Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Företagarna är på defensiven i Kina – också kulturlivet är på sin vakt  

Från 2021
Otaliga framgångsrika privatföretag har låtit uppföra pompösa högkvarter i storstäderna. Den privata sektorn är livsviktig för Kinas ekonomi.
Bildtext Otaliga framgångsrika privatföretag har låtit uppföra pompösa högkvarter i storstäderna. Den privata sektorn är livsviktig för Kinas ekonomi.
Bild: Björn Ådahl / Yle

Kinas president Xi Jinping oroar nu det privata näringslivet genom att inleda en ny kampanj för att minska på de ohållbart stora inkomstskillnaderna. Xis mål förmodas vara att i samma veva skärpa kontrollen över de allt mer inflytelserika privata företagen och också över kulturlivet.  

Flera av Kinas stoltheter verkar vara på kollisionskurs med det styrande kommunistpartiet. Partiet har riktat hård kritik mot en del av de mest framgångsrika privatföretagen, och de har varit tvungna att betala böter på upp till 2,4 miljarder euro för olika förseelser.

Samtidigt har några av de bäst betalda skådespelarna och popstjärnorna med ens försvunnit från offentligheten. Deras i vanliga fall storstilade närvaro på de sociala medierna har också gått upp i rök.

Händelseförloppen förmodas vara förknippade med en kampanj som den allt mer auktoritära presidenten och partichefen Xi Jinping nyligen har satt igång. Han har gett den namnet gemensamt välstånd, och den har fått mycket uppmärksamhet i de officiella massmedierna.

Den handikappade mannen är tvungen att tigga efter att ha råkat ut för en olycka. De bristfälliga sociala skyddsnäten bidrar i hög grad till den ekonomiska ojämlikheten.
Bildtext Den handikappade mannen är tvungen att tigga efter att ha råkat ut för en olycka. De bristfälliga sociala skyddsnäten bidrar i hög grad till den ekonomiska ojämlikheten.
Bild: Björn Ådahl / Yle

– Målet är att minska på den ekonomiska ojämlikheten. Kampanjen sätter också press på rika och mäktiga personer som inte är medlemmar av kommunistpartiet, konstaterar Kinakännaren Jean-Pierre Cabestan som är professor vid ett universitet i Hongkong.

De anställda vid en ledande resebyrå är så slutkörda att de använder sin lunchpaus till att sova. Kommunistpartiet kritiserar privatföretagen bland annat för att de driver sin personal alltför hårt.
Bildtext De anställda vid en ledande resebyrå är så slutkörda att de använder sin lunchpaus till att sova. Kommunistpartiet kritiserar privatföretagen bland annat för att de driver sin personal alltför hårt.
Bild: Björn Ådahl / Yle

Kina är miljardärernas förlovade land

Cabestan påminner om att många av de största privatföretagens ägare och ledare har blivit stormrika. I själva verket finns det nu klart fler miljardärer i det socialistiska Kina än i USA eller något annat land i världen.

Också många film- och popstjärnor förtjänar nuförtiden hundratusentals euro per år. Den prisbelönta skådespelaren Fan Bingbing uppskattas till exempel ha en förmögenhet som överskrider 80 miljoner euro.

– Den ekonomiska ojämlikheten har nått en synnerligen hög nivå. Det frustrerar allt fler kineser, och missnöjet är redan utbrett, kommenterar Cabestan.

Också i avlägsna trakter stöter man ofta på konkreta utslag av den ekonomiska ojämlikheten. I de fattigaste landskapen i inlandet är inkomstklyftorna ännu större än i de dynamiska kustlandskapen.
Bildtext Också i avlägsna trakter stöter man ofta på konkreta utslag av den ekonomiska ojämlikheten. I de fattigaste landskapen i inlandet är inkomstklyftorna ännu större än i de dynamiska kustlandskapen.
Bild: Björn Ådahl / Yle

Kina rankas som ett av de ekonomiskt mest ojämlika länderna i världen. Den välmående medelklassen växer ständigt, men ungefär 600 miljoner kineser eller drygt 40 procent av invånarna förtjänar bara högst 120 euro i månaden.

Svag tillväxt förändrar attityderna

Cabestan förklarar att kineserna förr inte ondgjorde sig över att en del av dem lyckades göra sig förmögna. Det ansågs vara acceptabelt i och med att också den allmänna levnadsstandarden hela tiden höjdes snabbt.

Under de senaste åren har den ekonomiska tillväxten ändå bromsats upp. För unga kineser har det därför blivit allt svårare att göra bra ifrån sig ekonomiskt, så de upplever att de ansenliga inkomstklyftorna är en orättvisa.

Missnöjet med den ekonomiska ojämlikheten försätter det allsmäktiga kommunistpartiet i en pinsam situation. Med hjälp av kampanjen försöker presidenten Xi nu övertyga folket om att partiet verkligen vill lösa problemet.

– Gemensamt välstånd är ett förträffligt slagord för att visa att partiet har läget under kontroll. Partiet vill samtidigt försäkra sig om att det på alla sätt håller i trådarna också när det gäller ekonomin, konstaterar Cabestan.

Affischer på presidenten Xi och hans hustru Peng Liyuan pryder också oräkneliga fattiga kinesers hem. Med hjälp av kampanjen vill Xi befästa sitt rykte om att vara en vän av gemene man.
Bildtext Affischer på presidenten Xi och hans hustru Peng Liyuan pryder också oräkneliga fattiga kinesers hem. Med hjälp av kampanjen vill Xi befästa sitt rykte om att vara en vän av gemene man.
Bild: Björn Ådahl / Yle

Ekonomisk stöttepelare som måltavla

Presidenten Xi har sagt att kampanjen ska leda till att den materiella och kulturella rikedomen delas av hela folket och inte bara av en liten del av det. I praktiken väntas det innebära att kommunistpartiet går in för att i allt högre grad reglera den privata sektorn och kulturlivet.

Cabestan varnar för att de ekonomiska följderna kan vara allvarliga. Han befarar att kampanjen också har en hämmande effekt på kulturlivet.

– Om partiet sätter för mycket press på privatföretagen finns det en risk för att det tar kål på företagsamheten och nyskapandet. Det samma gäller för kulturlivet, säger han.

Cabestan påpekar att privatföretagen i städerna sysselsätter hela 80 procent av de arbetsföra invånarna. Den privata sektorn står för 60 procent av Kinas bruttonationalprodukt.

Många privatföretag har dessutom blivit verkliga jättar som dominerar i synnerhet den viktiga högteknologiska sektorn. Det är de här ytterst lönsamma företagen som kampanjen i första hand riktar sig mot.

Sandstränderna är nuförtiden vanligen proppfulla i badorterna vid Kinas långa kust. Ungefär hälften av kineserna har ändå så låga inkomster att de inte har råd att hålla några semestrar.
Bildtext Sandstränderna är nuförtiden vanligen proppfulla i badorterna vid Kinas långa kust. Ungefär hälften av kineserna har ändå så låga inkomster att de inte har råd att hålla några semestrar.
Bild: Björn Ådahl / Yle

Kallt krig framtvingar förändringar

Kommunistpartiet förutsätter nu att privatföretagen och deras ledning delar med sig av sin rikedom på ett sätt som ännu inte har klargjorts. Det samma gäller för förmögna kulturpersonligheter.

– Frågan är om partiet nu har inlett något av en ny kulturrevolution eller om det visar sig att kampanjen inte alls är lika radikal som föregångaren. Det som vi vet är att det pågår en debatt inom partiet om hur det ska handskas med privatföretagen och kulturlivet, säger Cabestan.

Cabestan misstänker att också det utrikespolitiska läget har bidragit till beslutet om att inleda kampanjen. Kinas relationer till många västländer har försämrats avsevärt under de senaste åren.

– Något av ett kallt krig pågår mellan Kina och väst och speciellt mellan Kina och USA. För partiet är det därför viktigt att nu få kineserna att enas kring en populistisk kampanj, säger Cabestan.

Välbärgade kineser betalar utan att blinka lika mycket för en kopp kaffe som vad hälften av invånarna förtjänar på en dag. I de välmående storstäderna finns det fler och fler trendiga och dyra kaféer.
Bildtext Välbärgade kineser betalar utan att blinka lika mycket för en kopp kaffe som vad hälften av invånarna förtjänar på en dag. I de välmående storstäderna finns det fler och fler trendiga och dyra kaféer.
Bild: Björn Ådahl / Yle

Tanken på ett gemensamt välstånd anses mycket riktigt vara attraktiv bland en stor del av folket. Inom den privata sektorn och kulturlivet följer man nu med spänning med vad det i praktiken för med sig.