Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Strikt coronasäkerhet då Niinistö och Putin träffades – de var bland annat överens om mera skogssamarbete

Sauli Niinistö och Vladimir Putin.
Bildtext Presidenterna Niinistö och Putin hade mycket att tala om då de träffades efter en paus på över två år.

Presidenterna hade mycket att tala om då de nu träffades efter en paus på över två år. Det här var Sauli Niinistös elfte besök i Ryssland som president. Han och president Vladimir Putin talar också ofta med varandra på telefon. Niinistö är den första statschefen i ett EU-land som har besökt Moskva sedan coronaepidemin började.

Förhållandet mellan EU och Ryssland är i det stora hela sämre än på länge. Det betyder att också Finland som EU-land har ett knepigt läge i sin Rysslandsrelation. Då är det bra att det finns en fortsatt dialog som gör att risken för missförstånd på hög nivå minimeras.

Putin är mån om sin hälsa

Då Sauli Niinistö per video svarade på finländska journalisters frågor efter mötet berättade han att president Putin är mycket försiktig då det gäller sin hälsa. Mötet föregicks av stränga karantänsregler.

Eventuellt var det också hälsoaspekter som låg bakom det inte var någon av de statsanställda tolkarna, utan Finlands ambassadör i Moskva, Antti Helanterä, som tolkade då presidenterna möttes.

President Niinistö kom dessutom till Kreml i en, antagligen noggrant desinficerad, rysk bil, inte i den finländska ambassadens tjänstebil.

De ryska värdarna hade snopet nog inte hittat rätt på en riktig finsk flagga, så nu hade flaggan ett alltför smalt blått kors och dessutom inget statslejon.

Ingen snabb start för tågtrafiken

En besvikelse för den ryska allmänheten blev diskussionen om när tågtrafiken mellan Finland och Ryssland kan sätta i gång på nytt. Inga persontåg har gått sedan i mars 2020.

Nu fanns det förväntningar om att starta upp trafiken redan till jul. President Niinistö hänvisade till det urusla coronaläget i Ryssland och lät förstå att tågen antagligen måste stå en tid till.

Både president Putin och president Niinistö uttryckte sin tillfredsställelse med att handeln mellan Finland och Ryssland åter har ökat efter en djupdykning 2020. Handeln påverkas i mindre utsträckning av coronaepidemin är turismen, som i praktiken inte alls existerar nu. De ryska turisterna är särskilt viktiga för affärer och serviceproducenter i östra Finland.

Klimatförändringen oroar alla

President Niinistö betecknade efter mötet diskussionerna om klimatfrågor som de allra viktigaste.

– Det är en fråga som berör oss alla, sa Niinistö.

Han konstaterade att Ryssland nu börjar satsa mera på att motarbeta klimatförändringen och att Finland och Ryssland har liknande intressen. Niinistö lyfte fram skog som det gemensamma. Han talade om skogen som kolsänka, om samarbete för att motverka skogsbränder och om hur Ryssland kan dra nytta av finländsk skogsexpertis.

Det här var Sauli Niinistös sätt att hitta gemensamma framtidsprojekt också när relationen mellan EU och Ryssland är som sämst. Han talade åter också om hur viktigt det är att minska utsläppen av sot för att motverka alltför snabb is- och snösmältning i området kring Arktis.

Han berättade också att president Putin under Rysslands ordförandeskap i det Arktiska rådet planerar ett klimatmöte på statschefsnivå.

Också ett toppmöte finns i planerna med om dem visste Niinistö inga detaljer. Toppmötet är svårare att få till stånd eftersom ett sådant förutsätter att alla är beredda att samtala också om säkerhetsfrågor, vilket Rysslands och USA:s presidenter ogärna gör numera.

Till det Arktiska rådet hör de nordiska länderna, Kanada, USA och Ryssland.

Ingen Nato-kommentar

På Svenska Yles fråga om hur president Putin kommenterade Nato-besöket i Finland tidigare i veckan svarade Niinistö att han egentligen inte hade kommenterat det.

Eftersom Niinistö i början av sitt videomöte hade konstaterat att han inte tycker det är lämpligt att citera allt som sades under mötet kan Nato-frågan kanske föras in under den finkänsligheten. Orsaken till att han tyckte direkta citat var olämpliga är att presidenterna den här gången inte ordnade någon gemensam presskonferens efter mötet. Det brukar de alltid göra.

Putin och Niinistö hade diskuterat säkerhetsläget i världen, men Sauli Niinistö preciserade inte vad samtalen hade gått ut på. Åtminstone utvecklingen i Afghanistan hade de tangerat och Putin hade sagt att det var rätt tidpunkt för USA att lämna Afghanistan. Ryssland förhandlar med talibanregimen i Afghanistan om samarbete och bistånd.

Putin ska tala med regeringen om Saima kanal

Beträffande virkestransporterna längs Saima kanal hade president Putin lovat tala med sin regering. Det handlar alltså om ett beslut av den ryska tullen om att begränsa rutterna för virkesexport från och med början av november.

Den finländska skogsindustrin köper virke i Ryssland och det forslas till Finland via Saima kanal. Om transporterna upphör innebär det stora svårigheter för fabrikerna i Finland.

Hur det går efter att Putin talat med sin regering beror helt på vad han säger till dem. Har Finland god tur så hittas ett kryphål och man kan fortsätta med transporterna längs kanalen.