Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Stor utmaning att få folk intresserade av valet: "Jag tror inte att jag röstar, jag vet inte ens vad välfärdsområdesval betyder"

Från 2021
Juhani Liimatainen står vid en parkeringsplats.
Bildtext Juhani Liimatainen i Vanda tror inte att han kommer att rösta i välfärdsområdesvalet. Han vet inte vad valet handlar om och tycker att politkerna ändå inte får något uträttat.
Bild: Anders Karlsson / Yle

Välfärdsområdesvalet äger rum om knappt tre månader. Intresset är lamt och bristen på information stor. En kampanj ska bidra till att sprida kunskap om valet, men valdeltagandet riskerar ändå bli lågt.

Det är en förhållandevis vanlig höstdag i november i Vanda. Tallskogen varvas med höghus i grått. Stadsbilden livas upp en aning av att skol- och dagisbarnen är ute och leker.

I kommunalvalet röstade ortsborna i närliggande Stenbacka skola. Valdeltagandet i Bredberget var deprimerande lågt: 33,4 procent.

Juhani Liimatainen har ett par minuter tid att tala med reportern. Han har inte en aning om vad välfärdsområdesval är för något.

– Jag vet inte vad det betyder. Kanske jag röstar om du berättar vad det handlar om, säger han.

Efter en kort resumé tar han sig en funderare, men säger att han antagligen ändå inte kommer att rösta.

Trots att han inte tänker rösta har han en åsikt om vårdarnas löner och anställningsförhållanden, som en del partier försöker göra till en valfråga.

– Deras löner borde definitivt höjas, åtminstone till samma nivå som läkarnas, säger Liimatainen.

Socioekonomiska skillnader oroar många

Liimatainen är inte den enda som frågar sig vad välfärdsområdesval är för något och som har svårt att se kopplingen till den egna närmiljön.

Få vill uttala sig för Svenska Yle och många verkar vara likgiltigt inställda till valet.

Stenbacka skola i Vanda i höstljus.
Bildtext Stenbacka skola brukar fungera som vallokal. Valdeltagandet här (område nummer 206 i Vanda, Bredberget) var 33,4 procent i kommunalvalet 2021.
Bild: Anders Karlsson / Yle

Petra Raivonen, som är ute på promenad med sitt barn, oroar sig för tudelningen i samhället. De socioekonomiska skillnaderna ökar och skillnaderna i valdeltagande områden emellan är stora.

Det syns på många håll i till exempel just Vanda.

– Folk lämnar en del områden då de hör att det till exempel inte finns personal på daghemmet. Sen växer klyftorna, visst oroar det mig.

Raivonen tänker rösta i välfärdsområdesvalet. Hon vill påverka barnfamiljernas service och se till att det inte blir nedskärningar.

Själva röstandet ska göras så tryggt och lätt som möjligt

Partierna och myndigheterna är väl medvetna om utmaningen i att bygga upp intresset för ett val som få vill ha.

Valbyråns chef i Vanda, Nelli Jääskeläinen, säger att staden gör vad den kan för att sänka tröskeln för att gå och rösta. I utplaceringen av förhandsröstningsställen har man fäst speciell uppmärksamhet vid tillgängligheten.

– Vi försöker se till att förhandsröstningsställen finns på platser där folk uträttar sina ärenden, dit det är lätt att komma och där öppethållningstiderna är så omfattande som möjligt.

Niina Kolju, Nelli Jääskeläinen och Niina Kettunen inspekterar en kommande vallokal i Dickursby.
Bildtext Centralvalnämndens sekreterare Niina Kolju, valbyråns chef Nelli Jääskeläinen och serviceansvariga Niina Kettunen vid Vandainfo gör upp planer för förhandsröstningsstället i köpcentret Dixi i Dickursby. Det måste finnas tillräckligt med personal och övervakningskameror får inte filma in i valbåset.
Bild: Anders Karlsson / Yle

Staden försökte i kommunalvalet satsa speciellt på information på många olika språk, för att bland annat nå de olika invandrargrupperna bättre. Också nu blir det en liknande satsning.

Ingen drive-in i Vanda den här gången

Kommunalvalet präglades av innovativa lösningar och moderna sätt att rösta. Drive-in-förhandsröstningen uppmärksammades vida och i många köpcentrum fanns det förhandsröstningsställen.

Valdeltagandet var som helhet förhållandevis lågt, 55,1 procent. Coronaviruspandemin var antagligen en bidragande orsak.

Förhandsröstningen var ändå aktiv, vilket kan tolkas som att de nya metoderna togs positivt emot bland väljarna.

Enligt Nelli Jääskeläinen blir det ingen drive-in eller pop- up i Vanda den här gången. Däremot satsar man på att det ska vara så tryggt och smidigt som möjligt att rösta.

Årstiden gör det mindre lockande att rösta utomhus

Enligt konsultative tjänstemannen Heini Huotarinen vid Justitieministeriet är det fullt tillåtet att vara innovativ också nu.

– I välfärdsområdesvalet kan man ha drive-in-röstning om kommunerna ordnar sådan. Det är tillåtet och möjligt också nu.

Drive-in omröstning.
Bildtext Förhandsröstning utomhus var en framgång i kommunalvalet 2021. Bilden är tagen på Malms flygfält i Helsingfors.
Bild: Hilma Toivonen / Yle

Det lär inte bli lika mycket utomhusröstning nu som i kommunalvalet. Den största orsaken är att valet ordnas på vintern.

Från en del kommuner har det ändå kommit positivt besked. Bland annat Sastamala tänker ordna förhandsröstning utomhus.

Kampanj ska få folk att förstå vad det handlar om och vilja rösta

Oberoende av hur lätt eller svårt det är att rösta kvarstår grundproblemet. Folket måste fås att vilja rösta i välfärdsområdesvalet.

Bland annat justitieministeriet och social- och hälsovårdsministeriet kommer att starta en kampanj, som syns i massmedia och gatubilden. Tanken är att berätta hurudana uppgifter välfärdsområdena har och hur man kan påverka genom att rösta.

– Den kommer att synas i slutet av december och i januari, säger Heini Huotarinen.

Harri Nyberg utanför köpcentret i Grankulla.
Bildtext Harri Nyberg från Esbo tänker rösta i valet. "Absolut, alltid då jag har möjlighet. Det är ju så man påverkar", säger han.
Bild: Anders Karlsson / Yle

Och vilka är alltså välfärdsområdenas viktigaste uppgifter, Heini Huotarinen?

– Det handlar om social- och hälsovårdstjänster. Till exempel att fatta beslut om var hälsocentralen ligger och öppethållningstiderna. Stora och nära frågor för oss som medborgare.

Vad är välfärdsområdesvalet? Det här behöver du veta - Spela upp på Arenan

Diskussion om artikeln