Hoppa till huvudinnehåll

Tro

En dag full av hopp – 100 radioandakter presenteras i ny bok

Från 2021
en bok framför en radio
Bildtext Fontana Media ger ut hundra hoppfulla andakter i bokform.
Bild: Fontana Media

Hundra radioandakter som sänts i Yle Vega presenteras i en ny bok som ges ut av Fontana Media. Texterna vittnar om tidlösa tankar men också om konfessionell mångfald och regional spridning.

I närmare 90 år har man sänt radioandakter på svenska i Finland.

Hundra av de tusentals andakter som har sänts under årens lopp presenteras nu i tryckt form i den nya boken En dag full av hopp.

Vem lärde mig be? Vem lärde mig att tron är tillit och för­tröstan på en kärleksfull Gud; inte moralism och föreställningar som krymper livet och Gud? Vem lärde mig att människor ber på sitt eget sätt, med sin egen tystnad, sina egna formuleringar?

― Jani Edström, Esbo, ur En dag full av hopp
man mot grönt buskage
Bildtext Andaktsredaktören Jani Edströms text handlar om bön och om att lyssna.
Bild: Kesia Edström

Det är förlaget Fontana Media som tagit initiativ till boken och fungerar som utgivare. Urvalet av texter har gjorts tillsammans med Kyrkans central för det svenska arbetet.

Ett budskap som bär lyssnaren

Andaktstexterna rymmer tankar med ett budskap som ger läsaren en möjlighet att stanna upp en stund mitt i vardagsbruset.

Idag sänds andaktsprogrammet Andrum två gånger på morgonen och en af­tonandakt på kvällen. Många av andakterna handlar om välsig­nelse, nåd och hopp.

– Radioandakterna är för många en god vän som inleder och avrundar dagen. Nu tyckte vi att det var dags att samla ett urval av andakterna också i bokform, förklarar Pian Wistbacka, utgivningschef och redaktör för En dag full av hopp.

– Vi har gått igenom en stor mängd andakter, huvudsakligen från de senaste tio åren. I genomgången ville vi försöka hitta sådana andakter som tematiskt passade ihop och stödde varandra. Hoppet fanns hela tiden med som ett bärande tema - det att vi inte är ensamma.

Brytningstiderna är de mest smärtsamma för många männi­skor. När dagsljuset slår igenom morgondimmorna eller vårvin­terns skarpa, avslöjande ljus slår emot oss. Då är det viktigt att hålla fast, hålla kvar, hålla om.

― Katarina Gäddnäs, Mariehamn, ur En dag full av hopp

Pian Wistbacka riktar ett speciellt tack­ till alla andaktsredaktörer som har ställt sina texter till förfogande.

Hennes förhoppning är att de hundra andakterna i boken kan spegla något av bredden och mångsidigheten i det ekumeniska projekt som radioandakterna är.

Lite redigering, ibland ingen alls

Urvalet av texter har gjorts tillsammans med Hedvig Långbacka vid Kyrkans central för det svenska arbetet som arbetar som redaktör för radioandakterna.

Hon säger att det har varit spännande att påminnas om att det som fungerar bra i radio inte alltid fungerar så bra som läst text.

– Men vi har ändå hittat väldigt många texter som med lite redigering, ibland ingen alls, känns bra att läsa, förklarar Långbacka.

– Det är en stor glädje att åtminstone en del av de många andakter som är värda att leva kvar, inte bara sänds en gång i etern och finns en kort tid på Arenan utan nu också finns i bokform, säger hon.

Lyckligtvis försöker ingen pressa Gud in i sin ask. Alla verkar vara överens om att Gud är större än någon människas tanke kan omfatta.

― Hans Växby, Vanda, En dag full av hopp

"en för det andliga livet betydelsefull vinning...

De allra första morgonandakterna sändes år 1932. Det var ett försök med direktsända morgonandakter i radion under tre månader.

Lördagen den 2 april sändes den första svenska andakten i radio. Den hölls av dåvarande biskopen i Borgå stift, Max von Bonsdorff, och hade ett tradi­tionellt upplägg med psalm, bön och tal.

Experimentet utföll väl och samma år började man re­gelbundet sända andakter från Gamla kyrkan i Helsingfors. På plats under de direktsända andakterna fanns präst, kantor och församling.

– I protokoll kan man läsa att det ansågs som ”en för det andliga livet betydelsefull vinning och som en länge närd önskan realiserad”, berättar Lucas Snellman, ansvarig redaktör för Svenska Yles andakter och gudstjänster.

– Snellman står tillsammans med Hedvig Långbacka för bokens historiska tillbakablick.

I Bibelns skapelseberättelse ges människan ett stort ansvar: att vårda Guds goda skapelse. Ansvaret för naturen kan ur den kristna trons synvinkel inte skiljas från vårt ansvar för vår med­människa

― Björn Vikström, Åbo, ur En dag full av hopp

Vardagsnära tro på vanlig svenska

Här följer några av andaktsredaktörernas egna reflektioner kring utgivningen av deras texter och om själva arbetet med andakterna.

Catharina Englund, Jakobstad, tycker om att göra radioandakter. Hon upplever den skapande processen som utmanande och annorlunda än vardagens arbete som sjukhuspräst.

– I andakterna vill jag hitta ett uttryck för tron i det vardagliga. Jag vill förmedla tro och hopp för den vanliga människan. Det är roligt att min text kommer i tryckt form. Jag har satt mycket tanke och energi på radioandakterna genom tiderna och är glad när de på något sätt kan bli till nytta i flera former, säger Englund.

Sara Torvalds, Karis, tycker att det viktigaste med andakterna i radio är att vi liksom tidigare generationer av kristna för de goda nyheterna vidare till nya människor.

– Jag tycker också att det är viktigt att minnas att alla de som lyssnar inte är kristna eller är intresserade av att bli det. Så själv försöker jag undvika en salvelsefull ton i andakterna.

ljushårig kvinna i prästkrage
Bildtext Borgåbon Camilla Ekholm säger att hennes andakter är resultatet av en lång process.
Bild: Markus Ekholm

För Camilla Ekholm, Borgå, är uppgiften att göra andakter i radio en lång process. Det tar tid att fundera ut vad hon vill säga, hur hon vill säga det och sedan låta det mogna, innan tankarna sätts på papper. Ibland väljer Ekholm musiken först och bygger upp resten kring det.

– Det viktigaste för mig är att kunna ge ett korn av tröst, hopp, lugn och förtröstan i en vardag där vi alla ofta har behov av just det, säger Camilla Ekholm.

Monica Heikel-Nyberg från Grankulla lyfter speciellt fram språket och tilltalet.

– Det viktigaste med andakterna är att de inte talar "kyrkiska" utan finns mitt i vardagen. Där finns både jag som talare och du som lyssnar. Nästan ännu viktigare är att det måste bygga på en äkta aha-upplevelse hos mig själv.

man invid ett träd
Bildtext Fredrik Martin talar till en bred lyssnarskara men ibland kan det vara en speciell person han har i åtanke.
Bild: Atheer A Allawi

Fredrik Martin från Ekenäs tycker att det är väldigt roligt att göra andakter i radio.

– Jag gillar hela tankesättet att försöka nå människor i radioflödet och att försöka ”så in” en tanke för dagen. Jag gillar att försöka säga något väldigt viktigt på en mycket begränsad tid.

Radioandakterna i Yle Vega

  • Då det för 90 år sedan bara var lutherska präster som hördes samarbetar i dag nio kristna kyrkor kring andakterna och gudstjänsterna i radio.

  • Samarbetet sker inom ramen för Kristliga radioutskot­tet, ett ekumeniskt organ med representanter för de kyrkor och samfund som medverkar i Yles svenska andaktsprogram.

  • De svenska radioandakterna produceras av Svenska Yle i samarbete med de olika kyr­korna och samfunden. Verksamheten administreras av Kyrkans cen­tral för det svenska arbetet.

  • I dag är det inte längre bara präster utan också lekmän som står för förkunnelsen. Varje år medverkar omkring 150 personer i andakterna, ungefär lika många män som kvinnor.

  • Utöver den konfessionella mångfalden är det också viktigt att redaktörerna kommer från olika regioner och tradi­tioner.

  • Morgonens två Andrum samlar i snitt sammanlagt omkring 58 000 lyssnare och afton­andakten ungefär 16 000 lyssnare varje kväll.