Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo Akademis Studentkår om uppsägningen av rektorn: "Styrelsen har säkert fattat ett beslut som man anser gynnar Akademin – nu måste vi samarbeta för att få en mer välfungerande vardag"

Uppdaterad 02.11.2021 13:40.
En man står utanför Kåren i Åbo. Bilden taget snett nerifrån.
Bildtext Arkivbild. Joonas Karlsson säger att beslutet var överraskande, och att det nu krävs samarbete med ledningen för att kunna gå vidare.

Åbo Akademis styrelse valde att säga upp rektor Moira von Wright på måndagen. Anledningen till beslutet var ett stort misstroende mot rektorn inom organisationen. Joonas Karlsson, ordförande för Åbo Akademis Studentkårs styrelse, säger att beslutet kom som en överraskning.

– Man har ju sett att saken har diskuterats i media, men det kom ändå som en överraskning.

Karlsson tror att förändringen säkert kommer att märkas vid ÅA på olika sätt den närmaste tiden, men studentkårens vardag kommer knappast att påverkas i någon större utsträckning.

– Från ÅAS sida förändras ju inte vår vardag, vi fortsätter att jobba för en bättre vardag för våra studerande. Nu gäller det för oss att samarbeta bra med Åbo Akademis ledning, och hitta sätt att göra Akademin bättre.

Studentkåren har kritiserat ledningen för bristfällig kommunikation

Enligt Karlsson är bristen på kommunikation något som har påverkat studerande, och också något som Studentkåren har kritiserat.

– Vardagskommunikationen är viktig. Det är viktigt hur information kommer från ledningen till studerande, och det här upplever vi att ofta har varit bristfälligt. Vi har försökt jobba tillsammans med ÅA:s ledning för att hitta lösningar på det här.

– Vi skulle vilja ha en konkret kommunikationsplan för Akademin, där det finns helt klara ansvarspersoner som ansvarar för vissa typer av kommunikation.

Karlsson betonar att det nu är samarbete som krävs för att kunna gå vidare.

– Styrelsen har säkert fattat ett beslut som man anser gynnar Akademin. Här gäller det nu att samarbeta med ledningen för att bygga en mer välfungerande vardag för personal och studerande vid Åbo Akademi.

– För studerande är det viktigt att få vara delaktiga, och att få vara en del av beslutsprocessen vid ÅA. Det är det viktigaste för oss. Det måste vara klart vad som förväntas av studerande.