Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Partier snappade upp valrelaterade domäner innan myndigheterna hann med – nu kan de ha en fördel för all framtid

Uppdaterad 25.11.2021 11:22.
Grafik med 3 olika partier samt deras domännamn före välfärdsområdesvalet 2022
Bildtext Här är tre av de adresser som inkluderar ordet välfärdsområdesval på svenska eller finska.

Två partier och en partiorganisation har registrerat finländska domännamn som innehåller ordet välfärdsområdesval på finska eller svenska. Det här ger partierna en möjlighet att få mer synlighet för sina budskap, samtidigt som det kan finnas en risk för att medborgare missförstår vad det handlar om för webbplatser, om det inte görs tydligt.

Svenska folkpartiet (SFP) har registrerat domännamnet välfärdsområdesval.fi och valfardsomradesval.fi, utan bokstäverna å och ä. 

Samlingspartiets ungdomsförbund och deras generalsekreterare Juho Kärkkäinen har registrerat domännamn enligt valets namn på finska, och flera liknande namn: till exempel aluevaali.fi, aluevaalit.fi, aluevaltuusto.fi och aluevaltuustovaalit.fi.

Och Centern har registrerat adressen aluevaalit2022.fi, alltså valets namn på finska följt av årtalet.

Välfärdsområdesvalet hålls för första gången i början av år 2022.

Elias Aarnio, vice ordförande vid Electronic Frontier Finland (Effi), en förening som bland annat värnar om dataskydd och demokrati på nätet, påpekar att det är vilseledande att enskilda partier eller partiorganisationer får äga sådana här domännamn. 

Han bedömer att det ger SFP, Samlingspartiet och Centern en fördel i välfärdsområdesvalet.

– En person som söker information om de här saker hamnar först till de här sidorna och tror att det är myndighetsinformation.

Den risken finns alltså, påpekar Aarnio. Dessutom är det klart att partiinformationen kan ranka högre i sökresultatet när folk letar på information om valet, tack vare domännamnen.

Vad är ett domännamn?

Ett domännamn är adressen till en resurs på internet, i en form som människor lätt kan minnas, såsom yle.fi. Domännamnen är täcknamn för de internetadresser som maskinerna använder för att kommunicera sinsemellan: IP‑adresser som består av siffror. 

Källa: IDG.se

Juhani Juselius som är ledande sakkunnig på Transport- och kommunikationsverket Traficom berättar att registreringarna har gått till enligt reglerna. Det handlar om allmänna domännamn som vem som helst får köpa.

– Utgångsläget är att vem som helst får registrera .fi-domännamn. Det enda stora undantaget är att domännamnen inte får kränka skyddade namn eller skyddade märken, såsom varumärken, namn på organisationer, partinamn och så vidare, säger Juselius.

Vad är ett skyddat namn eller skyddat märke?

  • Ett namn och märke  som  är  infört i  handels-,  varumärkes-, förenings-, stiftelse- eller partiregistret.

  • En inarbetad firma, ett sekundärt kännetecken och ett varumärke enligt firmalagen eller varumärkeslagen.

  • Namnet på ett offentligt samfund, ett statligt affärsverk, en självständig offentligrättslig inrättning, en offentligrättslig förening samt på en främmande stats beskickning eller på ett organ i dem.

    Källa: Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation

Juhani Juselius påpekar att Justitieministeriet som är den högsta valmyndigheten till exempel kunde ha köpt domännamnen själv, men det är för sent nu.

När man väl har fått tillgång till ett domännamn och det inte inkräktar på skyddade namn eller märken så får man i princip hålla domännamnet för all framtid. Det ska förnyas åtminstone vart femte år, men den som redan äger namnet är först i kön.

Det här innebär att Samlingspartiets ungdomsförbund, SFP och Centern kan få en fördel nu framöver – när folk söker på information om valet så ser de lättare information från de här aktörerna. Sidorna kan alltså rankas högre av sökmotorerna då sökordet finns i domännamnet.

– Alla är ju intresserade av att få så mycket trafik som möjligt till sina webbplatser, och vi har sett att det här kan vara intressant, med tanke på att de här domännamnen har varit lediga. För vår del handlar del handlar det om att nå ut så mycket som möjligt till väljarna helt enkelt, kommenterar SFP:s partisekreterare Fredrik Guseff.

Är det här orättvist för andra partier?

– Nå, det är klart att det är en aspekt. Men om vi inte hade registrerat dem så skulle säkert något annat parti ha gjort det, svarar han.

partisekreterare ler mot kameran
Bildtext Fredrik Guseff försvarar SFP:s domännamn.

Han tillägger att SFP är villigt att diskutera med myndigheter gällande användningen av domännamnen välfärdsområdesvalet.fi och valfardsomradesvalet.fi, om till exempel Justitieministeriet skulle vilja äga dem istället.

Valmyndigheten: Snillrikt, och inte nödvändigtvis problematiskt

Justitieministeriet, som är den högsta valmyndigheten, säger ändå till Svenska Yle att det inte är problematiskt med tanke på valet att partier eller partiorganisationer äger sådana här allmänna domännamn. 

Enskilda partier har helt enkelt varit snillrika och haft tur när de paxat domännamn enligt valets namn, säger ministeriet. 

Elias Aarnio vid föreningen Effi håller också med om det. Han säger att han uppskattar att partierna skjuter fram sina positioner i digital marknadsföring, genom att köpa allmänna domännamn. 

Men han är alltså samtidigt kritisk till att partier behöver köpa sådana här domännamn, eftersom han upplever att det är orättvist när de som hinner först får en fördel.

Problem uppstår enligt Justitieministeriet först om det börjar spridas desinformation via domännamnen.

Tydlighet krävs dessutom

Jussi Toivanen som är ledande kommunikationsexpert vid Statsrådets kansli är inne på samma linje som ministeriet men han betonar också att partierna har ett ansvar i att vara tydliga med att det handlar om en partiwebbplats, och inte opartisk information om valet.

Det är lättare att missförstå det om man till exempel via Google klickar in sig på en adress som heter aluevaalit.fi eller välfärdsområdesval.fi.

– Det ska vara klart vem som ansvarar för en webbplats och innehållet eller utseendet ska inte vara vilseledande. Det är ett tecken på att vi lever i ett öppet och fritt samhälle att sådana här domänregistreringar är okej, säger Toivanen.

SFP är ändå tydlig med att det handlar om partiinformation och man säger att det inte är vilseledande. Till exempel när man klickar in sig på välfärdsområdesval.fi så styrs man till SFP:s valsidor som är belägna på partiets webbplats på sfp.fi.

– Vi försöker inte lura någon och det blir klart och tydligt när man kommer in där att det är en vidarebefordran till vår valsida, helt enkelt. Och när man tänker på att det är de svenskspråkiga domännamnen så är det också så att en stor del av de som söker information om valet på svenska i Finland sannolikt kommer att rösta på SFP, kommenterar partisekreterare Fredrik Guseff.

Samlingspartiets ungdomsförbund och Centern har för sin del inte ännu börjat använda de aktuella domännamnen de köpte, såsom aluevaalit.fi och aluevaalit2022.fi.

Desinformation kan spridas via utländska domäner

Jussi Toivanen vid Statsrådets kansli påpekar att samma dilemma också gäller med andra än .fi-domännamnen. Till exempel en webbplats på adressen aluevaalit.net skulle i teorin kunna sprida desinformation om valet. 

För att motverka det här så jobbar myndigheterna med framförhållning, varje dag, med att sprida korrekt myndighetsinformation och med att se till att den hittas lätt.

– Vi jobbar ständigt på att myndigheternas officiella webbsidor ska finnas med bland de första sökresultaten, till exempel när en medborgare letar fram information om de demokratiska val som hålls i Finland, säger Toivanen.

Kopior av myndighetssidor är särskilt problematiska, betonar han, men det handlar det alltså inte om i de nu aktuella fallen.

– De grövsta exempel jag har sett handlar om att man helt och hållet kopierar hur en myndighets webbplats ser ut, men att man sedan ändrar lite på innehållet på vissa punkter. Då är det nog lätt att förvilla folk, påpekar han.

Den officiella valsidan både på finska och på svenska finns på adressen vaalit.fi.

Samtidigt är domännamnet val.fi uppenbarligen till salu för cirka 2 700 euro. Det är registrerat via ett estniskt företag som säger sig investera i domännamn. De köper alltså upp domännamn billigt och säljer dem vidare, eller hyr ut dem.