Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Terrafames plan: Tömma en sjö och bygga ett dagbrott – avfallet kan orsaka problem i tusen år säger Naturskyddsförbundet

Från 2021
Uppdaterad 01.11.2021 16:18.
Terrafames gruva i Kajaland.
Bildtext Terrafames gruva i Kajanaland, på gränsen mellan Sotkamo och Kajana.
Bild: Timo Sihvonen

Terrafame planerar utvidga gruvdriften i Sotkamo. Bolaget planerar bygga en damm i Kolmisoppi för att komma åt malmfyndigheten under sjön. 

I urberget i Terrafames gruvområde i Kuusilampi finns Europas största reserv av nickel – och också zink, kobolt och små mängder andra metaller.

Sedan år 2008 har man brutit kring 150 miljoner ton malm i gruvan i Kajanaland, och med den malm som återstår kan Terrafames produktion fortsätta till år 2035. Men om bolagets planer blir verklighet kommer brytningen att fortsätta i årtionden framöver.

Terrafame vill nämligen utvidga sin gruvdrift och öppna en ny gruva i området vid malmfyndigheten under sjön Kolmisoppi.

Terrafame planerar bygga en damm och tömma kring hälften av sjön på vatten och bygga ett dagbrott. Den nuvarande planen är att dränera ett område på kring en kvadratkilometer, medan dagbrottet skulle vara kring två kvadratkilometer till storleken.

Skulle förlänga gruvans verksamhet i årtionden

Det finns ungefär lika mycket malm under Kolmisoppi som i Terrafames nuvarande gruva. Med hjälp av fyndigheterna under sjön kunde bolaget fortsätta produktionen åtminstone till 2050-talet, möjligtvis till och med till 2080-talet. 

– Vår uppskattning är att tillståndsprocessen borde vara klar kring 2025-2026. Målet är att vi kan inleda brytningen kring år 2027, säger Terrafames vd Joni Lukkaroinen. 

Nästa steg i tillståndsprocessen sker vid årsskiftet då Terrafame ansöker om miljötillstånd. Vd Lukkaroinen har “stor tillit” till att tillstånden kommer att beviljas. 

– Under miljökonsekvensbedömningen ändrade vi projektplanen något och kom till en lösning som vi tror att vi kan få tillstånd för, säger Lukkaroinen. 

Työkoneet ajavat Terrafamen louhoksella
Bildtext Terrafames nuvarande dagbrott i Kuusilampi kommer att bli över 400 meter djupt.
Bild: Timo Sihvonen

Terrafame: Förlängning för 1 500 jobb

På sikt är den nya gruvan livsviktig för Terrafames framtid. Tidigare sålde bolaget exempelvis zink och nickel som bulkvara, men nu har Terrafame börjat förädla metallerna i sin nya batterikemikaliefabrik.

Fabriken startade i somras, och enligt Lukkaroinen kommer man att nå full kapacitet om cirka ett år. Globalt ökar efterfrågan på batterikemikalier på grund av den snabbt växande elbilsmarknaden. 

Enligt Terrafame orsakar bolagets batterikemikalier 60 procent mindre utsläpp än medeltalet i branschen. Det är en konkurrensfördel för bolaget, som nyss har inlett ett samarbete med biltillverkaren Renault. Nu lovar Terrafame att dess lönsamhet kommer att förbättras.

Staten har kapitaliserat Terrafame med över 600 miljoner euro, men har ännu inte fått någon utdelning. I fjol krävde den nya fabriken en investering på kring 240 miljoner, vilket har pressat ner resultatet. Under årets tredje kvartal har Terrafames försäljning ökat, men resultatet gick på förlust. 

– I det skedet då batterikemikaliefabriken är i full gång kommer Terrafames lönsamhet att vara riktigt bra, säger Lukkaroinen. 

Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen
Bildtext Terrafames vd Joni Lukkaroinen tror att bolaget kommer att beviljas tillstånd att bygga ut gruvdriften.
Bild: Timo Sihvonen

Terrafame har också en stor roll för ekonomin i Kajanaland. Enligt konsultbolaget Rambolls granskning är Terrafames andel av totalprodukionen i Kajanaland närmare 20 procent. Det nya dagbrottet skulle inte skapa nya jobb annat än i byggskedet, men de nuvarande jobben skulle fortsätta i en längre tid.

– I det nya dagbrottet kan vi trygga kring 1 500 jobb för flera årtionden, säger Lukkaroinen. 

Naturskyddsförbundet: Utvinningsavfallet ett stort hot

Terrafames föregångare Talvivaara, och Terrafame som dess arvtagare, har länge varit i rubrikerna på grund av miljöproblem. De tidigare miljöproblemen är förbi, men i området finns fortfarande till exempel avfallsvatten från Talvivaaratiderna.

Av de närliggande sjöarna har till exempel Salminen förstörts, och Terrafame har uppgett att bolaget jobbar med att återställa den. 

En rättegång om ersättningar för de tidigare miljöskadorna pågår just nu.

Utvidgningen av gruvan skulle ha en direkt inverkan på Kolmisoppisjön och de närliggande områdena, där sidobergen kommer att placeras. Gruvan kan också orsaka problem för öringsbestånden i ån Tuhkajoki som börjar i Kolmisoppi, och gruvan skulle begränsa reviret för områdets djurliv. 

Enligt Finlands naturskyddsförbund medför de utvidgade gruvplanera flera risker. 

– Det allra största problemet är utvinningsavfallet, och det kommer att vara ett problem i tusen år, säger biokemisten Jari Natunen, gruvexpert på Naturskyddsförbundet. 

Kolmisoppi-järvi kuvattuna ilmasta käsin dronella Sotkamossa.
Bildtext Sjön Kolmisoppi.
Bild: Timo Sihvonen

Utvidgningen av gruvan skulle innebära en fördubbling av mängden utvinningsavfall. Om utvinningsavfallet kommer i kontakt med naturen kan det vara farligt, säger Natunen. 

– Stenmaterialet är svavelhaltigt, det reagerar med luft och vatten och då bildas svavelsyra som upplöser tungmetaller, säger Natunen. 

Myndigheternas bedömning väntar

Utvinningsavfallet kapslas in, det vill säga isoleras från vatten och luft, men naturskyddsförbundet säger att inkapslingen brister förr eller senare, då utvinningsavfallet lämnas i området i all evighet. 

Enligt Natunen skulle utvinningsavfallet rinna ut i vattenområdena under århundradenas gång efter att gruvan stängs. 

Suomen luonnonsuojeluliiton kaivosasiantuntija Jari Natunen
Bildtext Jari Natunen på Finlands Naturskyddsförbund har följt med Talvivaara och Terrafame länge.
Bild: Jari Kovalainen

Terrafame säger att skyddssystemen för avfallet håller. 

– De första stängningsåtgärderna ska påbörjas nästa år, vilket betyder att vi har 30 eller 60 år på oss att följa med att strukturerna håller, säger Lukkaroinen. 

Vad myndigheterna anser om utvinningsavfallet och de flesta andra miljöfrågor återstår att se.

Terrafame har redan skött första skedet av tillståndsprocessen, det vill säga miljökonsekvensbedömningen. MKB-beskrivningen utvärderas just nu av NTM-centralen i Kajanaland och ett utlåtande är att vänta ännu i höst. Bolaget har också fått gruvtillstånd av Säkerhets- och kemikalieverket. 

En noggrannare granskning väntar då Terrafame lämnar in sin ansökan om miljötillstånd hos Norra Finlands regionförvaltningsverk. Om Terrafame får komma åt malmen i Kolmisoppisjön klarnar under de kommande åren. 

Artikeln är en bearbetad översättning av Yle Uutisets artikel Järveen pato, vesi pois ja tilalle uusi louhos jopa 2080-luvulle asti – Talvivaaran jatkaja Terrafame haluaa laajentaa kaivostaan Kainuussa av Petteri Lindholm. Översättningen är gjord av Sara Sundman.