Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo stad investerar i nytt konserthus och skolrenoveringar – men vårdreformen orsakar huvudbry då budgeten manglas

Från 2021
Självständighetsplan i åbo
Bildtext Åbo stad ska bygga ett nytt konserthus här på Självständighetsplan.
Bild: Arash Matin / Yle

Skolrenoveringar och förbättrade möjligheter att få en läkartid på hälsostationen – bland annat det ska Åbo stad investera i under de kommande åren. Samtidigt kommer inkomstskattesatsen att bibehållas på 19,50 procent. Det föreslår borgmästare Minna Arve (Saml), som presenterade sitt budgetförslag på måndagen. 

Budgetförslaget för 2022 och ekonomiplanen för 2023–2025 baserar sig på det staden kom överens om redan tidigare i våras och borgmästaravtalet, som har godkänts av alla fullmäktigegrupper.

Budgetplanen för den kommande perioden visar ett underskott på 22,6 miljoner euro grund av vårdreformen. Hur mycket vårdreformen påverkar ekonomin klarnar under våren 2022.

Åbo stad investerar i nytt konserthus och skolrenoveringar

Men trots de ekonomiska utmaningarna så har Åbo stad flera stora investeringar på gång.

Bland annat kommer staden att satsa fyra miljoner extra för att förbättra invånarnas möjligheter att få vård. För tillfället är köerna långa och det är tidvis svårt att få en icke- brådskande läkartid.

Meningen är också att satsa mer pengar på byggnadsinspektionen för att förkorta köerna. I nuläget har många kunder varit tvungna att vänta länge för att få ett eventuellt beslut om byggtillstånd. 

– Dessutom renoverar vi skolor och daghem och investerar i nytt. Vi gör också stora satsningar på kulturen och vill utveckla servicen för barn och unga, säger borgmästare Minna Arve. 

Politikerna kavlar upp ärmarna och tar itu med budgeten i november

Investeringsutgifterna uppgår totalt till 953 miljoner euro under budgetperioden. År 2022 är investeringsbudgeten 158,2 miljoner euro. Största delen av pengarna används till olika typer av bygg- och infrastrukturprojekt, främst inom bildningssidan. 

Exempelvis renoveras Sirkkala skola som bäst och S:t Olofsskolan ska antingen få nya lokaler eller så renoveras den gamla skolan. Dessutom ska flera andra skolor renoveras grundligt bland annat i Nummis, Hannunniittu och Svalberga, och en ny skola byggas för elever i Skansen och Laustis. 

Andra stora investeringsprojekt är det nya konserthuset och nya lokaler för stadens tjänstemän, det så kallade Byråbo- huset. 

Budgeten kommer att behandlas av stadsstyrelsen den 8 november och av stadsfullmäktige den 15 november. 

Diskussion om artikeln