Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Forskarföreningen vid Åbo Akademi kräver öppenhet av styrelsen: "Vi vill veta på vilka grunder beslutet att säga upp rektorn har tagits"

Från 2021
Uppdaterad 03.11.2021 11:46.
En gul flagga med Åbo Akademis logo.
Bildtext Forskarföreningen vid Åbo Akademi hoppas att det nu diskuteras hur akademin som helhet ska gå vidare.
Bild: Arash Matin

Anna Törnroos-Remes är biträdande professor i miljö- och marinbiologi samt ordförande för Åbo Akademis fackförening, Forskarföreningen. Med sina 280 medlemmar är det akademins största fackorganisation.

– Flera av våra medlemmar har kontaktat oss och varit överraskade och besvikna, säger Törnroos-Remes. Det finns en del oklarheter till vad som ledde till en uppsägning och vi efterlyser nu öppenhet av styrelsen. För att akademin ska kunna gå vidare krävs det en dialog och intern diskussion.

Törnroos-Remes anser att styrelsen nu måste berätta på vilka grunder beslutet togs och hur man tänker gå vidare. Många av dem som har kontaktat Törnroos-Remes sedan måndagens besked har svårt att förstå den diskussion som ledde fram till uppsägningen.

Kvinna i glasögon tittar in i kameran.
Bildtext Forskarföreningens ordförande Anna Törnroos-Remes är besviken att det gick så långt som till en uppsägning av rektorn.
Bild: Linda Svarfvar.

– Eftersom vi representerar en stor del av personalen vid akademin ser jag att det är viktigt att vi diskuterar de här frågorna och att grunderna för uppsägningen öppnas upp för personalen, säger Törnroos-Remes. Det räcker inte med det korta meddelande i e-posten som styrelsen skickade ut.

Diskussion och dialog tar akademin vidare

Det behövs enligt Törnroos-Remes nu en bred intern diskussion så att alla i personalen kan få ett motiverat beslut kring de orsaker och grunder som ledde fram till styrelsens beslut.

Styrelsen motiverade sitt beslut med att det funnits ett brett missnöje mot rektorn. Men förstår jag dig rätt att du inte håller med detta påstående?

– Det är en av de frågetecken vi anser att man bör titta närmare på inom en kort framtid, säger Törnroos-Remes. Vi hoppas att man kan aktivera hela akademin från topp till tå i den här diskussionen som behövs för att vi ska kunna gå vidare.

Törnroos-Remes hoppas att alla vid Åbo Akademi, såväl ledningen som olika intressegrupper ska kunna sitta ner och diskutera kring vad det var som ledde fram till en uppsägning av rektorn.

– Styrelsen betonade att det förändringsarbete som har inletts och som ska leda till förbättrad dialog och diskussion inom akademin ska fortsätta, säger Törnroos-Remes. Vi anser att det är viktigt att så sker och för att det ska vara möjligt måste man kunna diskutera öppet hur styrelsen gjorde sitt val då de avskedade rektorn.

Åbo Akademis rykte står på spel

Törnroos-Remes anser att beslutet att säga upp Moira von Wright kan få olika konsekvenser för Åbo Akademi som institution.

– Vi måste på olika sätt nu arbeta med att igen bygga upp förtroendet utåt men också internt, säger Törnroos-Remes. Hur det här påverkar akademins rykte och anseende idag har jag svårt att spekulera i men betonar att det är viktigt att vi tillsammans jobbar vidare.

Styrelsen för Åbo Akademi anser att det funnits ett utbrett missnöje men anser du att Forskarföreningen har åsidosatts i den här diskussionen?

– Jag tror att vi måste titta på hur diskussionen gick innan beslutet och på vilket sätt de processer som styrelsen hänvisar till har gjorts innan jag kan analysera var vi som personalförening står för tillfället, säger Törnroos-Remes. Men vi har alltid betonat vikten av dialog och att det finns konkreta sätt hur den här sortens processer kan förankras hos personalen.

Universitetskollegiet uttryckte sin oro för ledarskapet i flera repriser

Den instans som tidigare uttryckt sin oro över rektorns ledarskap var universitetskollegiet, som består av både personal och studerande. Styrelsens beslut kom som en överraskning, säger universitetskollegiets ordförande, professor Ronald Österbacka.  

– Det var ett kraftfullt beslut. Men jag tror att styrelsen har fattat beslutet efter en noggrann övervägning och det har inte varit ett lättvindigt beslut, säger Österbacka. 

Universitetskollegiet har fört fram sin kritik gällande ledarskapet i flera repriser. 

– Vi har signalerat vår oro för avsaknaden av ett öppet och kommunikativt ledarskap. Delaktigheten har blivit mindre under den senaste tiden. Det är den huvudsakliga kritiken som vi har fört fram i diskussioner med rektorn och styrelsen, säger Österbacka. 

Universitetskollegiet hade ett möte med rektorn under förra veckan. Då upplevde kollegiet att synsättet på hur universitetet ska ledas skilde sig mellan parterna, säger Österbacka. 

Rektorn har antytt att det också kan ha funnits en motvilja till förändring inom Åbo Akademi. Hur svarar du på det? 

– Jag håller inte med. Jag tycker att Åbo Akademi har varit väldigt bra på att ta emot förändringar. Men det är viktigt att man förankrar, lyssnar, diskuterar och framförallt kommunicerar om vilka visioner man har kring förändringsprocesserna. 

Forskarföreningen kräver öppenhet av styrelsen vid Åbo Akademi

3:36