Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Miljöförening fyllde grus i Svartån - beklagar att markägarna i trakten inte informerades

Från 2021
Uppdaterad 04.11.2021 06:23.
Bengt Nyman vid Svartån.
Bildtext Markägare Bengt Nyman följer med vattenståndet i ån varje dag. Han tycker att det ökat misstänkt mycket sedan Västra Nylands vatten och miljö tippat sand och grus i ån.
Bild: Maria Wasström/Yle

Flera lastbilslass med grus och stenar har stjälpts i Svartån i samband med restaureringen av forsen vid Junkarsborg. Restaureringen görs av föreningen Västra Nylands vatten och miljö för att hjälpa flodpärlmusslan och laxfiskar att föröka sig i ån.

Markägare och jordbrukare i Svartå riktar skarp kritik mot föreningen Västra Nylands vatten och miljö som utan att kontakta berörda markägare fyllt ut Svartåns åbotten vid Junkarsborg med grus och stenar.

Jordbrukarna hävdar att vattenståndet i ån har höjts på grund av detta. Västra Nylands vatten och miljö hävdar i sin tur att de redan rättat till felet genom att i efterhand gräva bort motsvarande mängd jord.

Restaureringsarbetena vid Junkarsborg utfördes i augusti och är en del av projektet Freshabit som bygger fiskvägar för laxfiskar och försöker återuppliva beståndet av flodpärlmussla i Svartån.

kaksi Mustionjoesta näytille nostettua raakkua
Bildtext Flodpärlmusslan behöver rent vatten och laxfiskar för att föröka sig, dessvärre är bägge en bristvara i Svartån. Föreningen Västra Nylands vatten och miljö försöker ändra på den saken.
Bild: Antti Kolppo / Yle

Själva åfåran tillhör kraftbolaget Koskienergia som också är involverat i projektet.

– Men vi som brukar jorden längs Svartån visste ingenting om det här, säger Bengt Nyman och ser ut över vattenytan som nu ligger nästan i jämnhöjd med hans åker.

På andra sidan ån och närmare Junkarsborg söker sig vattnet tillfälligt ut över åkrarna.

Bengt Nyman vid Svartån.
Bildtext Bengt Nyman hoppas att hans barnbarn en dag ska kunna plocka musslor i Svartån vilket han själv gjorde som barn. Men han önskar att arbetena i ån inte skulle göras bakom ryggen på jordbrukarna i trakten.
Bild: Maria Wasström/Yle

Problemet enligt markägarna i området är att grus och sten tippades i ån utan att först avlägsna motsvarande mängd jord från åbotten.

– Det är klart att vattenytan höjs om man fyller ut hundra kubikmeter sten och grus utan att först gräva bort samma mängd jord, konstaterar Bengt Nyman som bor ett stenkast från ån och äger och odlar åkermark som gränsar till Svartån.

Krav: Vattennivån får inte stiga

Bengt Nyman och hans grannar är förvånade över att ett dylikt projekt inte krävt tillstånd av Närings-, trafik- och miljöcentralen. I stället har det räckt med att föreningen ställt en förfrågan med en planbeskrivning inklusive randvillkor. Ett av de sex randvillkoren är att vattennivån inte får stiga.

– Vi markägare förstod ju inte alls att man får göra så här utan tillstånd. Så fort en lantbrukare behöver gräva i en sidobäck eller nackdike behövs det både tillstånd och planer.

Nyman förundrar sig också över att föreningen inte håller sig till de villkor man själv stipulerat och hänvisar till att vattennivån enligt hans uppfattning höjts. Han har själv satt ut en mätsticka som mäter vattennivån i ån varje dag och jämför den med regnmängder och flödet som kommer genom Åkerforsens kraftverk.

Bengt Nyman kontrollerar sin mätsticka i Svartån.
Bildtext Bengt Nyman var skeptisk till de åtgärder som föreningen Västra Nylands vatten och miljö utförde i efterskott och satte därför ut en mätsticka i ån. Sedan den 14 oktober har vattennivån höjts med 67 centimeter vid hans mätplats.
Bild: Maria Wasström/Yle

Risk för översvämning

En höjd vattennivå i ån medför att åkrarna torkar upp sämre vilket gör det svårare att bruka jorden. Riskerna för översvämningar ökar och översvämningar medför att näringsämnen från åkrarna läcker ut i vattendragen och bidrar till övergödningen.

Markägarna påtalade det här för föreningen Västra Nylands vatten och miljö som försökte åtgärda problemen men med magert resultat, anser Nyman. Hans uppfattning är att inga jordmassor eller stenar förts bort utan bara flyttats och spridits ut på ett lite större område.

Svartån fylld till breddarna ca 400 meter nedanför Åkerfors kraftverk.
Bildtext Vattennivån i ån mellan Junkarsborg och Åkerforsens kraftverk var nästan i samma höjd som angränsande åkrar i slutet av oktober.
Bild: Maria Wasström/Yle

På Föreningen Nylands vatten och miljö medger man att arbetena vid Junkarsborg till en början inte lyckades enligt förväntan.

På grund av rikliga regn i augusti var marken mjuk vilket gjorde det omöjligt att utföra vissa arbetsmoment. Det i sin tur ledde till att gruset och stenarna placerades ut utan att först gräva bort jord från åbotten. Den här saken har föreningen ändå rättat till i efterhand, säger verksamhetsledare Jaana Pönni och hänvisar till arbeten som utförts i mitten av oktober i år.

– I det skedet tog man bort mer jordmassor än man någonsin tillfört, säger Pönni.

En ådal vid Svartån.
Bildtext Svartån är fylld till breddarna men höstens regn har varit rikliga och bidrar till den höga vattennivån. Vattnet som strömmar till Svartåns nedersta del regleras vid dammen vid Svartå kraftverk.
Bild: Maria Wasström/Yle

Hon hävdar bestämt att föreningen Västra Nylands vatten och miljö inte förorsakat vattenhöjningen i ån.

– Vi hade en utomstående expert som kom till att i samband med restaureringen kan vattennivån tillfälligt ha höjts fem eller tio centimeter. Nu har vi avlägsnat jord och det är åtgärdat. Vår mening var inte att förorsaka någon höjning alls.

Jaana Pönni ber också om ursäkt för att markägarna i området inte kontaktades innan arbetena inleddes.

– Det var ett misstag av oss att inte kontakta markägarna i närheten. Det är väldigt beklagligt eftersom de förlorat förtroendet för oss, säger Pönni.

För att reda upp situationen har nu Västra Nylands vatten och miljö bjudit in berörda markägare, tjänstemän från NTM-centralen och Raseborg samt representanter från Koskienergia och Västra Nylands landskapsmuseum till ett informationsmöte på föreningshuset Thorsborg i Svartå på tisdag 2.11.

Här nedan kan du höra intervjun med Bengt Nyman: