Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Besvär mot flytten av Hagahemmet avslogs i domstol – äldrerådet i Raseborg behövde inte höras

Från 2021
Vita byggnader med en ramp för rullstolar utanför.
Bildtext Hagahemmets verksamhet flyttades från centrum av Ekenäs till Gammelboda. Bilden är från Gammelboda i januari 2020.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

Helsingfors förvaltningsdomstol har avslagit kommunalbesvär som lämnats in efter att stadsstyrelsen i Raseborg beslöt hyra lokaler av vårdbolaget Esperi Care i Gammelboda i Ekenäs.

Hagahemmets verksamhet i centrum av Ekenäs flyttade i början av 2020.

Carl-Gustav Måsa och Ringa Sandelin med flera i Raseborg lämnade in  kommunalbesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över Raseborgs stadsstyrelses beslut att flytta äldreboendet Hagahemmet och hyra lokaler av vårdbolaget Esperi Care i Gammelboda. 

Carl-Gustav Måsa och Ringa Sandelin skriver i sina kommunalbesvär att stadsstyrelsens beslut från den 28 januari 2019 att hyra lokaler av Esperi Care bör upphävas. Måsa och Sandelin kräver att förvaltningsdomstolen förbjuder verkställigheten av stadsstyrelsens beslut.

Hagahemmet sett utifrån, ett stort stenhus.
Bildtext Äldreboendet Hagahemmet fanns tidigare i den här byggnaden i centrum av Ekenäs.

Måsa och Sandelin konstaterar bland annat att äldrerådet inte hördes innan stadsstyrelsen fattade beslut om flytten.

Måsa skrev också: “Brådskan med beslutsfattandet väcker stor förundran”. Han ifrågasätter att hela beslutsprocessen tog endast en dryg månad. 

Domstolen avvisar en del besvär

Helsingfors förvaltningsdomstol beslöt i början av oktober att tillbakavisa en del av Carl-Gustav Måsas besvär. Det handlar bland annat om brådskan med beslutsfattandet som förvaltningsdomstolen anser är en fråga om förvaltningsklagan. 

“Det hör inte till förvaltningsdomstolens behörighet att pröva yrkanden som bör anses utgöra förvaltningsklagan”, skriver Helsingfors förvaltningsdomstol i sitt beslut.

Domstolen: Stadsstyrelsen kunde besluta om hyresavtalet

Däremot avslår förvaltningsdomstolen Måsas och Sandelins besvär i övrigt. Det betyder att förvaltningsdomstolen avslår kraven på ett verkställighetsförbud av stadsstyrelsens beslut. 

Äldrerådet behövde inte höras

Förvaltningsdomstolen konstaterar bland annat att äldrerådet inte enligt lag behövde höras innan staden tog sitt beslut.

Stadsstyrelsens beslut den 28 januari 2019 gäller ett privaträttslig hyresavtal, konstaterar förvaltningsdomstolen och anser att flytten av Hagahemmet och hyresavtalet med Esperi Care inte är ett sådant ärende där äldrerådet enligt kommunallagen och förvaltningslagen ska ges möjlighet att ta del och påverka innan myndigheten fattar sitt beslut. 

Förvaltningsdomstolen anser också att stadsstyrelsens beslut inte heller ska upphävas på den grund att det skulle ha fattats i felaktig ordning.

Dessutom avslår förvaltningsdomstolen vårdbolaget Esperi Cares och Sandelins yrkanden på ersättning för rättegångskostnader. 

Diskussion om artikeln