Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Bara ett alternativ kvar – Övis stannar och bygger nytt

Från 2021
Uppdaterad 04.11.2021 06:19.
En grå byygnad med fönster.
Bildtext Spektrum, byggnaden till höger, rivs enligt de preliminära planerna under nästa sommar.
Bild: Anne Teir-Siltanen/Yle

Långköraren kring Vasa övningsskolas gymnasium tar nu en tydligare riktning. Inför styrelsens decembermöte bereds endast ett alternativ. Det är en nybyggnad av Spektrum. Alternativet att flytta Övis till Academill finns inte längre med i bilden.

Det är två glada rektorer som Yle Österbotten möter.

Vi är nog glada och tacksamma att det gått så här, vi har ännu inget formellt beslut men vi har en riktning i alla fall, säger Övningsskolans ledande rektor Bernt Klockars.

Det var i måndags som Åbo Akademis styrelse beslöt att gå in för att ersätta nuvarande Spektrum med ett nybygge. Spektrum är en av tre byggnader där Övningsskolans gymnasium är verksamma. Byggnaden är från 1960-talet och motsvarar inte längre dagens behov på en modern skola.

– Vi tror nu att vi äntligen har möjlighet att i lugn och ro göra klart den här processen som började redan 2019. Nu siktar vi framåt och tittar på olika lösningar och försöker få till byggnad som är mest lämplig för vår verksamhet, säger Mats Borgmästars som är rektor vid gymnasiet.

Föräldrar, studerande, personal och skolans direktion har tidigare under åren sammanstrålat i olika workshops och tagit fram idéer för hur ett nytt campus kunde se ut. Klockars och Borgmästar är glada över att de nu kan gå vidare med planerna.

Två män som ser glada ut.
Bildtext Mats Borgmästars och Bernt Klockars ser fram emot att få utveckla ett nytt campus vid Övningsskolans gymnasium i centrum av Vasa.
Bild: Anne Teir-Siltanen/Yle

"Den är en helhetsbedömning"

Inga formella beslut är ännu fattade, med ärendet bereds för styrelsen till december. Nybyggnaden för Spektrum är nu det enda alternativet som bereds. Möjligheten att flytta gymnasiet till Academill är inte längre aktuellt.

– Vi har titta på kostnadskalkyler och ändamålsenlighet. Vi har fört diskussioner och det är en helhetsbedömning som gjort att vi i det här skedet bereder alternativet med Spektrum, säger Heidi Backman som är direktör för universitetsservicen vid Åbo Akademi.

Blir det ett beslut i december?

– Det är upp till styrelsen, mer än så kan jag inte säga i det här skedet, säger Backman.

"Viktigt för identiteten"

Bernt Klockars är tacksam över att Åbo Akademis styrelse varit lyhörda för skolans önskemål och visioner. Han poängterar också att en nybyggnad av Spektrum är en positiv sak för lärarutbildningen.

– Det är väldigt viktigt att lärarstuderande får komma till en genuin skolmiljö. Det har också att göra med en vi-känsla och hur vi bygger upp den. Ur Vasas perspektiv tror jag att det är viktigt att gymnasierna bevaras ganska nära varandra så att man kan gå över till det andra huset och ta en kurs där också ifall man vill, säger Klockars.

Invändningarna mot att bygga nytt på nuvarande plats har delvis handlat om byggnadsrestriktioner.

– Vi har tittat på de begränsningar som finns i stadsplanen, vi finns intill kyrkan och den gamla lyceumbyggnaden är ett historiskt värdefullt hus. Vi har kollat, och vi tycker att vi kommit så långt att vi såg att allt kommer att fungera, vi kommer att få in alla funktioner och det blir en bättre helhet än idag, säger Klockars.

Planen: Spektrum rivs sommaren 2022

Blir det ett investeringsbeslut i december kommer ärendet att gå vidare. De preliminära planera och ritningarna kommer att lyftas upp och det blir aktuellt att hitta olika samarbetspartners.

– Med ett investeringsbeslut i december rivs den gamla byggnaden under sommaren. Vi gör klart vårt skolår och har dimension som vanligt och sedan river vi byggnaden. Vi förbereder nu en sådan plan, säger Borgmästars.

Om allt går som planerat räknar Borgmästars med att den nya byggnaden står klar hösten 2024.

Diskussion om artikeln