Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

USA:s högsta domstol ifrågasätter Texas stränga abortlag

Från 2021
USA:s högsta domstol  i huvudstad Washington i april 2017
Bildtext Högsta domstolen i USA började i måndags behandla Texas abortlag för en andra gång.
Bild: Michael Reynolds / EPA

Högsta domstolen i USA signalerar en vändning gällande Texas stränga abortlag - endast två månader efter att domstolen valde att inte stoppa abortlagen från att tas i bruk med rösterna 5 mot 4. I måndagens muntliga argumentation antydde flera av domarna att lagen är problematisk.

Domstolen behandlade inte själva sakfrågan, det vill säga lagens grundlagsenlighet - som varit föremål för en het debatt i USA - utan vissa formfrågor. De gällde frågan om justitieministeriet och abortklinikerna har rätt att överklaga lagen.

Lagen togs i bruk i september och förbjuder aborter när ett hjärtslag kan höras, vilket brukar inträffa efter sex veckors graviditet. Undantag görs inte för graviditeter som följer av våldtäkt eller incest.

Det som också gör lagen kontroversiell är att den bygger på ett angiverisystem där privatpersoner kan anmäla en person som genomför en abort eller hjälper till med det.

Som lockbete erbjuds en belöning på 10 000 dollar till personen som anmäler, om en stämningsansökan leder till seger i domstolen.

Det är den sistnämnda faktorn som i måndagens muntliga argumentation oroade flera av högsta domstolens medlemmar. Mest kritiska var de domare som anses vara liberala men också två av de konservativa domarna uttryckte skepticism.

Trumputnämnda domare skeptiska till Texaslag

Enligt den konservativa domaren Brett Kavanaugh utnyttjar Texas abortlag ett “kryphål” i det juridiska systemet. Hans bedömning fick stöd av den konservativa kollegan Amy Coney Barrett.

Både två utnämndes av ex-presidenten och republikanen Donald Trump.

Flera domare oroade sig för att den juridiska tillämpningsmekanismen - det tidigare nämnda angiverisystemet - som Texaslagen bygger på kunde uppmuntra delstater att ta i bruk samma modell också i andra frågor, som till exempel rätten att bära vapen.

Högsta domstolen gav i måndags inga signaler om när den kommer att fatta ett beslut i frågan. 

Mississippilag till högsta domstolen i december - kan leda till att Roe mot Wade upphävs

Om en månad tar högsta domstolen upp abortfrågan återigen, då gäller det ett rättsfall från Mississippi. Delstaten har tagit i bruk en lag som förbjuder aborter efter den femtonde graviditetsveckan.

Fallet gäller uttryckligen aborträtten. Mississippi har bett domstolen se över det historiska domslutet Roe mot Wade från 1973 som hittills tryggat kvinnors rätt till abort i USA.

Om högsta domstolen besluter att godkänna Missisippilagen så innebär det enligt bedömare att Roe mot Wade upphävs och den grundlagstryggade rätten till abort försvinner.