Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

THL: Arbetsgivare bör få veta om vårdare tagit coronavaccin – föreslår covidintyg för vårdpersonal

Från 2021
Uppdaterad 29.10.2021 17:03.
Två närvårdare som går med varsin rullstol framför sig.
Bildtext THL vill ha en temporär ändring i smittskyddslagen.
Bild: Arne Trautmann

Institutet för hälsa och välfärd THL föreslår att arbetsgivare ska kunna kontrollera vårdanställdas vaccinstatus med hjälp av covidintyg. Social- och hälsovårdsministeriet anser att förslaget inte beaktar alla juridiska aspekter.

Enligt THL kunde en temporär utvidgning av bruket av coronapasset (covidintyget) vara ett snabbt sätt att skydda patienter och kolleger för coronavirussmitta.

”Vi föreslår att man kunde instifta en tillfällig paragraf i smittskyddslagen för pandemiperioden. Med hjälp av den kunde man vid behov förpliktiga eller tillåta bruket av coronapass för att garantera vårdpersonalens arbetsduglighet", uppger överläkare Otto Helve vid THL i ett pressmeddelande.

På så vis kunde man enligt Helve skydda äldre personer och andra som behöver omvårdnad.

Tidigare har huvudstadsregionens coronakoordineringsgrupp kommit med ett krav på vaccinering för dem som jobbar på dygnetruntboenden. Också cancerpatienter har nämnts som en grupp som behöver vaccinerade vårdare kring sig.

Myndigheterna känner till fall där en ovaccinerad vårdare smittat ner patienter på vårdavdelningar i huvudstadsregionen.

Diagnostikdirektören vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt Lasse Lehtonen sa förra veckan till Yle Uutiset att "en ovaccinerad vårdare är som en kirurg som opererar utan skyddsutrustning".

Institutet för hälsa och välfärd anser att man inte åtminstone i det här skedet behöver införa coronavaccinering som ett bestående krav för vissa yrkesgrupper inom social- och hälsovården, det räcker med en temporär ändring i smittskyddslagens paragraf 48.

Kring 70 procent fullvaccinerade i vissa yrkesgrupper

I det stora hela har vårdpersonalen tagit vaccin rätt flitigt, något mer än befolkningen i genomsnitt, uppger THL. Den 23 september hade 90-procentsstrecket passerats i fråga om första dosen och för andra dosens del var andelen 80 procent.

Men det finns skillnader mellan de olika yrkesgrupperna. Den lägsta vaccintäckningen finns bland vårdare inom socialvården, dem som vårdar personer med intellektuell funktionsvariation, vårdare inom hemtjänsten och övriga närvårdare.

I nämnda yrkeskategorier hade 83–85 procent fått den första dosen och 68–73 procent den andra dosen.

Den allra lägsta vaccintäckningen noterades bland vårdare inom socialsektorn – de jobbar i vårdhem och boendeenheter för äldre personer och personer som på grund av ålder eller sjukdom löper en särskilt stor risk för att insjukna allvarligt i eller dö av covid-19, påpekar hälsomyndigheterna.

Ministeriet: Det är fråga om stora principiella saker

Social- och hälsovårdsministeriet kritiserar förslaget för att vara bristfälligt utformat – det beaktar enligt ministeriet inte lagstiftningsmässiga ramvillkor.

SHM poängterar i sitt pressmeddelande att det handlar om ett principiellt omfattande ärende som måste avvägas noga även ur de vårdanställdas rättsliga och arbetsrättsliga synvinkel.

Enligt ministeriet handlar det om likvärdighet, förbud mot diskriminering, personlig integritet samt skydd av privatliv och personuppgifter.

Vad skulle hända om den anställda inte har ett coronapass att visa upp och hur skulle man förfara i situationer då arbetstagaren av hälsoskäl inte kan ta vaccin? Det är frågor som ministeriet anser inte har retts ut.

Kanslichef Kirsi Varhila har konstaterat att det i praktiken har visat sig vara mycket svårt att lagstifta om vaccintvång.

Finlands statsledning har uppgett att man inte planerar att införa något vaccintvång i Finland.