Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Coronaläget i Österbotten förbättras långsamt – Mellersta Österbotten kämpar fortfarande med ökande smittspridning

Sjukvårdare i skyddsutrustning tar coronatest på en person i en bil.
Bildtext Incidensen sjunker i Österbotten, men den norra regionen har fortfarande ett allvarligt coronaläge. Bilden är från drop in-testningen utanför Malmska sjukhuset i Jakobstad.

I Österbotten minskar antalet coronasmittade, men läget är fortfarande allvarligt i de norra delarna av distriktet. I Mellersta Österbotten fortsätter smittspridningen att öka. – Det här är femte veckan med stigande siffror, säger chefsöverläkare Pirjo Dabnell på Soite.

För tre veckor sedan har Österbotten drygt 160 nya coronafall per vecka, nu har de minskat till under hundra. Incidensen ligger nu på 80 coronafall per 100 000 invänare jämfört med 153 för två veckor sen.

– Det ser bättre ut, men fortfarande är läget i den norra delen av landskapet ganska svår, säger Salonen.

På andra sidan landskapsgränsen ser smittspridningen däremot inte ut att lätta. Mellersta Österbotten har fortfarande högst incidens i hela landet.

Förra veckan konstaterades 112 nya fall inom Soites område, och det är den högsta siffran sedan epidemins början.

– Det här är femte veckan med stigande siffror, säger chefsöverläkare Pirjo Dabnell på Soite.

Medelålders man i läkarrock och munskydd står i en sjukhusaula och tittar in i kameran.
Bildtext Juha Salonen säger att det fortfarande finns ungefär 1,5 miljoner finländare som inte vaccinerats mot coronaviruset.

Fem covidpatienter på sjukhus i Karleby

På tisdagen fick fem personer i Mellersta Österbotten sjukhusvård på grund av covid-19. I Österbotten vårdas fyra covidpatienter på sjukhus, två av dem får intensivvård.

– Höstlovet verkar inte ha förvärrat smittspridningen, säger Juha Salonen.

Samtidigt uppger Salonen att två ovaccinerade coronapatienter som intensivvårdades vid Vasa centralsjukhus nyligen har avlidit. Sedan pandemins början har totalt 19 personer i distriktet mist livet på grund av sjukdom som förorsakats av coronaviruset.

Pirjo Dabnell konstaterar för Soites del att smittspårningen är väldigt belastad.

– De har jobbat väldigt bra. De gör långa dagar och gör sitt jobb för att förhindra spridningen så gott det går, säger Dabnell.

Varför har smittspridningen skenat iväg, vad beror det på?

– Flera saker. Det gick ganska hastigt med öppnandet av samhället men vaccineringarna har inte hållit jämn takt.

De senaste fyra-fem veckorna har smittan spridit sig särskilt bland landskapets barn och unga.

– Men nu verkar det som att vi går upp i åldrarna. Nu rör vi oss bland ovaccinerade i medelåldern. Det som ändå är glädjande är att vaccinationstakten verkar öka, säger Dabnell.

Mörkhårig kvinna med munskydd.
Bildtext Pirjo Dabnell är glad över att vaccinationsgraden ökar.

Karantän för fullt vaccinerade övervägs från fall till fall

Österbottens coronasamordningsgrupp beslöt på sitt möte denna vecka att man inte längre per automatik sätter fullt vaccinerade personer i karantän utan tar beslut från fall till fall.

Karantänbeslutet påverkas av hur exponeringen gått till, hur länge och med beaktande av personens allmänna hälsotillstånd och eventuella grundsjukdomar.

Trots att Österbotten nu uppvisar bättre coronasiffror fortsätter landskapet i spridningsfasen, beslöt gruppen.

Det här beror främst på situationen i norr.

Coronagruppen uppmanar alla över 12 år att använda munskydd i kollektivtrafiken och inomhus på arbetsplatser, i offentliga lokaler och butiker.

Man önskar också att alla testar sig vid minsta symptom även om man är fullt vaccinerad.

Vaccinationsgraden ökar sakta med säkert

Mellersta Österbotten har nu nått målet på en vaccinationsgrad på 80 procent bland alla som fyllt tolv år.

Pirjo Dabnell påpekar dock att det betyder att det fortfarande finns rätt många ovaccinerade.

– Det skulle vara viktigt att alla som bara kan också tar vaccinet. Jag är mest orolig för äldre och sådana som har grundsjukdomar, de är fortfarande i riskzonen.

I Österbotten har 86,3 procent av invånarna som är tolv år och äldre fått en vaccindos och 80,2 procent har fått två vaccindoser. Coronasamordningsgruppen uppmanar också alla att vaccinera sig.

– Men vi måste komma ihåg att de här sifforna bara berör dem som är tolv år eller äldre. De yngre barnen är ovaccinerade och dessutom 20 procent av de som är äldre än tolv, säger Juha Salonen.

Salonen påpekar att det här innebär att omkring 1,5 miljoner finländare fortfarande är ovaccinerade mot coronaviruset. Det är de ovaccinerade vuxna, eller de som bara fått en vaccindos, som oftast behöver sjukhusvård.

– Men vi har också haft några dubbelvaccinerade personer med svårare sjukdomsbild. Så man kan inte vara helt säker, därför är det viktigt att testa sig, säger Salonen.

Nya virusvarianter hotar

Salonen hoppas att Österbotten inte drabbas av den nya coronavarianten delta plus som är ännu mera smittsam än tidigare varianter.

– Vi har haft två sådana fall i Finland hittills, risken är att immuniteten man fått via vaccinering inte hjälper mot denna variant.

Risken är att varianten börjar sprida sig, och den är inte heller den sista coronavarianten. Viruset kommer att fortsätta mutera.

– Det har funnits många varianter redan och de blir flera. De kan komma att ha sådana egenskaper att de undviker immuniteten. Det kan komma virusvarianter som sprids ännu lättare, säger Salonen.

Är en vaccinationstäckning på 80 procent för låg för att man ska kunna öppna samhället på ett tryggt sätt?

– Det beror mycket på varianterna som kommer nu. Det kommer lite oroväckande nyheter från olika länder. 80 procent är bra men vi måste än så länge fortsätta jobba med hygien, avstånd och munskydd, säger Pirjo Dabnell.

Salonen säger att vi med största sannolikhet kommer att tvingas vaccinera oss mot coronaviruset årligen.

– Jag tror att en tredje och fjärde dos blir aktuell. Men det är en global fråga hur vi kommer att gå till väga och om vaccinerna behöver utvecklas ytterligare, säger Salonen.

Salonen säger att det finns vaccin att tillgå i Finland och att en tredje dos kommer att bli tillgänglig för alla i början av nästa år.

En patient ligger i en sjukhussäng, slangar leder till monitorer på intensivvårdsavdelningen för coronapatienter.
Bildtext Arkivbild. Just nu får två coronapatienter vård på intensivvårdsavdelning vid VCS.

Juha Salonen hoppas att coronaläget fortsätter att lätta. Men de senaste dagarna har antalet positiva provsvar ökat en aning.

– I fem dagar hade vi under tio positiva provsvar varje dag. Men nu är de omkring tjugo, säger Salonen.

Ännu har säsongsinfluensan inte dragit in över Österbotten.

– När den gör det har vi två allvarliga virusinfektioner i samhället, det kan betyda mera allvarliga symptom, säger Salonen.

Han vill uppmana invånarna att ta både coronavaccin så snart som möjligt och även influensavaccin.