Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Wolt-buden kan bli anställda i stället för företagare – vad skulle egentligen förändras?

WOLT matbud kör på el-sparkbräden på Alexandersgatan i Helsingfors
Bildtext Både Regionförvaltningsverket och Wolt hoppas att frågan om budens ställning kommer att avgöras i domstol.

Arbetarskyddsmyndigheten vid Regionförvaltningsverket slog på måndagen fast att Wolt-buden, som tidigare ansetts jobba som egenföretagare, egentligen är anställda av matleveransfirman Wolt. Nu ska Wolt ta ärendet till förvaltningsdomstolen.

Måndagens beslut om att Wolt-buden borde ha samma skyldigheter och rättigheter som anställda togs inte emot med öppna armar från Wolts sida.

Enligt Regionförvaltningsverkets arbetarskyddsansvariga pekar flera faktorer på att matbuden är uttryckligen anställda hos Wolt och inget annat.

Enligt Wolt arbetar buden som företagare.

– Budet tar själv beslutet över när hen jobbar, till skillnad från då man är anställd. Hen kan neka eller ta emot uppdrag som erbjuds. Hen jobbar med sin egen utrustning och kan jobba för flera företag samtidigt. Hen kan också använda sig av en vikarie, säger Wolts delägare Juhani Mykkänen, som även varit med och grundat företaget.

Både Wolt, företagets bud och myndigheterna väntar på domstolsbeslutet i ärendet.

Vad skulle förändras om budens anställningsförhållande ändrades?

Priserna skulle sannolikt stiga.

Som det är nu betalar Wolt buden för de leveranser de gjort. Arbetets effektivitet har med andra ord ingen skillnad för företaget. Om Wolt började betala ett timarvode till sina bud skulle det enligt företaget leda till att man övervakar effektiviteten.

Wolt-buden kan nu arbeta hur de vill, exempelvis i några timmars skift. I ett anställningsförhållande skulle detta inte vara möjligt, utan buden skulle arbeta enligt en förhandsinsatt arbetstid. Då skulle Wolt betala buden också för arbetstimmar då efterfrågan på leveranser inte är så stor.

Budens arbetstid kunde ändå vara nästan vad som helst.

I nuläget har Wolt-buden inga arbetstider, arbetstiden övervakas inte och det finns inga arbetsturslistor.

I ett anställningsförhållande kunde arbetstiden vara regelbunden, skiftande eller varierande. Fast buden skulle ha en förhandsbestämd arbetstid, kunde lönen ändå åtminstone delvis basera sig på arbetsinsatserna.

Hur mycket skulle buden få i lön som anställda?

Lönen skulle kunna ligga på samma nivå som för tidningsutdelare, det vill säga minst 9,20 euro i timmen.

Juhani Mykkänen tror att den nya modellen troligtvis inte skulle innebära en klart större nettoinkomst än i det nuvarande systemet.

Skulle buden ha rätt till semester?

Som anställda skulle buden ha rätt till semester.

De bud som skulle arbeta minst 14 dagar eller 35 timmar i månaden skulle få betald semester. Även de med mindre arbetstid än så skulle samla på sig ledighet som berättigar till semesterersättning.

Kommer buden att få lön om de blir sjuka?

Som anställda skulle buden få sjuklön för den tid de är sjuka.

Som företagare kan de ansöka om sjukdagpenning om de har rätt slags försäkring för företagare.

Vem skulle ansvara för arbetssäkerheten?

Som arbetsgivare skulle Wolt ansvara för budens arbetarskydd.

För närvarande förser Wold buden med olycksfallsförsäkring. Bilbuden förutsätts ha trafikförsäkring. Som företagare ansvarar buden själva för arbetssäkerheten.

Som arbetsgivare skulle Wolt ansvara för arbetarskydd och försäkringar.

Artikeln är en förkortad översättning av Yle Uutiset artikel Wolt-kuskeista voi tulla yrittäjien sijaan työntekijöitä – tästä helposta jutusta näet, mitä se tarkoittaa hintojen kannalta som skrivits av Miika Koskela.