Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

I ett europeiskt medelhushåll finns 72 elapparater av vilka 11 inte fungerar – teknikutvecklingen är ett ohållbart ekorrhjul, säger forskare

Från 2021
Fem Iphone 11-telefoner i olika färger på rad i ett köpcentrum i Dubai. En person håller i telefonen som är röd. Telefonerna är fotade så att bara baksidan med Apple-logon syns.
Bildtext I ett europeiskt hushåll finns i medeltal 72 elektroniska apparater varav elva är sönder eller ur bruk av någon annan orsak, visar studien.
Bild: EPA-EFE/MAHMOUD KHALED

Det sätts stor press på olika digitala lösningar för att uppnå klimatmålen. Samtidigt finns det emellertid stora brister i kunskapen om de olika materialens påverkan på miljön. Åtgärder behövs redan då produkterna planeras, visar ny forskning.

Kring 80 procent av en produkts miljöpåverkan bestäms redan under produktutvecklingsfasen, visar en ny forskning under ledning av Geologiska forskningscentralen GTK.

Under utvecklingsfasen bestäms råvarorna som kommer att behövas för produktionen, materialen, komponenterna, kemikalierna och tillverkningssätten. Hur lätt produkten är att reparera och återvinna påverkas av de här besluten beslut.

– För en enskild apparat behövs tiotals mineraler och metaller, men oftast i väldigt små mängder. Det här gör det svårare att återvinna och -använda dem, säker GTK:s specialsakkunniga Toni Eerola.

Just nu är ett av de största problemen att våra smarttelefoner och tv-apparater innehåller mycket metaller och mineraler som inte går att återvinna. De belastar miljön överdrivet mycket då behovet ständigt ökar men produkternas livslängd förblir kort.

Studie: Digitalisering och naturresurser

Resurserna räcker inte till

Mängden elektroniska apparater i hemmen ökar konstant.

I ett europeiskt hushåll finns i medeltal 72 elektroniska apparater varav elva är sönder eller ur bruk av någon annan orsak, visar studien.

För tillfället är det inte möjligt att för produktionen av nya produkter samla tillräckligt med metaller och mineraler från återvinningen. Därför behövs hållbar gruvverksamhet. För tillfället är EU beroende av import då det kommer till råvaror och komponenter, vilket har orsakat problem inom flera industrier.

Ett stort problem ligger i att digitaliseringen tävlar om samma råvaror med framtidens klimatlösningar: elbilsbatterier, solpaneler och vindkraftverk behöver samma mineraler och metaller som smarttelefonerna. Både digitaliseringen och klimatåtgärderna är emellertid livsviktiga för vårt samhälle.

Den snabbt ökande digitaliseringen ökar samtidigt energibehovet, vilket orsakar ett ohållbart ekorrhjul.

Återvinna och reparera

Enligt studien skulle den bästa lösningen på dilemmat vara att minska på konsumtionen, stödja reparationstjänster, förbättra återvinnings och -användningssystemen och ta en produkts miljöpåverkan bättre i beaktande under produktionsprocessen.

Det behövs också stöd från både lagstiftningen och olika drivfjädrar.

Enligt Toni Eerola vid GTK borde återvinningsaspekten tas i beaktande redan i utvecklingsfasen. Då kunde man producera sådana metallblandningar att det senare är möjligt att sortera de olika metallerna till återvinning.

– Och naturligtvis är det också viktigt att själva produkten kan användas så länge som möjligt och att det lätt går att reparera den.