Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vad händer om tudelningen av vaccinerade och ovaccinerade går för långt? "Folk blir arga", varnar Timo Soini

Från 2021
En ung person i orange jacka tar en selfie med Timo Soinin i ett köpcenter i Ivisnäs.
Bildtext En ung peron tar en selfie med Timo Soini. "Jag tänker att jag vet en del om det finska folkets psykologi" säger Soini själv.
Bild: Petteri Bülow / Yle

En hätsk debatt pågår mellan vaccinerade och ovaccinerade. Vi håller på att bygga upp fiendebilder, säger professor Jaana Hallamaa. Timo Soini varnar för att nya politiska strömningar börjar födas, om folk blir förbannade.

Den här artikeln handlar inte om för- och nackdelar med vaccin. Vi ställer frågan vad som håller på att hända i samhällsdebatten, då vaccinfrågan har blivit politisk.

Först några exempel från den senaste veckan: Vaccinerade kan smidigare komma in på nattklubbar tack vare coronapasset. I huvudstadsregionen rekommenderar coronaarbetsgruppen att ovaccinerade inte ska använda kollektivtrafik och det pågår en hätsk debatt på sociala medier med anledning av att operationer skjuts framåt då ovaccinerade personer upptar intensivvårdsplatser.

Vi frågar före detta ordföranden för Sannfinländarna Timo Soini, som kan ses som en av de största experterna på populism i Finland. Han har skrivit mycket om ämnet och själv lett ett populistiskt parti. Han är noggrann med att säga att han själv är vaccinerad två gånger och anser att det är nödvändigt.

Det är farligt att bygga gränser

― Timo Soini, f.d. ordförande för Sannfinländarna

– Men det är farligt att bygga gränser mellan finländare: "ni är vaccinerade och ni är inte". Situationen är inte ännu så dålig, men om den fortsätter, så är min uppfattning att de här människorna inte vill anpassa sig. De blir arga! säger Soini.

– Det är min tippning. Och jag tror att vi måste ta situationen på allvar, och inte bara säga att de andra är ansvarslösa. Det är inte den vägen som ger resultat, säger Soini.

Hallamaa: Skapa inte fiendebilder

Också Jaana Hallamaa, som är professor i social etik vid Helsingfors universitet, varnar för den här utvecklingen.

– Man blir grupperad som en motståndare eller liknande. Genom att använda sådana ord så skapar man fiendebilder.

– Det är ju viktigt att folk får immunitet. Men jag tycker att vi har låtit vår synvinkel bli mycket smal, genom att fästa uppmärksamhet på bara några saker, som att uppnå en 80 procents vaccinationstäckning. Det hindrar oss från att granska vår situation från många håll, säger Hallamaa.

Jaana Hallamaa kirjastossa
Bildtext Professorn i social etik Jaana Hallamaa varnar för att en ny tudelning mellan människor kan få långtgående följder politiskt sett.
Bild: Marja Väänänen / Yle

Samtidigt märks flera positiva effekter av coronapasset. Fler unga vuxna vaccinerar sig just nu, och fler människor kan igen ta del av en större del av samhället. En del efterlyser att coronapasset skulle användas i mycket större utsträckning, till exempel inför Helsingfors bokmässa.

Men Jaana Hallamaa varnar för andra konsekvenser: att tudelningen i olika människogrupper blir tydlig, att de båda lägren inte diskuterar med varandra, att folk känner sig tvingade och det uppstår ett större missnöje på sikt. Hallamaa nämner USA som exempel.

Coronafrågan har blivit en identitetsfråga, och den kan bli starkt politiserad

― Jaana Hallamaa, professor i social etik.

– Coronafrågan har blivit en identitetsfråga, och den är mycket politiserad. Och det är en fara här också. Fenomenet är inte så stort här ännu, men det finns tecken på det. I USA finns det exempel på att kongressen har svårt att överhuvudtaget fatta vettiga beslut, eftersom alla frågor har blivit identitetsfrågor, och är högst politiserade, säger Hallamaa.

Soini: Många är mer kritiska mot samhället än mot hälsan

Timo Soini, när du följer vaccinmotsåndet i Finland, inom vilka grupper märker du mest av det?

- Jag tror att grundfrågan är att människorna är kritiska till beslutsfattarna och samhället, mera än till hälsofrågor.

Soini nämner att både biskopen i Helsingfors stift Teemu Laajasalo och president Sauli Niinistö har uppmanat folk att vaccinera sig. Laajasalo skrev att ovaccinerade beter sig egoistiskt och att de borde omfattas av hårdare restriktioner.

- Jag förstår att auktoriteter vill säga något, men jag är inte övertygad att det hjälper. Politiskt sett är mängden som är kritiska fortfarande ganska liten. Men det är en grogrund och folk kan bli ganska fanatiska om det fortsätter.

- Jag tror att det finns strömningar inom partierna. Till exempel fick en kandidat i ordförandevalet i Sannfinländarna 180 röster (Ossi Tiihonen, vaccinmotståndare, kommunfullmäktigeledamot från Lojo, red.anm.). Bara corona och vaccinfrågan räcker inte. Däremot kan det finnas karismatiska personer som är minoriteter i vissa partier, säger Soini.

"Om folk känner sig respekterade så blir det ett bättre resultat"

Vad är då alternativet till situationen just nu, om vi inte ska kräva till exempel coronapass för att delta i en del samhället?

- Jag tänker att jag vet en del om det finska folkets psykologi. Jag vill bara säga att "Var försiktiga!", säger Soini.

Vilket grepp borde man ha i vaccinkampanjerna för att effekten inte ska bli den motsatta?

- Jag tror att de som inte har tagit vaccin är mycket olika. Så man kan inte välja ett visst grepp för att folk ska bli mer positiva gentemot vaccin. En del kommer aldrig att ta det, säger Jaana Hallamaa.

- Men om man känner att man är respekterad, får välja själv och komma till sin egen slutsats, så är resultatet mycket bättre än att använda tvång, säger Hallamaa.