Hoppa till huvudinnehåll

Yles pressmeddelanden

Yle utvidgar sitt valsamarbete – erbjuder resultatservice inom ramen för pilotprojekt

Från 2021
Någon visar valkompassen på mobilen.
Bildtext Precis som i kommunalvalet 2021 erbjuder Yle under välfärdsområdesvalet 2022 sin valkompass till tio kommersiella mediebolag i Finland.
Bild: Belén Weckström / Yle

Yles samarbete med de kommersiella medierna utvidgas ytterligare under välfärdsområdesvalet 2022. Utöver valkompassen erbjuder Yle nu för första gången även sin resultatservice till ett kommersiellt mediebolag.

Yle fortsätter sitt omfattande valsamarbete med kommersiella medier också under välfärdsområdesvalet i januari. För första gången piloteras nu användningen av Yles resultatservice tillsammans med ett kommersiellt mediebolag, HSS Media. Bolaget ger ut tidningarna Vasabladet, Österbottens Tidning och Syd-Österbotten.

I praktiken innebär samarbetet att skräddarsydda delar av Yles resultatservice bäddas in på HSS Medias webbplatser, exempelvis i samband med nyhetsartiklar. HSS Medias redaktioner väljer vilka välfärdsområden de vill följa med rösträkningen i och hur resultatet presenteras för läsarna.

– För ett public service-bolag som Yle faller det sig naturligt att stärka mediebranschen i Finland genom olika former av samarbeten. När vi samarbetar kring tekniska lösningar frigörs resurser för att skapa kvalitetsjournalistik. Så här bidrar vi till en ökad journalistisk mångfald för publikens och samhällets bästa, säger Johanna Törn-Mangs, ansvarig chefredaktör för Svenska Yle.

Målsättningen med piloten är att för första gången prova på att tekniskt bädda in resultatservicetjänsten på en samarbetspartners webbplats. Utifrån resultaten utvecklas en lösning för mer omfattade mediesamarbeten som kunde användas i kommande riksdagsval.

– Yle har resurser och möjlighet att utveckla en mängd digitala lösningar och tjänster och gör det riktigt bra. Just inom detta området finns kanske de mest logiska samarbetsmöjligheterna mellan public service och tidningshusen och på HSS Media är vi glada över att fungera som pilotpartner och ser fram emot ett lyckat projekt. Förhoppningsvis blir det också en fortsättning över kommande val där även fler intresserade tidningshus har möjlighet att ta del av tjänsten, säger HSS Medias vd och chefredaktör Niklas Nyberg.

Tio samarbetspartner får en egen valkompass av Yle

Yle fortsätter även sitt samarbete kring valkompassen då tio kommersiella medier erbjuds en egen, skräddarsydd valkompass under välfärdsområdesvalet. Samtliga samarbetspartner erbjuds två frågor i den egna valkompassen. I övrigt baserar sig valkompassen på frågorna i Yles valkompass. Det är även möjligt att påverka valkompassens visuella utseende med exempelvis egna färger och logotyp. 

– Under sommarens kommunalval var Yles valkompass den mest använda valkompassen. Speciellt unga upplevde att de hade stor nytta av kompassen i valet av kandidat. När vi nu står inför ett helt nytt val är det för oss som public service-bolag viktigt att vi kan främja demokratin även genom den här typen av samarbeten. Att skapa en egen valkompass kan på många redaktioner innebära mycket arbete. Genom att samarbeta kan vi tillsammans betjäna finländarna på bred front, säger Jouko Jokinen, ansvarig utgivare för Yles finska nyhets- och aktualitetsverksamhet.

De tio första medierna som anmäler intresse får sin egen valkompass. Förutom anmälningsordningen beaktar Yle också mångfalden samt språklig och regional balans. Anmälan om deltagande sker till Yle News Labs chef Jukka Niva (jukka.niva@yle.fi). 

Valkompassen kan göras på finska, svenska, engelska, nordsamiska, ryska eller arabiska.  De medier som deltar i samarbetet kring valkompassen bör ha förbundit sig till att följa god journalistisk praxis och journalistreglerna. Yle erbjuder inte valkompassen till partitidningar. Valkompassen är avgiftsfri för deltagarna.

Yle har även erbjudit valkompassen till samarbetspartner i kommunalvalen 2021 och 2017. 

På andra språk