Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Förslag: Minderåriga bilister förbjuds köra under veckoslutsnätter

Från 2021
Biltrafik på en motorväg en mörk morgon.
Bildtext Minderåriga får i framtiden kanske inte köra bil på veckoslutsnätter.
Bild: Petter West / Yle

Personer under 18 år får i framtiden kanske inte köra bil under veckoslutsnätterna, även om de har körkort. Bland annat det här ingår i ett lagförslag från Kommunikationsministeriet. Målet är att minska antalet trafikolyckor där unga förare är inblandade.

Orsaken till att lagen vill ses över är att unga bilister ofta äventyrar trafiksäkerheten.

Speciellt unga män kör på ett riskfyllt sätt och löper stor risk att förolyckas i trafiken, visar bland annat Trafikskyddets uppgifter.

Dödsrisken i trafiken är den dubbla bland unga bilister jämfört med hela befolkningen.

Enligt Kommunikationsministeriets förslag nu ska speciellt minderåriga bilisters körande begränsas. Tanken är att 17-åringar inte ska få köra bil under lördagar och söndagar mellan klockan 00 och 05.

Förbudet skulle gälla tills föraren fyller 18 år. Den som bryter mot förbudet kunde dömas till böter och dessutom bli av med körkortet.

Enligt förslaget skulle minderåriga bilister också vara tvungna att fästa ett speciellt märke på bilen.

Lättare få körkort i förtid

Sedan en tid tillbaka är det möjligt för 17-åringar att få körkort under vissa villkor, exempelvis om man bor så att det är svårt att ta sig till studier eller hobbyer utan bil.

Enligt det förslag som nu är på remiss ska det bli lättare att få körkort redan när man är 17 år. Tanken är att man slopar kravet på ett särskilt behov av körkort, i stället skulle det räcka med vårdnadshavarens godkännande.

Delade meningar om förslaget

Förslaget är på remiss i ytterligare ett par veckors tid, men idéerna har redan väckt olika tankar hos branschfolk.

Bilskolelärarnas förbund anser att man inte behöver begränsa minderåriga bilisters rätt att köra bil under veckoslutsnätter.

Pirkanmaan liikenneopisto som också utbildar yrkeschaufförer tycker för sin del att reglerna tvärtom borde skärpas. Enligt läroinrättningen borde minderåriga inte alls få köra bil.

Även Polisstyrelsen anser att begränsningar i körandet nattetid är motiverade, i och med att de flesta olyckorna sker då.

Trafikskyddet hade för sin del hoppats på ytterligare åtgärder för att minska riskerna bland unga förare. Exempelvis hade organisationen gärna sett att man begränsar antalet passagerare i bilar med unga förare.

Trafikskyddet hänvisar till forskning i USA. Enligt den ökar dödsrisken i en trafikolycka med en tonårsförare inblandad med över 50 procent om det finns passagerare i bilen.

Det är meningen att lagen ska träda i kraft våren 2022.