Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

De här vill bli kommundirektör i Lappträsk – vi presenterar de sju kandidaterna

Från 2021
Tiina Heikka
Bildtext Sju personer intervjuas för tjänsten som kommundirektör Tiina Heikkas efterträdare.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Lappträsk letar efter en ny kommundirektör. Totalt fjorton personer sökte jobbet och sju har kallats till intervju. Här får du veta lite mer om dem som ska intervjuas.

Kommundirektören i Lappträsk Tiina Heikka avgår vid årsskiftet och i sonderingen finns nu sju sökande kvar. De kallas till intervju inom kort.

Samtliga har en högre akademisk utbildning, magisters- eller doktorsexamen.

Fem sökande har studerat statsvetenskaper, förvaltning eller juridik och två verkar inom affärs- och företagsbranschen.

Flertalet verkar i landets södra delar, en kommer från Birkaland och en från landsskapet Satakunda.

Politices magister Christoffer Hällfors är utan tvivel den mest kända sökanden för Lappträskborna.

Trots att han nu är bosatt i Sibbo har Hällfors ett långt förflutet inom kommunalpolitiken i Lappträsk, inte minst som fullmäktigeledamot i tio år och kommunstyrelsens ordförande 2017.

Hällfors är född 1987 och arbetar som politik- och dataanalytiker på Svenska folkpartiet i Finland.

Han pratar svenska, finska och engelska och har grundläggande kunskaper i franska, kinesiska och ryska.

Merparten av sin politiska erfarenhet har Hällfors fått inom Svenska folkpartiet sedan 2010, då han blev politisk sekreterare i Svensk Ungdom.

Hällfors har har studerat statskunskap i Vasa med förvaltning som biämne och blev utexaminerad 2014.

På sin fritid är han aktiv inom frivilliga försvaret och viltvården.

Kommunens tekniska direktör

Magister i förvaltningsvetenskaper (EMBA), byggnadsingenjör Kristiina Tikkala bor i Esbo men arbetar som teknisk direktör i Lappträsk sedan oktober 2020.

Tikkala valdes till kommundirektör i Kolari i december 2018 men sades upp i november i fjol efter en omröstning i fullmäktige. Det här på grund av försvagat förtroende bland enhetschefer.

Tikkala överklagade beslutet till Norra Finlands förvaltningsdomstol, eftersom hon ansåg att uppsägningen inte hade saklig grund och krävde att fullmäktige skulle upphäva beslutet.

Tikkala jobbade som finansdirektör för Trafikledsverket i dryga sju år, för Vanda stad i tre år samt som administrativ chef vid Finlands miljöcentral mellan 2008 och 2020.

Mellan 2000 och 2008 var Tikkala först teknisk direktör och sedan utvecklingsdirektör i Lojo kommun.

Kotkan kaupungin digipalvelupäällikkö Eija Grönholm
Bildtext Eija Grönholm har arbetat för Kotka stad i dryga 20 år.
Bild: Pyry Sarkiola / Yle

Ekonomie magister, Master of Business Administration (MBA) Eija Grönholm är från Pyttis och arbetar som chef för digitala tjänster vid Kotka stad.

Grönholm har haft olika tjänster inom staden sedan 2000, bland annat som personalchef 2009–2014 och förvaltnings- och utvecklingschef 2018.

Grönholm har fått sin MBA-utbildning vid Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet (LUT) och Kymmenedalens yrkeshögskola mellan 1997 och 2019.

Eija Grönholm sökte tjänsten som kommundirektör i Pyttis 2018.

Mörkhårig kvinna vid åstranden i Åbo.
Bildtext Sofia Ulfstedt är tidigare direktör för samkommunen Kårkulla.
Bild: Linus Hoffman/Yle

Politices magister Sofia Ulfstedt från Åbo sade i februari upp sig från tjänsten som direktör för samkommunen Kårkulla och är för tillfället tjänstledig.

Ulfstedt valdes till direktör 2015 efter att ha arbetat som direktör för samkommunens expert- och utvecklingscenter i knappa två år.

Hon har också varit utbildningsledare för programmet i social- och hälsovård vid Axxell Utbildning Ab.

Ulfstedt har en magistersexamen i statsvetenskap från Åbo Akademi. Den omfattar offentlig förvaltning, organisationsstrukturer och äldrevård.

Därtill är hon lärare i yrkesutbildning på andra stadiet och har en examen i yrkesutbildningsförvaltning.

Språkbegåvad doktor från Björneborg

Politices doktor Timo Forsten från Björneborg är född 1967 och arbetar som förvaltningschef i Ulvsby.

Forstens modersmål är finska men han studerar språk och talar flytande svenska samt engelska, tyska och ryska.

Forsten har tidigare arbetat för bland annat Turun yliopisto, Regionarkivet i Härnösand, Vasa stad och som lärare vid Satakunda öppna yrkeshögskola.

Han blev doktor i allmän statslära vid Turun yliopisto 2005 med en avhandling om sammansättningarna i riksdagens utskott 1945–2002.

År 1992 tog han sin magistersexamen i statslära med nordisk filologi, författningsrätt och politisk historia som biämnen.

Till Forstens intressen hör friluftsliv och vandring, studier och forskning.

Försäljningschef Joachim Jocke Flander hos Suomen Tilaajavastuu Oy
Bildtext Joachim "Jocke" Flander är fastighetsmäklare från Helsingfors.
Bild: Yle/Eva Pursiainen

Ekonomie magister Joachim "Jocke" Flander från Helsingfors är född 1970 och arbetar sedan april 2019 som mäklare och rådgivare för Bulevardin kotimeklarit i Helsingfors.

Mellan 2014 och 2019 var Flander försäljningschef vid företaget Vastuu Group som hjälper företag med hanteringen av känslig information.

Han har också varit verkställande direktör för konsultbolaget Mogipo mellan 2009 och 2016 och före det affärsutvecklare vid Kneto som verkade inom informationsteknologi.

År 2007 grundade Flander företaget EventBrokers som arbetar med betalningsöverföringar, här specifikt med appar för mobiltelefoner.

Sin utbildning har Flander fått vid Skandinaviska skolan i Bryssel (IB), Svenska handelshögskolan och Markkinointi-instituutti.

Kommundirektör i Ylöjärvi

Juris magister, politices kandidat Jarkko Sorvanto är född 1978 och arbetar sedan i år som verkställande direktör för utvecklingsbolaget Kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy i Ikalis.

Sorvanto har fått sin högskoleutbildning vid Helsingfors universitet.

Han har nyligen lämnat tjänsten som stadsdirektör i Ylöjärvi i Birkaland där han jobbade 2014 till 2021. År 2013 var han kommunens förvaltningschef.

Sorvanto valde att säga upp sig under en turbulent period med konflikter bland stadens förtroendevalda.

Osämjan ledde till att stadsstyrelsen lät göra en utredning i oktober–november 2020 eftersom ett flertal ledande tjänstemän valt att säga upp under de senaste tre åren.

Sorvanto valde också att lämna sin post precis innan stadsstyrelsen hann behandla rapporten om stadens ledning.