Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Nordiska rådet godkände omtvistad budget – de planerade kulturnedskärningarna slopas till stor del

Från 2021
Nordiska rådet
Bildtext Nordiskt samarbete i fokus i Köpenhamn under veckan.
Bild: Magnus Fröderberg/norden.org

De nedskärningar inom utbildnings- och kulturområdet som planerades i Nordiska ministerrådets budget slopas till stor del i ny kompromiss. Men fortfarande finns en oro kvar för den långsiktiga finansieringen.

Med siffrorna 62-0 godkände Nordiska rådet formellt det Nordiska ministerrådets budget. Nordiska rådet kan inte fälla en budget, men det är kutym att den godkänner den. 

I år har budgeten varit omtvistad, och som Svenska Yle kunde rapportera tidigare under hösten skulle ministerrådets tidigare budgetförslag ha lett till stora nedskärningar inom utbildnings- och kulturområdet i Norden. Bland annat hotades arbetsmarknadsprogrammet Nordjobb med en stor nedskärning.

Nordiska flaggor.
Bildtext Nordiska rådet samlades i Köpenhamn.
Bild: Unsplah/K8

Efter hård kritik från många håll, speciellt från parlamentariker i det Nordiska rådet, har de nordiska samarbetsministrarna tagit fram en budgetkompromiss där man med oanvända medel från tidigare år lyckats dämpa nedskärningarna rejält.

– När vi för första gången försöker verkställa den vision som vi har så betyder det att det blir omallokeringar i budgeten och det är aldrig lätt, men vi hittade lösningar för hur vi dämpar de största minskningarna och vi hittade en bra lösning, säger minister för nordiskt samarbete Thomas Blomqvist (SFP) som ledde samarbetsministrarnas möte.

Nordiska ministerrådets vision 2030

Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region.

Tre strategiområden: Ett grönt Norden, ett konkurrenskraftigt Norden, ett socialt hållbart Norden.

Har kritiserats för att ha oklara mål och för att pengar för klimatsatsningar tas från utbildnings- och kultursatsningar.

I budgeten för 2022 får kultursektorn pengar i en satsning för att hjälpa den pandemidrabbade branschen. Men eftersom pengarna för kultursatsningen tagits från oanvända medel från tidigare år finns det inga garantier för att det stöd som kulturen får 2022 finns kvar i budgeten 2023.

– Det ger oss inte långsiktiga förutsättningar, tyvärr, säger Linda Modig, ordförande för Mittengruppen i Nordiska rådet.

Mittengruppen, som trots kritik röstade för budgetkompromissen, menar att de klimatsatsningar som görs på bekostnad av nedskärningar i den nordiska kultur- och utbildningssektorn är för små för att göra skillnad på klimatarbetet.

Thomas Blomqvist.
Bildtext Thomas Blomqvist är minister för nordiskt samarbete.
Bild: Karoliina Simoinen / Yle

Minister Thomas Blomqvist förstår kritiken mot att årets budget inte ger långsiktiga förutsättningar.

– Varje budget är ju alltid ett år, och jag har hört att det finns en oro inför framtiden. Men vi står fast vid den vision som statsministrarna antagit och nu måste vi hitta de bästa möjliga sätten att förverkliga visionen, säger Blomqvist.

Nordiska ministerrådets budget

Budgetkompromissen stärker finansieringen av flera kulturstödprogram och nordiska kulturinstitutioner, språksamarbetet, Norden i Skolan och Nordjobb, samt den nordiska litteraturveckan.

I sitt betänkande om budgetkompromissen lyfter Nordiska rådet fram önskemålet om att ett ministerråd för transport så snabbt som möjligt etableras.

Källa: Norden.org