Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nyhetsbyrån SPT läggs ner – alla journalister sägs upp: "Läsarna vill ha unika lokala nyheter"

Från 2021
Uppdaterad 28.10.2021 14:20.
Hbl
Bildtext KSF Media, som ger ut Hufvudstadsbladet, har liksom HSS Media och ÅU Media har köpt texter och bilder av SPT.
Bild: Niklas Evers

Bolaget Svensk Presstjänst Ab, som driver Nyhetsbyrån SPT, avslutar sin verksamhet. HSS Media uppger för sin del att man startar en lokalredaktion i Helsingfors.

Nyhetsbyrån SPT kommer att avsluta sin verksamhet den 31 december i år, skriver Hufvudstadsbladet. Det är bolagets ägare, föreningen Svensk Presstjänst Rf, som fattat beslutet.

Svensk Presstjänst Ab sysselsätter ett tiotal journalister och språkvårdare. Nedläggningen av bolaget innebär att alla journalister sägs upp och för språkvårdens del uppges målet vara att hitta en ny verksamhetsform.

Nyhetsbyrån SPT levererar nyhetsartiklar och annat nyhetsrelaterat material, bland annat foton och direktrapportering, till sina kunder HSS Media, KSF Media och ÅU Media.

Språkvården jobbar med både bolagets och kundernas nyhetstexter. Två av bolagets språkvårdare är utlokaliserade till kunderna.

HSS Media startar lokalredaktion i Helsingfors

HSS Media uppger för sin del att man startar en lokalredaktion i Helsingfors, enligt uppgifter i Vasabladet (kräver inloggning).

HSS Medias tidningar Vasabladet och Österbottens Tidning, som är kunder hos SPT, ska satsa på en egen bevakning av rikspolitiken genom att starta en lokalredaktion i Helsingfors.

"Vi behöver nyrekrytera reportrar till vår riksbevakning, så ur vår synvinkel är det inte en avveckling utan en nysatsning. Vi är övertygade om att detta ger våra prenumeranter ännu bättre journalistik och bevakning av rikspolitiken. Nu får vi möjlighet att fullt ut styra bevakningen i den riktning som är bäst för oss och våra prenumeranter" säger HSS Medias vd och chefredaktör Niklas Nyberg.

Tom Simola: För få kunder i Svenskfinland

Tom Simola, ordförande för ägaren, säger att det är ekonomiska orsaker bakom beslutet. Det finns enligt Simola för få kunder för att man ska kunna driva en traditionell nyhetsbyrå på svenska i Finland, det är inte hållbart på sikt.

– Bolaget har ju en speciell situation så till vida att cirka 60 procent av inkomsterna har utgjorts av bidrag medan 40 procent har varit avgifter av kunderna. Det här är ju en ganska osäker situation och man har haft svårt med lönsamheten eftersom det finns väldigt få kunder för en nyhetsbyrå med svenska som språk i Finland.

Tom Simola.
Bildtext Tom Simola är ordförande för SPT:s ägare Föreningen Svensk Presstjänst Rf.
Bild: Yle/Christopher Marins

Simola konstaterar att medierna i Svenskfinland inte har andra möjligheter än att samarbeta eftersom befolkningsunderlaget är så litet, så i någon form kommer ett samarbete alltid att finnas.

Förutsättningarna, infallsvinklarna och sättet att se på världen är väldigt ändå olika på olika håll i Svenskfinland, säger han.

– Det här gör ju att man ofta sedan ändå kommer till att egna lösningar är bättre än gemensamma. Om det här på lång sikt är förnuftigt eller inte må var och en själv bedöma men det är inte alltid så enkelt att sammanfoga alla viljor.

Du menar alltså att KSF, HSS och ÅU alla har lite olika inriktning och att det kanske var det som var stötestenen?

– Inte i det här fallet, men jag tror att överlag. De är ju alla olika produkter och marknader. 

Simola konstaterar också att nyheterna i sig har blivit mycket mera lokala.

– Läsarna vill ha unika lokala eller regionala nyheter.

År 2019 gjordes en omstrukturering i bolaget för att förbättra verksamhetsförutsättningarna, men den löste inte de ekonomiska problemen.

Svensk Presstjänst Ab och Nyhetsbyrån SPT har funnits i sin nuvarande form sedan november 2017.