Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Fler sökte jobbet som Lappträsk kommundirektör - efter förlängd ansökningstid är de sökande 14 stycken

Från 2021
Kommunhuset i Lappträsk.
Bildtext Lappträsk kommunhus.
Bild: Matti Myller / Yle

Lappträsk söker ny kommundirektör. I början av oktober hade åtta personer sökt jobbet. Men kommunen förlängde ansökningstiden, och nu har ytterligare sex ansökningar lämnats in.

Fram till den ursprungliga ansökningsdeadlinen den 8 oktober hade åtta personer sökt jobbet som kommundirektör i Lappträsk.

Kommunen förlängde ansökningentiden till den 29 oktober, eftersom man ville ge mera tid för personer att söka tjänsten.

Inom utsatt tid inom den förlängda ansökningsomgången lämnades 6 nya ansökningar in.

De som sökte tjänsten var:

Politices magister Sonja Baarman-Englund, Borgå

Politices doktor Timo Forsten, Björneborg

Politices magister Laura Kippola, Borgå

Ingenjör (teknologibaserat ledarskap, högre YH-examen) Ilkka Luusua, Borgå  

Ekonomie magister Vladimir Miklashevsky, Helsingfors

Justitie magister, politices kandidat Jarkko Sorvanto, Ylöjärvi

Under första ansökningsomgången söktes tjänsten av:

Ekonomie magister Carl Joachim Flander, Helsingfors

Ekonomie magister, Master of Business Administration Eija Grönholm, Pyttis

Politices magister Christoffer Hällfors, Sibbo

Magister i förvaltningsvetenskaper, byggnadsingenjör Kristiina Tikkala, Esbo

Diplomingenjör, filosofie magister, Master of Business Administration Anne-Marie Tuomala, Lappträsk 

Politices magister Sofia Ulfstedt, Åbo

Merkonom Jarkko Välikangas, Uleåborg

Magister i hälsovetenskaper Pilvi Österman, Ingå

Sammanlagt är de sökande alltså 14 till antalet.