Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

NTM-centralen: Stora mängder olja har påträffats i havet i Pargas

Från 2021
en fabrik invid vattnet
Bildtext Oljeläckaget har påträffasts i havet utanför Finsementtis hamnområde.
Bild: Yle/Linus Hoffman

I Pargas har stora mängder olja påträffats i närheten av strandområdet. Vattenprover visar att havsvattnet vid området numera kan klassas som oljeförorenat, enligt ett pressmeddelande från NTM-centralen.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland fick på torsdagen 28 oktober svar på de vattenprover som tagits vid Finnsementti Oy:s muddringsområde.

Pargasborna har redan en längre tid reagerat på vattnets kvalitet, vilket gör många förargade, skriver Turun Sanomat (artikel bakom betalmur). Bland annat har fiskare lagt märke till att antalet gösar i området minskat radikalt.

I tidigare provtagningar framkom inga avvikelser, men nu är det tydligt att olja lösgjorts från havsbottnen och oljan flutit upp till ytan.

Ännu finns det inte närmare information gällande hur oljan hamnat där.

Muddringsarbetet avbryts

Vid Finnsementtis hamnområde har man under flera årtionden importerat och hanterat petrokoks, vilket tros vara den bakomliggande orsaken till att det finns olja på havsbottnen. Sannolikt har ett lager samlats på havsbottnen som lösgörs i samband med muddring i området.

För tillfället har muddringsarbetet avbrutits, eftersom det inte längre anses vara i enlighet med de lov som beviljats, på grund av dess negativa miljöpåverkan.

NTM-centralen kommer fortsätta att ta vattenprover för att kartlägga hur omfattande området med oljeförorening är.

Diskussion om artikeln