Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Undersökning: För mycket jourtid och bristfällig vila ökar sjukfrånvaron bland läkare

Från 2021
En sjukskötare i ett patientrum. I förgrunden hänger ett stetoskop.
Bildtext Dags att låta stetoskopet och kroppen vila?
Bild: Jari Kovalainen / Yle

Obekväma arbetstider leder till mera sjukfrånvaro bland läkare, visar en undersökning som har gjorts av Arbetshälsoinstitutet.

Ju mera jourtid och korta pauser läkare har mellan arbetsskift, desto större är risken för sjukfrånvaro. Den kommer Arbetshälsoinstitutet fram till i en undersökning om sjukfrånvaro bland läkare på sjukhus.

Läkarnas ålder eller kön påverkade inte resultatet nämnvärt.

Enligt de uppgifter som undersöktes har läkarna ofta relativt långa arbetsveckor. De som jobbar heltid snittar 43 timmar per vecka. I den siffran ingår inte eventuella bisysslor.

För mycket jobb, för lite vila

En tydlig trend är att antalet jourskift har ökat bland läkarna, vilket åtminstone delvis kan förklaras med att skiften har blivit kortare. Antalet jourskift som är under 13 timmar långa har ökat speciellt bland läkare som är under 35 år gamla, visar undersökningen.

Arbetshälsoinstitutet ger branschen flera råd för att minska på sjukfrånvaron och öka trivseln och säkerheten på arbetsplatsen. Till råden hör bland annat att undvika långa arbetsveckor på över 48 timmar, hålla mängden nattjobb inom rimliga gränser och att pauserna mellan två skift i regel ska vara minst elva timmar.

I den här undersökningen räknade man verkställda arbetstimmar för läkare i tolv olika sjukvårdsdistrikt under åren 2014 till 2018. Utöver arbetstimmar utreddes också sambandet mellan arbetstid, jourarbetet och kort sjukfrånvaro på en till tre dagar.