Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Regeringen lägger fram årets fjärde tilläggsbudget – statens nettolåntagning minskar med 2,2 miljarder euro

Från 2021
Finansminister Annika Saarikko.
Bildtext Goda nyheter för regeringen, särskilt finansminister Annika Saarikko (C).
Bild: Lehtikuva

Finlands ekonomi har återhämtat sig så pass mycket efter coronapandemin att det börjar märkas i statsfinanserna på allvar. Regeringen presenterade på torsdag årets fjärde tilläggsbudget, som beräknas minska statens nettolåntagning med cirka 2,2 miljarder euro.

Finansministeriet bedömer att Finlands BNP växer med 3,3 procent under 2021. Återhämtningen påverkar framförallt statens skatteinkomster, som nu beräknas bli 1,5 miljarder euro högre än vad man tidigare räknat med.

Då man beaktar alla förändringar i inkomst- och utgiftsposter i tilläggsbudgeten, stannar statens nettoupplåning på omkring 11,7 miljarder euro i år. Det är närmare 2,2 miljarder euro mindre än i regeringens ursprungliga budgetförslag för 2021.

Ytterligare coronastöd på väg

Även om pandemiläget har förbättrats sedan början av året, styr regeringen ytterligare stödpengar till flera olika myndigheter och företag. Bland andra last- och passagerarfartygsrederierna föreslås få omkring 23,2 miljoner euro, utöver de tidigare beviljade 46 miljoner euro.

Syftet är att trygga nödvändiga trafikförbindelser, försörjningsberedskapen och Finlands utrikeshandel. För tryggande av de regionala flygförbindelserna föreslås 13,8 miljoner euro.

Frivilliga brandkårister i skog.
Bildtext Mark- och skogsbranden i Kalajoki pågick i två veckor.
Bild: Privat / Peter Björkman

För ersättandet av de utgifter som skogsbranden i Kalajoki orsakat föreslås ett understöd på 1,6 miljoner euro till Älvdalarnas räddningsverk.

Sjöbevakningens nya fartyg blir dyrare än planerat

En av de största enskilda posterna är tilläggsanslaget på 65 miljoner euro för sjöbevakningens två nya utsjöbevakningsfartyg. Fartygen är av samma typ och storlek som sjöbevakningens nuvarande Turva-fartyg.

Det totala värdet av anskaffningen beräknas nu till högst 325 miljoner euro före 2026. Tilläggsanslaget motiveras med att det tidigare beviljade anslaget inte räcker till, framför allt då marknadspriserna på råvaror och fartygskomponenter har stigit.

Räddningshelikopter landar på en patrullbåt ute till havs.
Bildtext Utsjöbevakningsfartyget Turva är idag det enda i sin klass.
Bild: Pressbild / Gränsbevakningsväsendet

För polisen föreslås 30,6 miljoner euro för att trygga verksamheten och för att bekämpa brott som riktar sig mot kritiska sektorer, samt för ett projekt för att motverka korruptionsbrottslighet.

I tilläggsbudgeten ingår också omkring 40 miljoner euro i kompensation för uteblivna Veikkaus-stödpengar till flera olika bidragstagare inom bland annat kultur, idrott samt social- och hälsovård.

Tilläggsbudgeten ska härnäst behandlas och godkännas av riksdagen.