Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lappträsk kräver Lovisa på nästan en miljon euro, kommunernas advokater inkopplade – Lovisas stadsdirektör: Varken hemult eller rimligt

Från 2021
En man i kostym sitter på en skrivbordsstol. Bakom honom syns tavlor och vimplar.
Bildtext Lovisas stadsdirektör Jan D. Oker-Blom anser att det man säger i Lappträsk inte stämmer.
Bild: Yle/Leo Gammals

Lappträsk har köpt sina social- och hälsovårdstjänster av Lovisa sedan 2010, men kommunen har redan under en tid ansett att vården är för dyr.

Nu kräver Lappträsk att Lovisa betalar tillbaka 980 000 euro som kommunen anser att staden fakturerat felaktigt. Lovisa säger att det inte stämmer och vägrar betala.

Tidningen Östnyland var först ute med nyheten (kräver inloggning).

Båda parterna har tagit hjälp av advokater, och om ingendera ger med sig så avgörs saken i förvaltningsdomstolen.

– Vi har redan under flera år haft en sådan situation att vi har bett om information om vad kostnaderna på fakturorna består av, och vi tycker vi inte fått tillräckligt av den informationen, säger kommundirektör Tiina Heikka.

För ungefär ett år sedan bestämde man sig därför i Lappträsk för att på egen bekostnad låta göra en utomstående utredning. Meningen var att granska att faktureringen har gjorts enligt kontraktet och att kostnaderna uppkommit på samma grunder för båda kommunerna.

– I huvudsak kom det inte fram någonting speciellt i utredningen, men i allokeringarna fanns de pensionsutgiftsbaserade avgifterna, Lovisa hade alltså fakturerat dem av oss. De här pensionsutgiftsbaserade avgifterna betalar varje kommun själv till pensionsanstalten Keva. Det har vi också gjort, säger Heikka.

Lappträsk kommundirektör Tiina Heikka
Bildtext Lappträsks kommundirektör Tiina Heikka.
Bild: Yle/ Stefan Paavola

Enligt Lappträsk är Lovisa skyldigt att betala tillbaka 980 000 euro för pensionsavgifterna.

– Det är vår syn på hur mycket det här felet har kostat under hela kontraktstiden för samarbetsområdet, sedan 2010, säger Heikka.

Härnäst ska kommunstyrelsen i Lappträsk ta ställning till hur man vill fortsätta i saken. Nästa styrelsemöte är den 22 november.

– Jag skulle önska att Lovisa stad ger tillbaka pengarna som de felaktigt fakturerat oss. Det handlar ändå om en offentlig aktör som har fakturerat en offentlig aktör, och det är offentliga pengar. Jag ser inte riktigt något annat alternativ än att korrigera det, säger Heikka.

Stämmer inte, enligt Lovisa

Lovisas stadsdirektör Jan D. Oker-Blom håller inte med om att det skulle ha skett något fel i faktureringen.

– Lovisa stad har inte tjänat på det här utan det är då i sådana fall frågan om vilka ansvar som flyttats bort från dem och vilka som blivit kvar som de betalat för. I vår fakturering har vi helt entydigt fakturerat den andel av våra faktiska kostnader som hänför sig till Lappträsk, säger Oker-Blom.

Ännu klarare sagt:

– De ber oss om en uppseendeväckande hög summa som hänför sig till väldigt gamla saker som är mycket svåra att räkna ut. Vi anser att vi inte är skyldiga dem någonting.

Oker-Blom påpekar att Lappträsk godkänt faktureringen varje år och att serviceavtalet mellan kommunerna också granskas årligen.

– Jag tycker att det verkar lite orimligt, också ur den synvinkeln att man nu plötsligt går tio år tillbaka och med mycket komplexa uträkningsmodeller hävdar att det skulle ha skett någon miss, trots att man varje år behandlat det här, säger Oker-Blom.

Han håller inte heller med om att Lovisa skulle hålla inne med information om vad kostnaderna som faktureras är baserade på.

Vi anser att vi inte är skyldiga dem någonting

― Jan D. Oker-Blom

Enligt Oker-Blom är bollen nu hos Lappträsk.

– Om inte de på något sätt kommer till rim och reson i den här frågan nu på sin behandling i stadsstyrelsen så ser jag inte riktigt några andra alternativ än att det här avgörs i förvaltningsdomstolen, säger han.

Oker-Blom hoppas ändå på en lösning så att parterna kan gräva ner stridsyxan. Samarbetsavtalet mellan kommunerna tar i varje fall slut om drygt ett år då de landar i samma välfärdsområde.

– I den mån det funderas på en kompromiss eller förhandlingar i den här frågan, så då måste nog Lappträsk backa mycket från vad de nu gjort, det vill säga att utan egentliga förhandlingar via en advokat skicka en så här stor fordran. Det tycker jag inte är vare sig hemult eller rimligt, säger Oker-Blom.

Diskussion om artikeln