Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Läraren får kanske inte samla in mobilerna under lektionstid – elevens rätt till telefon kopplas ihop med yttrandefriheten

Från 2021
Uppdaterad 02.11.2021 06:51.
Man i blå kavaj sitter vid skrivbord.
Bildtext Lärarna behöver få bättre verktyg för att kunna återbörda uppmärksamheten till själva ämnet och inte vad som händer i mobiltelefonen i fickan, säger rektor Kaj Holmbäck.
Bild: Yle/Ida-Maria Björkqvist

En ändlös katt- och råttalek. Så beskriver rektor Kaj Holmbäck i Karleby skolans kamp för att elevernas fokus ska vara på lektionen, inte telefonen. Enligt Holmbäck har lärare i dag få möjligheter att få bort telefonerna genast i början av lektionen.

Karleby stad diskuterar som bäst möjligheten att göra stadens skolor mobilfria. En arbetsgrupp har tillsatts för att reda ut frågan.

– Barnen och ungdomarna är beroende av telefonerna och det är väl alltid bra att diskutera frågan, säger fullmäktigeledamoten Pekka Nurmi (Saml) som står bakom en motion i ärendet.

Nurmis motion gäller dels strålning från basstationer och att skolorna borde ser över den biten. Men också att mobilen borde sättas bort under skoldagen.

Rektor Kaj Holmbäck vid Donnerska skolan välkomnar initiativet. Han säger att det känns lite hopplöst att som lärare gå in och ta tag i mobilanvändningen i dag.

– Det är ett stort bekymmer. För det stjäl elevernas uppmärksamhet och det blir så mycket fokus och arbete på att få dem att lägga bort telefonen och göra annat.

Det som bekymrar Holmbäck är att lärare som vill samla in elevernas telefoner i början av lektionen egentligen kanske inte får göra det. Så tolkar i alla fall Holmbäck de riktlinjer som Utbildningsstyrelsen har gett.

– Juridiskt sett har vi inte rätt att samla in telefonerna i början av lektionerna även om största delen av föräldrarna och lärarna tycker det skulle vara en bra idé. Det enda vi har rätt till är att om telefonen stör undervisningen så får läraren ta hand om den.

Ibland måste lärare säga till många gånger innan hen till slut tar telefonen av eleven för resten av lektionen.

– En stor del av timmen kan gå åt till den här dialogen.

Är det yttrandefrihet att skicka selfies?

Enligt Holmbäck kopplar man i Utbildningsstyrelsens anvisningar ihop yttrandefrihet med barns och ungas rätt till att använda telefonen. De har rätt att framföra, sprida och ta emot information, åsikter och meddelanden utan att någon i förväg hindrar detta.

Tolkningen kan då bli att om läraren redan i början av lektionen tar mobilerna inskränker det på elevernas yttrandefrihet. Holmbäck ställer sig frågande till den slutsatsen.

– Yttrandefriheten kan finnas i klassen även om mobilen inte är med.

Enligt Holmbäck finns det många andra sätta att uttrycka sin åsikt och sin yttrandefrihet än via mobilen. Till exempel genom att prata eller skriva på lektionstid.

– Varför skydda att eleven ska få skicka Snapchat-meddelande under lektionen, frågar sig Holmbäck.

Mobilen kommer fram under "tråkiga lektioner"

De flesta elever skulle nog bli irriterade om skolorna i Karleby blir mobilfria zoner, tror åttorna Aaron Välitalo, Sanni Linna och Ida Ström som sitter i Donnerska skolans elevråd.

– De flesta har mobilen i fickan eller väskan på timmarna och tar fram den mest på rasterna. Men många är nog beroende, säger Linna.

Och eleverna håller med om att koncentrationen i något skede kan falna under lektionerna.

– Man tittar vad ens kompisar har sänt, spelar eller snappar. Helt onödiga saker egentligen, säger Linna och Ström.

– Det är egentligen inget viktigt men man har bara inget att göra, säger Välitalo.

Tre skolelever sitter med telefoner i handen.
Bildtext Om någon får tråkigt på lektionen är det lätt hänt att mobilen åker fram, säger Sanni Linna, Ida Ström och Aaron Välitalo på årskurs 8 i Donnerska skolan.
Bild: Yle/Ida-Maria Björkqvist

Vadå inget att göra på lektionen?

– Det är tråkigt. Eller inte så intressant att man orkar koncentrera sig så då kollar man på telefonen.

Enligt eleverna lyder ändå de allra flesta elever då läraren säger att telefonen ska bort. De säger också att det nog är respektlöst att inte lyssna på läraren. Det är ändå sällan någon elev helt vägrar ge sin telefon till läraren.

– Det var en som tyckte att läraren inte får ta hennes telefon, att det är hennes privatsak. Men rektorn tog telefonen och så var det med den saken, säger Ström.

Linna berättar att om eleven fortsätter ta fram telefonen fast läraren säger till kan eleven tvingas lämna lektionen.

– Vill de bara irritera kan det ta lång tid, kanske fem minuter och alla andra bara väntar.

Elever kan också få en reprimand om telefonen kommer fram upprepade gånger på en lektion. Får man fyra reprimander på en vecka kan det leda till samtal och information om att eleven fått en reprimand skickas också till hemmet.

Ja tack till verktyg för lärare

Holmbäck uttalar sig inte om vilka lösningar som kunde vara de bästa, men välkomnar det bidrag en arbetsgrupp kan ge.

– En arbetsgrupp kan hitta möjligheter, tolkningar och praxis vi kanske inte tänkt på. Det är bra att frågan uppmärksammas och jag hoppas att vi på nationell nivå kunde hitta bättre verktyg för att återbörda uppmärksamheten till själva ämnet och inte vad som händer i mobiltelefonen i fickan.

Holmbäck säger att naturligtvis används mobiltelefonen i dag i undervisningen, men det är mobilanvändningen som går utanför undervisningen och bara stjäl uppmärksamheten från ämnet som Holmbäck önskar att man kunde komma åt.

Prejudikat från Åbo

Åbo stad beslöt för några år sedan att skärpa reglerna för mobiltelefoner och till exempel skulle telefonerna i en skola (Syvälahden koulu) finnas i en separat låda på lektionstid. Under lunchen fick telefonerna användas enbart utanför matsalen, efter att man ätit klart.

Bröt elever mot reglerna beslagtog skolan telefonen för en kortare tid eller hela dagen.

En förälder klagade och i maj 2020 kom beslutet från biträdande justitieombudsmannen. Även om ombudsmannen ansåg att initiativet i sig är bra så var det inte förenligt med flera grundläggande rättigheter.

Kunde kanske klara skoldagen utan telefon

Sjuorna Lotta Cederberg, Carolina Kortell och Edit Sandell säger att de ganska långt skulle klara sig utan telefoner under skoldagen.

– Men du skulle dö utan din telefon, säger Kortell till Cederberg på skämt.

Cederberg har nämligen diabetes och använder sin telefon för att kolla blodsockret.

– Men jag skulle knappast behöva använda Youtube och Snapchat, säger Cederberg.

Ella Hagström och Sienna Salmén äter lunch och kollar på sina telefoner samtidigt. En skoldag utan telefon låter inte så kul enligt dem.

– Tråkigt, tråkigt. Vet inte vad vi skulle göra då.

Flickorna säger att de brukar spela spel eller chatta med kompisar. Också med kompisar som går i samma skola.

– Man orkar inte gå och prata med dem. Vi snappar selfies.

Diskussion om artikeln