Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Historiskt beslut om att svenskspråkig pojke diskriminerades av polisen rivs upp – polisen berättar nu att pojken skällde på äldre konstapelns svenska uttal och själv bytte till finska

Två poliser i uniform.
Bildtext Polisen kom med ny information om fallet i sitt besvär till Helsingfors förvaltningsdomstol. Det ledde till att domstolen rev upp beslutet om att pojken diskriminierats.

Helsingfors förvaltningsdomstol river upp ett beslut om att Helsingforspolisen diskriminerade en svenskspråkig pojke då polisen talade finska med honom. Enligt nya uppgifter talade en konstapel till en början svenska med pojken. Men den kraftigt berusade pojken svarade på finska och skällde på konstapelns uttal. 

Diskriminerings- och jämställdhetsnämndens beslut om att Helsingforspolisen diskriminerat den svenskspråkiga pojken var historiskt.

Det gavs i fjol och det var första gången nämnden tog ställning för att en svenskspråkig har diskriminerats på grund av språket.

Nämnden ansåg att polisen av språkliga orsaker behandlat pojken på ett ofördelaktigt sätt gentemot en person som talade finska som sitt modersmål och kunde kommunicera på finska.

Det fanns inga lagliga grunder till att inte tala svenska med honom, ansåg nämnden.

Nämnden tilldelade ett vite på 5 000 euro till polisen, som förde ärendet till förvaltningsdomstolen. 

Nämnden behandlar ärendet på nytt

Helsingfors förvaltningsdomstol beslöt tidigare under hösten att nämndens beslut rivs upp och att polisens vite hävs. 

I polisens besvär till domstolen framkommer nämligen nya uppgifter. Svenska Yle har tagit del av besväret.

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden måste nu behandla ärendet på nytt. Det sker tidigast i december.

Pojken krävde att få tala svenska

Den minderåriga pojken fördes en fredagskväll i september 2017 med ambulans till tillnyktringsstationen i Tölö i Helsingfors. Han var kraftigt berusad.

Pojken ville inte samarbeta och sova av sig ruset i stadens tillnyktringsstation. Väktarna lyckades inte lugna ner honom och bad en äldre konstapel lösa situationen.

Äldre konstapeln höll på med andra uppgifter i polisens förvaringslokal för berusade, som ligger bredvid stadens tillnyktringsstation.

Pojken krävde att få tala svenska med konstapeln. Konstapeln talade därför inledningsvis svenska med honom och enligt polisen förstod pojken vad konstapeln sade. 

Pojken skällde på konstapelns uttal

Pojken var synbart berusad. Äldre konstapeln förklarade att om pojken inte lugnar ner sig och är tyst måste han föras till en förvaringscell.

Då bytte pojken språk till finska, enligt polisen, och skällde på äldre konstapelns svenska uttal. 

Både konstapeln och en väktare ansåg att pojken smidigt klarar av att tala finska.

Därefter fortsatte äldre konstapeln tala finska med pojken. Både konstapeln och en väktare ansåg att pojken smidigt klarar av att tala finska.

Äldre konstapeln har heller inget minne av att pojken efter det begärde fortsätta på svenska.

Förvaringscell i polishuset i Böle i Helsingfors.
Bildtext Helsingforspolisens förvaringsceller har under hösten flyttat från Tölö till Böle.

Mamman bekräftade att pojken talar finska

Pojkens föräldrar hade inte möjlighet att ta hand om honom, men en väktare var i kontakt med pojkens mamma under natten. Hon bekräftade då att pojken talar och förstår finska. 

Diskussionen med mamman förlöpte på finska och hon krävde inte att tala svenska, påpekar polisen i besväret.

Polisen grep pojken med stöd av polislagen eftersom han inte ansågs kunna ta hand om sig själv. Han var gripen i knappt en och en halv timme och därefter tog en socialarbetare hand om honom.

Polisen: Gripandet hade inget med språket att göra

Enligt polisen ville pojken byta språk från svenska till finska och sedan tillbaka till svenska för att han var berusad.

I besväret påpekar polisen att när det gäller själva gripandet har språket ingen betydelse. Polisen bedömer att gripandet var nödvändigt, lagenligt och den rätta åtgärden i väntan på barnskyddet eftersom föräldrar eller andra vuxna inte fanns tillgängliga.

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden konstaterade i sitt beslut att pojken upplevde att han flyttades till cellen eftersom han inte fick tala sitt modersmål, men den bedömningen anser polisen att inte håller streck.

Enligt polisen ville pojken byta språk från svenska till finska och sedan tillbaka till svenska för att han var berusad.

Polisen medger att pojkens språkliga rättigheter inte har uppfyllts till fullo, men anser att det inte är medvetet utan beror på ett mänskligt missförstånd om behovet att byta språk. 

Polisen anser inte att det är diskriminering för att väktaren vid förvaringen inte förklarade grunderna för gripandet på svenska eftersom grunderna borde ha varit klara för pojken då polisen tidigare talade svenska med honom.

Vittnesmålet kom fram först efter nämndens beslut

Äldre konstapelns vittnesmål om händelserna kom till polisens kännedom först efter nämndens beslut om att pojken diskriminerats. Därför fanns det med i besväret till domstolen men inte i den första utredningen till diskriminerings- och jämställdhetsnämnden.

Nämnden begärde att Helsingfors förvaltningsdomstol sänder ärendet tillbaka för ny behandling.

Diskrimineringsombudsmannen Kristina Stenman vill inte för Svenska Yle kommentera polisens nya vittnesmål före nämnden har behandlat ärendet på nytt.