Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

HBL: Kommuner i Östnyland har ingått lönekartell, det misstänker socialarbetarnas fack Talentia

Från 2021
Dockor och möbler i ett dockhus på ett skyddsboende.
Bildtext Det råder brist på socialarbetare och misstankarna om lönekartell upprör facket Talentia.
Bild: Kristofer Andersson / Yle

Socialarbetarfacket Talentia misstänker kommunerna i Östnyland för lönekartell. Enligt Hufvudstadsbladet har kommunerna sinsemellan diskuterat att inte lönekonkurrera med varandra inom social- och hälsovården.

Den överenskommelse om löner som de östnyländska kommunerna ska ha enats om gäller i praktiken yrkesgrupper med personalbrist, såsom socialarbetarna, skriver Hufvudstadsbladet (kräver inloggning).

Kommunerna ska ha gjort upp om lönerna inför övergången till att välfärdsområdena börjar sköta social- och hälsovården i stället för kommunerna om ett drygt år.

"Det handlar inte om att jag inte skulle unna människor högre lön"

Kommunalt anställda börjar i och med reformen jobba för de nya områdena i stället för kommunerna.

HBL uppger att social- och hälsovårdsdirektörerna i Östnyland sinsemellan har bestämt att handskas varsamt med lönepengarna tills reformen är genomförd. "Upphörande organisationer följer en måttlig lönepolitik", lyder formuleringen i ett mötesprotokoll från den 30 september som tidningen bekantat sig med.

Beslutet kan få följder för socialarbetare, talterapeuter och psykologer, alltså anställda med sådan yrkeskunnighet som det råder stor brist på.

Social- och hälsovårdsdirektören i Borgå, Ann-Sofie Silvennoinen, har tidigare sagt att ledningen diskuterat lönerna och hur de kan hållas på samma nivå så att det inte blir en orsak för folk att byta arbetsplats.

Silvennoinen är ordförande för det temporära beredningsorgan som förbereder det kommande östnyländska vårdområdet.

Hon preciserar För HBL:

"Det handlar inte om att jag inte skulle unna människor högre lön. Det hela hänger ihop med en diskussion som vi har fört om vissa yrkesgrupper som är svåra att rekrytera. I det här skedet av beredningen vill vi inte att kommunerna börjar tävla med lönerna".

Arbetsgivarna är rädda för ökade löneutgifter

Kommunernas farhågor kommer av att de anställdas löner ska harmoniseras efter övergången. Från arbetsgivarhåll befarar man skenande kostnader särskilt om lönenivån i områdena slås fast utifrån de anställda som har de högsta lönerna i de olika yrkesgrupperna i kommunerna.

"Vi har talat sinsemellan med de andra social- och hälsovårdsdirektörerna i Östnyland att vi ska vara kollegiala med varandra och inte tävla med löner så länge vi håller på med beredningen", säger Silvennoinen.

Tanken är att kommunerna inte ska konkurrera med varandra om de anställda, men vid behov kunde rekryteringstillägg utbetalas.

Arbetsgivarnas oro för höjda löner gäller mindre yrkesgrupper där enskilda kommuner har möjlighet att ge ordentligt påökt för att tillsätta en tjänst, exempelvis socialarbetare.

"Vi vet att det i mindre kommuner kan finnas ett behov av att höja lönerna för att kunna rekrytera. Det är helt förståeligt. Men mitt bud är att vi här i Östra Nyland måste förbereda det kommande välfärdsområdet gemensamt", säger Silvennoinen.

Talentia talar om lönekartell

Vid Talentia, fackorganisationen för högutbildade inom det sociala området, ogillar man skarpt de östnyländska planerna.

"Det här låter riktigt illa. Uppgifterna föder starka misstankar om en lönekartell. Vi kommer att utreda ärendet grundligt, säger Talentias ordförande Jenni Karsio till HBL.

I början av nästa år väntas det komma en lagförändring som begränsar antalet barnskyddsklienter per socialarbetare, vilket skapar ytterligare ett tryck på att kommunerna måste anställa fler socialarbetare.

"Det finns socialarbetare på marknaden, men de rör på sig och söker sig till jobb där lönen och anställningsförhållandena är i skick. Man kan verkligen fråga sig om våra medlemmar vill jobba på ställen där ledningen har kommit överens om att hålla nere lönerna på det här sättet. Det här är fullständigt oacceptabelt. Vi kommer definitivt att reagera", säger Karsio.

Talentias förhandlingschef Tuomas Hyytinen säger att man nu ska göra en juridisk utvärdering.

"Om vi har en situation där kommunerna har bestämt att begränsa de uppgiftsbaserade lönerna, är det frågan om en lönekartell. Sådana fall har för andra yrkesgruppers del behandlats i arbetsdomstolen", konstaterar Hyytinen.