Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

550 euro mer per barn i utbildningskassan, och löneförhöjningar för "centrala grupper" – det här föreslås i Helsingfors budget för nästa år

Från 2021
Uppdaterad 04.11.2021 11:56.
Människor står framför en Helsingforsskylt vid en trappa.
Bildtext Barn och unga ska få mer pengar nästa år.
Bild: Silja Viitala / Yle

Helsingfors ska sätta 550 euro mer per barn och ungdom i utbildningssektorns budget, satsa på stadsmiljön och hållbar trafik, och höja lönerna för "centrala grupper", inom de sektorer där staden haft svårt att hitta behörig personal. Samlingspartiet, De gröna, SDP, Vänsterförbundet och SFP presenterade sitt förslag till Helsingfors budget under en presskonferens på torsdagen. Sannfinländarna har inte varit med och gjort upp förslaget på grund av meningskiljaktigheter.

Samarbetet mellan partierna har fungerat bra och jag vill tacka alla för det, inleder Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen (Saml).
Vartiainen, med stöd av alla biträdande borgmästare och Marcus Rantala, representant för SFP:s stadsstyrelsegrupp, presenterade budgetförslaget för år 2022. 

Sannfinländarna har inte varit med och gjort upp förslaget. Enligt Vartiainen valde de att hoppa av förhandlingarna på grund av att deras syn på budgeten låg så långt ifrån de andra partierna. 

Vartiainen påpekar inledningsvis att budgeten byggts upp kring riktlinjerna i stadens strategi, som presenterades i oktober.

Mer pengar för skola och daghem

En av de stora frågorna inom småbarnsfostran i Helsingfors har varit brist på behöriga småbarnspedagoger. I budgetförslaget finns nu mer pengar för utbildning och småbarnspedagogik.

Jämfört med i år kommer anslaget att växa med över 550 euro per barn och ungdom. 

– Det här är en kraftig ökning och en märkbar satsning som säkert kommer att synas i vardagen inom såväl småbarnspedagogiken, grundutbildningen och på andra stadiet, säger Nasima Razmyar (SDP), biträdande borgmästare med ansvar för fostrans- och utbildningssektorn. 

Löneutvecklingsprogram för personalen

I nästa års budget vill partierna satsa på att stadens är en attraktivare arbetsplats, och att personalens välbefinnande främjas. Därför föreslås det att det satsas 5 miljoner euro på ett löneutvecklingsprogram.

Löneutvecklingsprogrammet ska göra det möjligt att höja lönerna inom vissa centrala grupper, men Vartiainen kan inte i det här skedet ge några löften. Det handlar om sektorer där staden har svårt att hitta behörig personal.

– Vi strävar mot bättre arbetsvillkor, men det här är ett ämne för fortsatta diskussioner. På ett eller annat sätt ska vi ta itu med problemet, säger Vartiainen. 

70 miljoner för återhämtning från pandemin

– Pandemin har slagit hårt mot Helsingfors i jämförelse med övriga Finland. Tyvärr har det lett till nivån på vår service försämrats, säger Vartiainen. 

För coronaåterhämtningen reserveras nu sammanlagt 70 miljoner euro för åren 2022 och 2023.

Anni Sinnemäki (Gröna), biträdande borgmästare med ansvar för stadsmiljösektorn, lyfter i sin tur upp stadens investeringar.

- Vi bygger en trivsam, lockande, vacker och klimatmåttlig stad genom att satsa på hållbar trafik, parker, idrottsområden och förnyelse av staden, säger Sinnemäki, och tillägger att utgifterna på den fronten därmed ökar.

Tyngdpunkten är att förnya och utveckla framförallt Malmgård, Gamlas, Malm och Mellungsby.

Helsingfors bygger just nu rekordmycket ny spårtrafik, bland annat Spårjokern och Kronbroarna.

Under det kommande året uppgår Helsingfors investeringar till närmare 1,1 miljarder euro, affärsverken medräknade.

Fullmäktige har sista ordet

Enligt budgetförslaget kommer stadens driftkostnader för nästa år att vara dryga 5 miljarder euro. 

Den kommunala skattesatsen om 18 procent är oförändrad i budgetförslaget. 

Budgetförslaget går nu vidare till stadsstyrelsen och därefter till stadsfullmäktige, som slutligen godkänner budgeten för nästa år. 

Budgetförslaget kan läsas i sin helhet här.