Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Se när dykare undersöker Gamla bron i Borgå: "Stenar fattas och det är alarmerande"

Från 2021
Dykare granskar gamla bron i Borgå - Spela upp på Arenan

Att renovera Gamla bron i Borgå har varit på tapeten i över tio år. Nästa år sätter arbetet äntligen igång, men innan dess behövs noggranna undersökningar.

Kkkrrrhhh. “Här börjar stockkonstruktionen”. Kkrrrhhh. “Under den här stenen finns ingenting”. Kkkrrrhhh. 

Det sprakar och susar när dykaren Peter Vickholm pratar för han befinner sig under ytan. Han undersöker Gamla brons stenpelare och har kontakt med två andra dykare som står vid åkanten. 

Fogarna har lossnat på flera ställen och ställvis finns det stora sprickor mellan stenarna. 

- Det är en hel del stenar som fattas, så det är alarmerande. På basis av det vi har sett idag och enligt vår uppfattning är brons konstruktion kritisk. 

Det berättar dykare Jens Bäckman som den här dagen assisterar på land. Dykarteamet från Uponor gör en grundlig genomgång av brons konstruktion och skick.

- Vi tar hand om den del som ligger under vattnet och vid vattenbrynet. Det ska resultera i en rapport till företaget Ramboll som i sin tur gör en helhetsbedömning för hur bron ska renoveras, säger Bäckman.

Redan 2010 skrev Yle Östnyland om att Gamla bron i Borgå ruttnar. Då visade undersökningar att trävirket är i mycket dåligt skick och ruttnar i snabb takt.

Det kan dykarna bekräfta. 

- Mittenpelaren har troligtvis varit byggd på en brokista av trä som är fylld av stenkross och stenbumlingar. Men det finns inte så mycket kvar av den, för den har lossnat och så rinner fyllanden ut, berättar Bäckman.

Bilden är tagen under bron, rostigt undertill.
Bildtext Brons stenpelare står på fundament av trä och staden berättar att de gör regelbundet mätningar för att se om stenpelarna rör på sig.
Bild: Lone Widestam / Yle

Teamets tredje dykare, Nino Kinnunen antecknar det dykare Vickholm ser under ytan. Han skriver upp bland annat måttet på stenarna, sprickor och var stenar fattas.

Till sin hjälp använder Vickholm en tumstock för att mäta tomrummet. 

- Det är förstås inte bra när halva eller hela måttet går in mellan stenarna, det betyder att det är tomt bakom och det har hänt på ganska många ställen idag, förklarar Bäckman.

Nu kan inte renoveringen av Gamla bron skjutas upp utan inleds hösten 2022. Bron ska stå klar drygt ett år senare.

Redan ifjol somras var staden tvungen att bygga nya tillfälliga räck längre in på bron eftersom det inte längre är säkert att luta mot räcket.

Museiverket är inblandat i renoveringen eftersom bron är gammal. Stenmarksstöden måste finnas kvar och broräcket ska också påminna om tidigare räck.

- Tanken är att den nya bron ska se likadan ut. Stenarna ska numreras, tas bort och byggas på plats sten för sten, berättar Kari Hällström som är Borgås kommunteknikchef.

Två personer med gula jackor står vid brokanten och mäter stenarna med måttband
Bildtext Ett team från Ramboll är också på plats och mäter stenarna och gör en ritning på bron. Det finns ingen ritning från förut.
Bild: Lone Widestam / Yle

En gammal goding

Den första bron över ån kom på plats på 1400-talet, men sedan 1860 har gamla bron sett ut som den gör idag. Den nuvarande versionen är från 1950-talet. 

- Det kan hända att det blir mer jobb då vi börjar med renoveringen eftersom det vid brons västra ända finns förorenad jord, säger Hällström.

Arkeologer kommer att vara på plats under renoveringen och ifall de hittar forntida fynd av arkeologiskt betydelse avbryts arbetena. 

Enligt Hällström är det svårt att i det här skedet sätta en exakt prislapp på vad renoveringen kommer att kosta, men han uppskattar att det rör sig om en och en halv till två miljoner euro. 

Innan broreparationen sätter igång byggs en tillfällig, två och en halv meter bred bro över ån. Den placeras på östra sidan om bron, mellan Ågatan och kiosken. Men ska du över med bil får du ta en annan bro.