Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

80 procent fullt coronavaccinerade kanske redan i morgon

Uppdaterad 04.11.2021 13:06.
En sjukskötare ger coronavaccin till en man.
Bildtext Den här veckan kommer 80 procent av finländarna över 12 år att vara fullt vaccinerade, säger man på hälsomyndigheten THL.

Senast i slutet av veckan har Finland nått sitt delmål när 80 procent av personerna över 12 år är fullt vaccinerade. Coronaviruset fortsätter ändå samtidigt att spridas i rätt snabb takt, meddelar hälsomyndigheterna. Beslut om vaccinering av barn i åldern 5-11 år fattas senare i år.

Coronaläget är fortsatt utmanande, i och med att de nya fallen alltjämt är många. Situationen har nu varit ungefär den samma under de senaste fem veckorna, berättar överläkaren Otto Helve vid Institutet för hälsa och välfärd THL.

Under den gångna veckan har 4 124 nya coronafall registrerats. Veckan innan var motsvarande siffra 3 682.

På onsdagen rapporterade Institutet för hälsa och välfärd om 1 150 nya fall av coronasmitta. Den höga siffran förklaras delvis av att kring 250 fall som egentligen borde ha registrerats redan i början av oktober lades till i onsdagens siffror. Det förklarade Otto Helve vid THL på torsdagens coronauppdateringsträff.

Läget på sjukhusen stabilt

Samtidigt som antalet nya sjukdomsfall ökat, har ändå inte belastningen på specialsjukvården ökat, snarare tvärtom.

Under förra veckan togs 83 nya coronapatienter in på sjukhusen och 12 nya patienter blev flyttade till intensivvårdsavdelningarna. Det här är färre än under de senaste veckorna.

Totalt vårdades 97 personer på sjukhus, 23 av dem på intensiven.

Sannolikheten för att bli intagen för specialiserad sjukvård har varit störst bland personer i åldern 40–69 år som inte har vaccinerats. 

De som inte vaccinerats mot covid-19 löper en tolv gånger större risk att hamna på sjukhus jämfört med dem som tagit vaccinet.

Under den senaste veckan har man gjort 77 000 coronatest och av dem var 5,4 procent positiva.

Vaccinationsmålet nås den här veckan

Delmålet, att 80 procent av finländarna över 12 år ska vara fullt vaccinerade, nås sannolikt på fredag.

Myndigheterna påminner ändå om att det här inte innebär någon flockimmunitet. Fortfarande är många helt ovaccinerade och även vaccinerade personer kan sprida viruset och i vissa sällsynta fall även själva insjukna.

Dessutom är situationen väldigt olika på olika orter och i olika befolkningsgrupper. Bland grupper där vaccintäckkningen är låg kan det uppstå besvärliga lokala epidemier, påminner edande sakkunniga Liisa-Maria Voipio-Pulkki vid Social- och hälsovårdsministeriet.

Besked om vaccin för barn vid månadsskiftet

Den expertarbetsgrupp som grunnar på eventuella coronavaccin för barn i åldern 5-11 blir färdig med sin rapport i månadsskiftet november-december.

Vid hälsomyndigheten THL understryker man att det krävs noggrann avvägning i frågan. Bland annat ska experterna ta ställning till förhållandet mellan nytta och eventuella skador som coronavaccinering av den här åldersgruppen kunde innebära.

Dessutom måste man analysera vilken betydelse det skulle ha för hela samhället och epidemin om man vaccinerade barn från och med femårsåldern, alltså vilket indirekt skydd det här kunde innebära för andra åldersgrupper, säger man på THL.

Även om man bestämde sig för att börja vaccinera barn i åldergruppen, är det oklart när vaccineringarna kunde inledas, säger Mia Kontio som är ledande sakkunnig, Institutet för hälsa och välfärd.

Hon förklarade på torsdagens träff att det här bland annat hänger ihop med att det vaccin som eventuellt kommer att ges barnen har en annan sammansättning än det som ges ungdomar och vuxna. Det här innebär att man ännu inte vet i vilken takt produkten kan levereras.

Kontio trodde ändå att vaccineringarna av barn i åldern 5-11 kan komma att inledas kring årsskiftet, om ett beslut om det här fattas.