Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Norden förebereder sig på nästa kris – Jan-Erik Enestam: "Coronan har fungerat som en väckarklocka"

Från 2021
Rajavartiolaitos suorittaa rajatarkastuksia Torniossa viides helmikuuta. Taustalla liikenneruuhka.
Bildtext Gränskontroll vid Torneå och Haparanda under coronakrisen.
Bild: Juuso Stoor / Yle

De nordiska länderna ska inrätta en enhet för civil krisberedskap för att klara av nästa kris på ett bättre sätt, enligt en färsk rapport. Under coronakrisen har man tagit ett steg bakåt då det kommer till det nordiska samarbetet, enligt rapportens författare Jan-Erik Enestam (SFP).

Det är tolv konkreta råd som den tidigare försvarsministern Jan-Erik Enestam (SFP) och kollegan Marcus Henriksson kommer med i en rapport som presenterades för de nordiska samarbetsministrarna på tisdagen. 

Rapporten fokuserar på civil krisberedskap och efterlyser bland annat tätare koordinering, en bättre beredskap och initiativ för gemensam upphandling av vaccin och beredskapslager.

Nordiska rådet
Bildtext Krishantering är ett viktigt tema på Nordiska rådets session i Köpenhamn.
Bild: Magnus Fröderberg/norden.org

För att kunna ha en bättre koordinering krävs det, enligt Enestam, en särskild enhet eller organisation inom Norden för civil krishanteringsberedskap.

– Vi föreslår att man ska upprätta olika scenarier för framtida översvämningar, skogsbränder, kanske en okontrollerad invandring. Man ska också öva och det ska finnas manualer för hur man ska hantera sådana frågor när de dyker upp, säger Jan-Erik Enestam.

Enestams tolv punkter

1. Ge samarbetsministrarna ansvar för det nordiska samarbetet inom civil krisberedskap.

2. Inrätta en nordisk enhet för civil krisberedskap.

3. Dela kunskap om samarbete mellan den offentliga, privata och frivilliga sektorn för civil krisberedskap.

4. Inför ett gemensamt nordiskt reseintyg.

5. Genomför ett pilotprojekt för gemensam upphandling av vaccin.

6. Undersök möjligheten till gemensamma beredskapslager.

7. Lyft upp civil krisberedskap i Nordatlanten och den arktiska regionen på den nordiska agendan.

8. Omvandla MR-DIGITAL till ett permanent ministerråd för infrastruktur.

9. Modernisera lagstiftning och bilaterala avtal med tanke på hybridarbete över gränserna.

10. Trygga tillräcklig finansiering för nordiskt samarbete inom kultur-, forsknings-, fritids-, och ungdomssektorerna.

11. Stärk kunskaperna i nordiska språk.

12. Gör det möjligt för en mindre grupp länder att genomföra rekommendationerna – enskilda nordiska länder kan välja att inte delta i genomförandet av en viss rekommendation.

Källa: Norden.org

Enestam menar att coronakrisen fungerade som en slags väckarklocka för att det behövs mera nordiskt samarbete. Han säger att de stängda gränserna och bristen på koordinering rimmar illa med de nordiska ministrarnas vision om att Norden ska vara världens mest integrerade region 2030.

– Under coronapandemin har man nog inte tagit ett steg framåt mot det här målet utan snarare tvärtom. Men samtidigt har det här varit en väckarklocka som kan ge ny fart åt arbetet mot det här målet, säger Jan-Erik Enestam.

Gränsregionerna har drabbats hårt

Under Nordiska rådets session har flera parlamentariker lyft upp den svåra situationen som personer som lever i gränsområden befann sig i då länderna plötsligt stängde gränserna. 

I rapporten föreslår Enestam bland annat att de nordiska länderna ska införa ett gemensamt reseintyg som ger nordiska invånare som uppfyller vissa kriterier rätt att resa inom Norden när rörelsefriheten tillfälligt begränsas.

En man med rutig skjorta och grått hår.
Bildtext Jan-Erik Enestam baserar rapporten bland annat på intervjuer som genomförts under hösten.
Bild: Maj Lundström/Yle

– Livet i gränsregionerna har varit väldigt jobbigt. I synnerhet för de som åkte från ett land till ett annat i normala tider och som nu en del av tiden har jobbat hemma, de drabbas av olika skattekonsekvenser, säger Enestam och fortsätter: 

– Vi föreslår därför också att skattelagen borde moderniseras och anpassas till det nya normala, där man ibland jobbar hemma och ibland på arbetsplatsen.

Thomas Blomqvist
Bildtext Thomas Blomqvist (SFP) säger att samarbetsministrarna ska följa upp rapporten.
Bild: Karoliina Simoinen / Yle

Samarbetsministrarna tog emot Jan-Erik Enestams och Marcus Henrikssons huvudpunkter från rapporten under tisdagen och får den slutgiltiga rapporten om ett par veckor. 

– Vi kommer att återkomma till rapporten, vi har tagit emot hans rekommendationer och vi kommer naturligtvis att följa upp den. Hur vi gör det och i vilken ordning vi tar till behandling de olika rekommendationerna och på vilken nivå har vi inte ännu diskuterat, säger Thomas Blomqvist (SFP), minister för nordiskt samarbete.