Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Sju kandidater kallas på intervju för jobbet som Lappträsks nästa kommundirektör

Från 2021
Hus och bilar på båda sidor om en gata. Lappträsk centrum.
Bildtext Lappträsk kyrkby kommer att bli en välbekant plats för den nya kommundirektören, om den inte är det redan. Arkivbild.
Bild: Yle / Mira Bäck

Beredningsgruppen för kommundirektörsvalet i Lappträsk har beslutat om att kalla in sju av de fjorton kandidaterna på intervju.

– Vi gick igenom ansökningarna och gjorde en helhetsbedömning och kom fram till de här sju personerna, säger Kim Jordas (SFP) som är ordförande i kommunstyrelsen och med i beredningsgruppen.

Personerna som kallas på intervju är:

Ekonomie magister Carl Joachim Flander, Helsingfors

Politices doktor Timo Forsten, Björneborg

Ekonomie magister, Master of Business Administration Eija Grönholm, Pyttis

Politices magister Christoffer Hällfors, Sibbo

Justitie magister, politices kandidat Jarkko Sorvanto, Ylöjärvi

Magister i förvaltningsvetenskaper, byggnadsingenjör Kristiina Tikkala, Esbo

Politices magister Sofia Ulfstedt, Åbo

Framåt i snabb takt

Enligt Jordas kommer man att intervjua de sju kandidaterna i ganska snabb takt.

– Efter intervjuerna sammanträder vi på nytt för att bedöma situationen. Målsättningen är att kommunstyrelsen den 22 november kan ge ett förslag till fullmäktige.

Den nya kommundirektören behöver fylla många krav för att kunna stiga in i Tiina Heikkas stövlar.

– Vi har betonat ekonomiskt kunnande och en aktiv marknadsföring av kommunen samt också kommunal erfarenhet. Det är ganska många saker men det är ju så att en person sällan uppfyller alla krav, så vi måste göra en bedömning av de personer som nu har sökt tjänsten, säger Jordas.

Under den första ansökningsrundan fick kommunen in åtta ansökningar. Man ville ha in fler kandidater att välja mellan så ansökningstiden förlängdes.

– Vi fick ju sex personer till i andra omgången. På det sättet fyllde den sin uppgift, säger Jordas.

Fem av kandidaterna som kallas på intervju skickade in sin ansökan i den första omgången.

Lappträsks nuvarande kommundirektör Tiina Heikka meddelade i juli att hon lämnar sin post efter årets slut.

Diskussion om artikeln