Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kaks: Hellre arbetskraftsinvandring än asylsökande – men inställningen till invandring har överlag mjuknat

Från 2021
En skötare håller en pensionär om handen.
Bildtext Attityderna till arbetskraftsinvandring är överlag rätt positiva, visar enkäten.
Bild: Eleni Paspatis / Yle

Finländarna förhåller sig allt mer positiva till invandring, visar en enkät som Kommunbranschens utvecklingsstiftelse Kaks låtit göra. Allt fler finländare säger sig vara beredda att ta in utländsk arbetskraft och studerande samt flyktingar och asylsökande till sina hemtrakter.

Inställningen har blivit mer positiv sedan februari 2019, då enkäten senast gjordes.

51 procent av dem som svarade på enkäten säger att de vill ta emot lika mycket eller mer utländsk arbetskraft från EU-området. 44 procent anser att deras hemkommun kunde ta emot fler utländska studerande än nu.

Attityderna mot flyktingar och asylsökande är ändå mer restriktiva. Bara en fjärdedel av de svarande tycker att deras hemkommun kunde öka antalet flyktingar och asylsökande från det nuvarande

Hemkommun och yrke påverkar åsikterna

De som bor i huvudstadsregionen och i andra större städer förhåller sig mer positiva till invandring än andra, visar enkäten.

Utbildningsnivå och yrke påverkar också. Attityden mot invandring är mer positiv än medeltalet bland högutbildade och högre tjänstemän. I sin tur var inställningen mer negativ än i medeltal bland de lägst utbildade, arbetare och arbetslösa.

Också partitillhörighet påverkar åsikten om invandring. De som uppgav sig vara mest villiga att öka invandringen i sina hemkommuner var De Grönas väljare. Däremot ville Sannfinländarnas väljare minska invandringen från det nuvarande.

Undersökningen gjordes av Kantar TNS och 1 000 personer intervjuades. Felmarginalen är knappt tre procent åt båda hållen.