Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Förstavårdsstuderande varnas för sexuella trakasserier och olämpligt beteende på praktiken: "Det överraskar inte, man vet att det sker"

Från 2021
Förstavårdare lastar in en person i en ambulans.
Bildtext De som studerar förstavård upplever ofta trakasserier under sin praktik. Många av de utsatta är kvinnor, säger Christoffer Ericsson som är utbildningsansvarig för förstavården vid Arcada.
Bild: Toni Pitkänen / Yle

Många räddningsarbetare vittnar om trakasserier på arbetsplatsen, visar en granskning som Yle gjort. De som utbildar sig till förstavårdare får uppleva det här i tidigt skede, berättar Christoffer Ericsson som är utbildningsansvarig för förstavården vid Arcada.

Flera studerande har berättat för lärarna att de i samband med praktiken fått utstå olämpligt beteende och trakasserier. Ibland är trakasserierna sexuella.

– Det är alltid tråkigt att höra. Nog skulle man önska att kulturen i arbetslivet hade känts tryggt för dem och att det inte redan under studielivet känns otryggt och obehagligt att börja jobba i den bransch de sökt sig till, säger Ericsson.

Många av de som utsätts för trakasserierna i räddningsarbetet är kvinnor. Ericsson uppger att många av förstavårdsstuderandena är kvinnor. En klass förstavårdsstuderande består av minst 50 procent kvinnor och ibland betydligt fler, säger Ericsson.

– Det kanske inte överraskar en när man hör om trakasserierna för man vet att sådant sker – man vet att kulturen är som den är.

Se intervju med Christoffer Ericsson här nedan:

Lärare Christoffer Ericsson om de trakasserier förstavårdare upplever - Spela upp på Arenan

"De tänker att det hör till"

Ericsson berättar att man på Arcada berättar för alla studerande om hurudan kultur det kan vara på arbetsplatsen. På det här viset är de mer "förberedda".

– Efter praktiken hör man alltid ibland om trakasserier, även om det inte är hemskt många som kommer till oss. De som gör det berättar om beteende som är osakligt eller ifrågasättbart. Ibland har någon upplevt det riktigt tungt och väldigt fel. Det är fint att de tar det upp med oss så att vi kan diskutera det och göra det vi kan.

Många av de studerande som upplever osakligt beteende på praktiken berättar inte om det för lärarna eftersom "de tänker att det hör till", säger Ericsson.

– Det kan komma fram i ett senare skede. Studerande kan uppleva osakligt beteende i arbetsomgivningen eller så upplever de att de inte behandlas jämlikt.

Vad gör ni på Arcada åt det här?

– Vi diskuterar med våra studerande och kontaktar praktikplatserna. Det brukar vara värdefullt för dem att få den här informationen. Ibland är de inte medvetna om problemen.