Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Elva personer får Folktingets förtjänstmedalj 2021

Från 2021
Uppdaterad 06.11.2021 09:22.
Tim Sparv firar.
Bildtext Fotbollsspelaren Tim Sparv hyllas för sina insatser på gräset och i samhället.
Bild: Yle/ Tomi Hänninen

Svenska dagen till ära delar Folktinget ut sina medaljer till personer som har gjort en insats för det svenska i Finland.

Folktinget delar i år ut elva förtjänstmedaljer till personer från vitt skilda världar. Det som förenar dem är att de har jobbat för det finlandssvenska, endera inifrån Svenskfinland eller genom att uppmärksamma det svenska med ett perspektiv utifrån.

Mottagarna är:

 • Ann-Mari Audas-Willman, präst, kaplan

 • Kim Berg, riksdagsledamot

 • Karin Erlandsson, journalist, författare

 • Gunilla Holm, professor i pedagogik

 • Juha Itkonen, författare, journalist

 • Ann-Marie Malmsten, lagstiftningsråd

 • Monica Martens-Seppelin, rektor, utvecklingschef

 • Ragny Mutka, modersmålslärare

 • Marcus Rantala, stadsfullmäktige- och stadsstyrelseledamot i Helsingfors

 • Fritjof Sahlström, dekan vid Åbo Akademi i Vasa

 • Tim Sparv, fotbollsspelare

Du kan läsa prismotiveringarna längre ner.

I år delas endast förtjänstmedaljer ut, det blir alltså inga medaljer i silver eller guld.

Yle direktsänder huvudfesten

Mottagarna får sina förtjänstmedaljer vid lite olika tillfällen kring Svenska dagen. De delas ut på Folktingets mottagningsfest i Helsingfors stadshus på fredag 5 november och i Karleby stadshus på lördag 6 november.

På lördag blir det tv-sänd fest, den går av stapeln i Mariehamn på Åland. Under den festen får Mariehamnbaserade Karin Erlandsson ta emot sin förtjänstmedalj.

Svenska dagen-festen direktsänds på Yle Fem och Yle Arenan på Svenska dagen den 6 november 2021 med start klockan 18.00.

Svenska dagen - Spela upp på Arenan

Folktingsmedaljörer 2021 i alfabetisk ordning, med Folktingets prismotiveringar

Audas-Willman Ann-Mari
Präst, kaplan i Närpes församling, född 1962, från Nykarleby

Ann-Mari Audas-Willman arbetar som kaplan i Närpes församling. Hon har gjort stora insatser i det finlandssvenska samhällsbygget under mer än fyra decenniers tid. Audas-Willman har varit medlem av stadsfullmäktige, kyrkofullmäktige och andra organ i Vasa, Pedersöre och Nykarleby. Hon har också varit politiskt aktiv, bl.a. som vice ordförande för SFP och kretsordförande för SFP i Österbotten. Ann-Mari Audas-Willman har också varit ledamot i Svenska Finlands folkting. Sedan 2017 har Ann-Mari Audas varit vice ordförande för Finlands Röda Kors samt ordförande för Österbottens Röda Kors-distrikt.

 

Berg Kim
Riksdagsledamot, född 1974, från Vasa

Riksdagsledamot Kim Berg var initiativtagare till det medborgarinitiativ år 2017 som krävde omfattande jour för Vasa centralsjukhus. En stark bidragande orsak till att Berg initierade medborgarinitiativet var oron över hur de språkliga rättigheterna för personer med svenska som modersmål kunde tryggas vid Seinäjoki centralsjukhus. Berg var under denna tid huvudförtroendeman på Vasa centralsjukhus. Kim Berg var även med och ordnade den kända demonstrationen för Vasa centralsjukhus som samlade ungefär 10 000 österbottningar på Vasa torg. Kim Berg invaldes till riksdagen år 2019 för SDP.

 

Erlandsson Karin
Journalist och författare, född 1978 i Nykarleby, bor i Mariehamn

Karin Erlandsson debuterade 2014 med romanen Minkriket, som i medier kallades för ”ett utropstecken på Svenskfinlands bokhimmel”. Erlandsson har därefter i snabb takt gett ut flertalet barn- och vuxenböcker, och har tilldelats en mängd priser och utmärkelser för sitt författarskap. Med sitt rika och levande språk i böcker som även översatts till finska lyckas Erlandsson fängsla både barn och vuxna. Erlandssons mångsidiga författarskap bidrar till att upprätthålla en livskraftig finlandssvensk litteratur och utgör en betydande insats för den svenskspråkiga kulturen i Finland.

 

Författare Karin Erlandsson
Bildtext Karin Erlandsson.
Bild: Roy Fogde/yle

Holm Gunilla
Professor i pedagogik vid Helsingfors universitet, född i Tenala 1954

Professor Gunilla Holm är professor i pedagogik vid Helsingfors universitet sedan 2006. Holm har varit en drivande kraft bakom den svenskspråkiga utbildningen av lärare i småbarnspedagogik och klasslärare vid Helsingfors universitet. Den permanenta svenskspråkiga lärarutbildningen inom småbarnspedagogik inleddes år 2011 och följdes av klasslärarutbildningen år 2016. På några år har en den svenskspråkiga fakulteten i pedagogik utvecklats vid Helsingfors universitet, vilket är av betydelse för att råda bot på bristen på svenskspråkiga småbarnspedagoger och klasslärare i södra Finland och särskilt i huvudstadsregionen.

 

Itkonen Juha
Författare, journalist, född 1975, från Helsingfors

Juha Itkonen har en positiv attityd till svenska språket och talar outtröttligt för det svenska i Finland. Juha Itkonen och Kjell Westö har turnerat tillsammans i samband med ett gemensamt bokprojekt hösten 2019, och uppträtt i Svenskfinland, på finskspråkiga orter och i Sverige.  Itkonen talar och skriver en god svenska och är inte rädd för att använda språket, trots sin finskspråkiga bakgrund. Han kan mycket om både Svenskfinland och Sverige, och han framhåller ständigt vikten och betydelsen av det svenska i Finland, både i vardagen och inom kulturlivet. Itkonen är därtill styrelseordförande för Läscentrum, en tvåspråkig organisation som arbetar för allas lika rätt till läsning och läskunnighet i Finland.

 

Kirjailija Juha Itkonen
Bildtext Juha Itkonen.
Bild: Antti Haanpää / Yle

Malmsten Ann-Marie
Jur.kand., lagstiftningsråd, född 1960, från Helsingfors

Lagstiftningsrådet Ann-Marie Malmsten har i 30 års tid varit en central aktör och auktoritet för det svenska lag- och förvaltningsspråket i Finland, som expert på lagöversättning och som laggranskare vid justitieministeriet. Som långvarig medlem och vice ordförande i statsrådets svenska språknämnd, huvudredaktör för handboken Svenskt lagspråk i Finland och som uppskattad utbildare av lagöversättare har Malmsten gjort ett betydelsefullt arbete för att synliggöra och främja ett gott svenskt lag- och förvaltningsspråk i Finland.

 

Martens-Seppelin Monica
Rektor, utvecklingschef, född 1967, från Esbo

Monica Martens-Seppelin är utvecklingschef vid Sydkustens Landskapsförbund. Martens-Seppelin är en central förgrundsgestalt för ordkonst på svenska i Finland. Sedan 2014 har hon varit rektor för Sydkustens ordkonstskola, som har utvecklats under hennes ledning samtidigt som den grundläggande konstundervisningen i ordkonst har stärkts. Monica Martens-Seppelin har genom sitt kunnande och sin samarbetsförmåga inspirerat ordkonstlärare, kollegor och pedagoger inom alla utbildningsstadier att på olika sätt stärka såväl det svenska språket som ordkonsten som konstform.

 

Monica Martens-Seppelin, utvecklingschef vid Sydkustens landskapsförbund.
Bildtext Monica Martens-Seppelin.
Bild: Sydkustens landskapsförbund

Mutka Ragny
Pensionerad modersmålslärare, dialektentusiast, född 1935, från Karleby

Pensionerade modersmålsläraren Ragny Mutka är en av eldsjälarna bakom insamlingen av dialektord och utgivningen av Dialektboken i Karlebynejden. Hon har varit med och ordnat öppet hus i de olika byarna i nejden, och arbetat ihärdigt med att samla dialektorden till en bok. I höst utkom Dialektboken 2.0 – en ytterligare utvidgad version av Dialektboken, som utkom 2011. Boken har varit en succé och sålt i över 1 000 exemplar. Ragny Mutka har varit den drivande kraften bakom arrangerandet av Dialektens dag – ett återkommande inslag i Svenska veckan i Karleby – med tillhörande skriftlig dialekttävling.

 

Kvinna står i ett bibliotek och bläddrar i en bok.
Bildtext Ragny Mutka.
Bild: Jakob Lillas / Yle

Rantala Marcus
Medlem av Helsingfors stadsfullmäktige och stadsstyrelse, född 1977, från Helsingfors

Marcus Rantala verkar som medlem av Helsingfors stadsfullmäktige och stadsstyrelse för SFP. Marcus Rantala arbetar aktivt för svenskspråkiga strukturer och service i Helsingfors. Rantala har arbetat som statssekreterare på undervisnings- och kulturministeriet och på försvarsministeriet. Genom förtroendeuppgifter inom stiftelser och tredje sektorn har Marcus Rantala också arbetat för svenska språkets ställning och den finlandssvenska kulturen under många års tid.  Marcus Rantala har också varit ordförande för Svenska Finlands folktings garanter.

 

Sahlström Fritjof
Dekan vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi, Vasa, född 1969

Fritjof Sahlström är dekan vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi och professor i tillämpad pedagogik. Sahlström arbetade tidigare som professor vid den pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet, där han med stort engagemang verkade för planeringen och förverkligandet av den svenskspråkiga småbarnspedagogik- och klasslärarutbildningen. Sahlström är också en omtyckt kolumnist i Hbl och aktiv samhällsdebattör. Sahlström belönas med folktingsmedaljen för hans stora insats för och engagemang i utvecklandet av lärarutbildningen i Svenskfinland.

 

Professor Fritjof Sahlström
Bildtext Fritjof Sahlström.
Bild: Jens Berg

Sparv Tim
Fotbollsspelare född 1987, från Oravais/Helsingfors

Tim Sparv är en internationellt känd fotbollsspelare med rötterna i Svenskfinland. Sedan år 2018 är han kapten för Finlands fotbollslandslag för herrar. I sin roll har han på ett ovanligt tydligt sätt betonat frågor som inte automatiskt förknippas med fotbollsspelare, med tydliga ställningstaganden från allt från mänskliga rättigheter till vikten av läsning. Tim Sparv är en stark förebild för många unga, men också ett exempel för många vuxna. Tim Sparv är en av Svenskfinlands absolut mest lyskraftiga ambassadörer, och ger en positiv synlighet för svenskan i Finland.