Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Barn som placeras utom hemmet mår sämre vid vuxenlivets brant, visar exceptionellt stor studie – faller oftare offer för våld, brottslighet och självdestruktivitet

Från 2021
Uppdaterad 03.11.2021 12:42.
Gungor i en lekpark. Under gungan ligger en rosa och en blå handske.
Bild: Silja Viitala / Yle

Barn som placeras utom hemmet mår sämre och har sämre hälsa än barn som inte omplacerats, visar en stor forskning som gjorts vid Helsingfors och Östra Finlands universitet, Oxfords universitet och Institutet för hälsa och välfärd.

Barnets utveckling tryggas inte i och med att hen placeras utom hemmet. Även under placeringen kan barnet utsättas för olika erfarenheter som blir skadliga.

“Då vi utvärderar vård utanför hemmet är det här en allvarlig brist som kommer fram”, säger universitetsforskaren Amir Sariaslan vid Helsingfors universitet.

Forskningen som gjordes av Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet och Oxfords universitet har publicerats i den ansedda vetenskapliga tidskriften JAMA Pediatrics. Materialet är ovanligt brett: alla barn födda åren 1986–2000 i Finland ingår. Av de cirka 890 000 barnen placerades ungefär 30 000 barn och unga utanför sina hem.

En ung kvinna sitter vid ett fönster och tittar ut.
Bildtext Barn som placerats utom hemmet lider oftare av bland annat mental ohälsa än andra då de närmar sig vuxen ålder.
Bild: Elva Etienne / AOP

Forskarna tittade på bland annat mental ohälsa, social och ekonomisk okunnighet, benägenheten att falla offer för våld, brottslighet, självdestruktivitet och dödlighet.

Då de barn som hade placerats utanför sina hem närmade sig vuxenlivet gick det sämre för dem på alla livsplan som undersöktes, visade forskningen.

Omplacerade barn mår sämre än sina syskon som inte placerats utanför hemmet

Forskarna jämförde också de barn som placerades utanför hemmet med sina syskon som inte omplacerades, för att kunna ta bort familjebakgrund som en påverkande faktor.

För de barn som placerats gick det sämre enligt alla de mätare som användes, jämfört med deras syskon som inte placerats utanför hemmet.

“Det finns en stor oro för kvaliteten på barnskyddet. Det är viktigt att vården utanför hemmet utvecklas och att man satsar på förebyggande verksamhet för att överhuvudtaget undvika placeringar", säger professor Heikki Hiilamo vid Helsingfors universitet och Institutet för hälsa och välfärd.

En nallebjörn.
Bildtext Barn som skadas eller negligeras av sina föräldrar bör placeras i en tryggare miljö, säger professor Heikki Hiilamo.
Bild: Lotta Laakso/Yle

Oftast är ändå en placering utanför hemmet det enda alternativet för att trygga barnets omgivning, påpekar Hiilamo. I de fall där föräldrarna skadar eller totalt negligerar sina barn är vård utanför hemmet till stor hjälp.

I genomsnitt lyckas man ändå dåligt trygga barnens välmående genom att placera dem utanför hemmet, också jämfört med deras egna syskon som bor kvar i sin ursprungliga familj.

Forskningen visade också att de barn som placerades i barnskyddsanstalter mådde sämst, visar forskningen. Barn som var tvungna att byta placeringsplatser hade också ökad risk för problem senare i livet.

Spotlight granskade placeringar utanför hemmet. Programmet publicerades i maj 2021. - Spela upp på Arenan