Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Övervakning och rätt utrustning förebygger ofta bränder vid byggplatser: "Alla borde följa reglerna"

Från 2021
Brandmän släcker takbrand.
Bildtext Övervakning av både arbeten och utrutsning förebygger bränder i samband med reparationsarbeten.
Bild: Yle/Hanna Othman

Bränder i samband med husrenoveringar kan förebyggas med rätt utrustning och utbildade arbetsledare. Vid byggnadstillsynen i Borgå vet man att det ibland slarvas med utrustningen.

Tre takbränder har utbrutit i samband med renoveringar i Östnyland under de senaste åren. Brandorsakerna har varierat, men det finns klara regler för hur säkerheten övervakas.

Övervakning av byggplatser och förebyggande verksamhet där brandrisken är stor kan ågärdas på flera sätt.

Bygget ska ha en arbetsledare som är utbildad byggmästare, men entreprenören kan också anställa en utomstående byggkonsult för att övervaka byggprocessen.

På själva arbetsplatsen har till exempel hetarbetsvakten eller brandvakten skyldighet att övervaka att så kallade heta arbeten går rätt till och minimerar brandriskerna.

- Om man har sökt bygglov och det är fråga om en reparation som behöver bygglov så ska de som anlitas ha erfarenhet och rätt utbildning för att vara arbetsledare, säger byggnadstillsynschef Miia Hento vid Borgå stad.

Det behövs en ansvarig arbetsledare för alla byggarbeten som kräver bygglov och för vissa som kräver åtgärdstillstånd.

För att bygga konstruktioner, till exempel skjul eller skyddstak, krävs det oftast ingen ansvarig arbetsledare. 

- Vid till exempel en takreparation behövs inte bygglov eller tillstånd om man så att säga bygger taket likadant som det varit.

Fast markanvändnings- och bygglagen inte nödvändigtvis tvingar entreprenören att anlita en arbetsledare eller övervakare, anser Hento att denne nog ofta behövs.

Takrenovering vid Tolkis Talo, två mån sliter loss takplåt.
Bildtext Risker kan uppstå i samband med renoveringar. Arkivbild.
Bild: Yle / Hanna Othman

På själva byggplatsen ska varje arbetsgivare bedöma de risker som deras arbeten kan orsaka tillsammans med arbetstagarna. Där är det oftast en arbetsledare, platschef eller annan förman som ansvarar för säkerheten.

Det är stadens lokalitetsledning och byggnadstillsyn som beviljar bygglov och tillstånd för olika åtgärder samt övervakar nybyggnader, även med hjälp av utomstående byggkonsulter.

Byggnadstillsynen kontrollerar att elarbeten utförs korrekt och besiktigats endast i samband med slutsynen.

Inom ramen för brandsäkerhet faller ansvaret på entreprenören att elarbeten utförs säkert på byggplatser.

Heta arbeten ska preciseras

När man ansöker om bygglov utreds samtidigt hurdana arbeten som inkluderas i byggprocessen.

- Om det finns så kallade heta arbeten på reparationsjobb så ska ritningarna följas och så är det vissa rutiner som måste utföras två timmar efter att du använt eld på jobbet, säger Hento.

Till heta arbeten hör bland annat arbete med gasbrännare, svetsning och andra arbeten som orsakar gnistor.

Risker i samband med heta arbeten ska alltid antecknas skriftligt i form av ett tillfällig tillstånd för heta arbeten.

Både den som utfärdar tillståndet och den som utför hetarbetet måste ha ett giltigt hetarbetscertifikat.

Det är personen som utför hetarbetet som bär ansvaret för att det görs på ett säkert sätt och att det på platsen finns utrustning för förhandssläckning

Utbildning i heta arbeten ordnas bland annat av Räddningsbranschens Centralförbund, räddningsverk, läroanstalter och företagare inom utbildning.

Den som deltar i utbildningen får vanligen ett certifikat för heta arbeten som är i kraft i fem år. Certifikatet är viktigt när man ska bedöma en persons lämplighet och kompetens att utföra heta arbeten.

Men det är ofta hetarbetsvakten eller brandvakten som sedan övervakar att säkerheten förverkligas innan arbetet inleds, under arbetets gång och efter att arbetet slutförts.

Hetarbetsvakten kan inte samtidigt vara med och utföra det heta arbetet.

Hetarbetsvakten måste också ha genomgått en relevant säkerhetsutbildning eller en utbildning som definieras i hetarbetsplanen.

Svetsare arbetar med metall i en industrihall.
Bildtext Svetsning hör till de arbeten som kan utgöra en brandrisk. Arkivbild.
Bild: Yle,Taisto Lapila

Vakten måste veta hur man anmäler en nödsituation samt hur man använder utrustningen för förhandssläckning. Också hetarbetsvakten rekommenderas ha ett hetarbetscertifikat.

Dessvärre förekommer slarv på en del byggplatser. Det kan till exempel saknas skumsläckare.

- När man gör takarbeten så borde man alltid ha staket runt taket och har man inte det så skydd att man inte ramlar ner, och de är tyvärr oftast i bilen. Det kan hända att det slarvas men det är också svårt att övervaka. Alla borde följa reglerna, säger byggnadstillsynschef Miia Hento.