Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Parlamentariska försvarskommittén får kritik inifrån – försvarsministeriet styr för hårt och jämställdheten tas inte tillräckligt allvarligt

Beväringar sittandes på rad
Bildtext Kommittén föreslår inte ännu obligatorisk värnplikt för kvinnor, men det kan bli straffbart att utebli från uppbåden.
Bild: Yle/Veronica Montén

Under veckoslutet rapporterades det i medierna att den parlamentariska försvarskommittén långt skulle vara enig i sina förslag om bland annat att alla kvinnor ska kallas till uppbåd, men det verkar inte vara hela sanningen.

Kommittén föreslår inte ännu obligatorisk värnplikt för kvinnor, men det kan bli straffbart att utebli från uppbåden.

Regeringsprogrammet betonar jämställdheten också inom försvarsmakten. Nu får kommittéarbetet kritik bland annat för att det har varit för hårt styrt av Försvarsministeriet. 

Riksdagsledamoten Eva Biaudét (SFP) som har suttit med i den parlamentariska försvarskommittén och berättar att det långt är Försvarsministeriet som angett takten.

- Försvarsministern har satt hårda ramar för de åtgärder som föreslås - och framför allt ska det inte göras sådant som försvaret inte har behov av, kommenterar Eva Biaudet.

Uppbåden föreslås alltså bli obligatoriska för båda könen. Det här samtidigt som det länge har varit ett faktum att försvarsmakten inte har behov av hela årsklassen.

“Knepig fråga om obligatoriska uppbåd leder till jämställdhet - eftersom det är frivilligt för kvinnor att göra militärtjänst”

― Veronika Honkasalo, riksdagsledamot (VF)
Riksdagsvalskandidat Veronika Honkasalo
Bildtext Veronika Honkasalo ser en militarisering av hela samhället.
Bild: Yle/Lukas Rusk

Riksdagsledamoten Veronika Honkasalo (VF) har suttit på en reservplats i försvarskommittén. Honkasalo ifrågasätter att obligatoriska uppbåd för kvinnor skulle göra försvaret mera jämställt.

- Är det här verkligen en åtgärd som kommer att leda till mera jämställdhet? frågar Veronika Honkasalo. Centerns Joonas Könttä (som är är viceordförande för försvarskommittén) har sagt att reglerna måste vara de samma för män och kvinnor, men eftersom det är frivilligt för kvinnor att göra militärtjänst så blir det en knepig fråga.

Veronika Honkasalo ser en militarisering av hela samhället.

“Försvarsmaktens utmaningar är typiska för könssegregerade, hierarkiska och slutna branscher”

― Eva Biaudet, riksdagsledamot (SFP)
Eva Biaudet i riksdagen
Bildtext Eva Biaudet anser att de signaler som kommer från beväringarna är så pass oroande att försvarsmakten måste ta i tu med problemen.
Bild: Yle

Eva Biaudet å sin sida lyfter upp värderingarna som försvarsmakten förmedlar till beväringarna.

- Vi behöver inte en metoo inom försvaret. De utvärderingar som vi har fått av ungdomar som gör militärtjänst är tillräckligt oroande för att försvarsmakten måste itu med problemen. Det gäller inte bara försvarsmakten, men de är typiska för könssegregerade, hierarkiska och slutna branscher, konstaterar Eva Biaudet. Det är helt enkelt lite svårare än på andra ställen.

Förvarskommitténs rapport kommer enligt planerna att publiceras i slutet av november.