Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Psykiatrisk diagnos i tonåren ökar risken för marginalisering som ung vuxen – forskare: "Viktigt att ingripa tidigt och att satsa på rehabiliteringen"

Ensam kvinna sitter på en sten i skogen.
Bildtext Det är viktigt att satsa på rehabiliteringen, säger Ida Ringbom som är specialläkare i ungdomspsykiatri och doktorand vid Åbo universitets forskningscenter i barnpsykiatri. Bildsättningsbild.

Personer som får en psykiatrisk diagnos i tonåren löper en lite större risk att marginaliseras, visar ny forskning vid Åbo universitet.

Forskningen gjordes av forskare vid Åbo universitets forskningscenter i barnpsykiatri som en del av INVEST, som är ett gemensamt flaggskeppsprojekt för Åbo universitet och Institutet för hälsa och välfärd (sidan är på finska). Forskningen publicerades i tidskriften British Journal of Psychiatry.

Enligt forskningen har närmare 11 procent av de personer som fått en psykiatrisk diagnos i tonåren varit långvarigt utan en studie- eller arbetsplats som unga vuxna. Motsvarande siffra för ungdomar som inte har en diagnos var tre procent.

– Man har ju vetat om att psykiska sjukdomar är en vanlig orsak till förtidspension och till att man inte kommer ut på arbetsmarknaden. Det som överraskade var hur starkt sambandet var och att det gällde de facto alla psykiatriska diagnosgrupper och inte endast allvarliga psykiska sjukdomar, säger Ida Ringbom. Hon är specialläkare i ungdomspsykiatri och doktorand vid Åbo universitets forskningscenter i barnpsykiatri.

Ringbom säger att man genom forskningen vill lyfta fram hur viktigt det är att satsa på de ungas psykiska hälsa.

– Det är viktigt att beslutsfattarna skulle förstå att man borde satsa på psykiatrisk vård, både när det gäller stöd till unga på basnivå och specialsjukvården, säger Ringbom.

Viktigt att satsa på att unga slutför sin utbildning på andra stadiet

I forskningen framkom också att det är mer sannolikt att inte komma ut i arbetslivet om man inte har slutfört en andra stadiets utbildning, det vill säga yrkesskola eller gymnasium.

– Därför skulle det vara viktigt att satsa på att alla på riktigt slutför sina studier på andra stadiet, säger Ringbom.

För att förebygga ungdomars marginalisering är det viktigt att ingripa tidigt och insätta stödfunktioner, både när det gäller skolan, vården och socialtjänsten.

– För att alla ska kunna fortsätta gå i skola är det viktigt att tänka på hur man kan skräddarsy undervisningen så att också de unga som mår dåligt ändå klarar av att lära sig och gå vidare, säger Ringbom.

Ringbom säger att man inom grundskolan redan jobbar mycket med att satsa på de ungas psykiska hälsa. Hon hoppas på att man inom andra stadiets utbildning, i synnerhet vid yrkesskolorna, skulle satsa ännu mera på att alla får studierna slutförda i och med den förlängda läroplikten.

Ida Ringbom är psykiater och styrelsemedlem i Våldtäktskriscentralen Tukinainen.
Bildtext Ida Ringbom är specialläkare i ungdomspsykiatri och doktorand vid Åbo universitets forskningscenter i barnpsykiatri.

Ringbom betonar att skolgången är en viktig del i rehabiliteringen. Hon berättar att studier där man forskat i vuxnas rehabilitering efter en psykiatrisk diagnos visar att det är bra att komma tillbaka till arbetslivet i ett tidigt skede.

– Personer som i ett tidigt skede av till exempel en psykossjukdom får stöd för att komma ut på arbetsmarknaden, trots att de kanske ännu inte psykiskt mår så bra, kommer mer sannolikt att klara sig bra och hållas kvar i arbetslivet, jämfört med om man skulle vänta på att de först blir helt friska, säger Ringbom.

Man borde alltså på samma sätt se till att unga som mår dåligt inte faller bort från undervisningen i skolorna.

Medan sambandet mellan diagnos och marginalisering som undersöktes i forskningen gäller alla sorters psykiatriska diagnostyper, gäller den i synnerhet personer med psykossjukdomar eller en diagnos inom autismspektrumet.

– Jag hoppas att både vården, familjerna och skolan skulle ge extra mycket stöd till personer med den här typen av diagnoser, så att de kommer vidare i studier och ut i arbetslivet. Det är extra viktigt att satsa på denna grupp, säger Ringbom.