Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nya innovationer behövs på sjön – flytande naturgas inte den klimaträddare sjöfarten hoppades på

Från 2021
Uppdaterad 05.11.2021 21:58.
M/S Viking Grace
Bildtext Viking Grace började trafikera mellan Finland och Sverige år 2013. fartyget drivs på naturgas.
Bild: Arash Matin / Yle

LNG skulle vara en revolution för miljön. Det visar sig ändå att klimatnyttan hos en motor som drivs med flytande naturgas inte är mycket bättre än hos en dieselmotor.

Enligt EU:s nya klimatmål ska unionen vara klimatneutral år 2050. För att målet ska nås måste alla transportsektorer tillsammans reducera sina klimatutsläpp med 90 procent. Det inkluderar även fartygen.

De flesta nya fartyg som byggs i dag får motorer som kan och ska drivas med LNG. LNG är en förkortning av liquified natural gas, som är ett fossilt bränsle. Flytande blir naturgasen när den fryses ner till -160 grader celsius. Men problemet visar sig då gasen läcker ut i atmosfären. Den läckan kallas slip.

Fartyget Viking Grace var det första passagerarfartyget som började köra med LNG. Vid Viking Line säger informationsdirektör Johanna Boijer-Svahnström att LNG är ett övergångsbränsle.

– Vi upplever att LNG är bättre än andra bränslen för att kväveutsläppen reduceras med 85 procent. Dessutom är svavel- och partikelutsläppen praktiskt taget noll.

Vad är LNG?

LNG är en förkortning av det engelska uttrycket Liquified Natural Gas som betyder flytande naturgas. LNG består nästan helt av metan, som är en växthusgas.

För att naturgas ska få en flytande form måste den kylas ned till -160 grader celsius.

LNG orsakar praktiskt taget inga partikel- och svavelutsläpp, och koldioxidutsläppen är mindre jämfört med övriga fossila bränslen. Däremot har man märkt att gasen läcker ur motorerna, det orsakar metan i atmosfären. Det finns inga direktiv om metanutsläpp.

Viking Grace var det första passagerarfartyget som gick på LNG. De flesta nya fartyg har LNG-motorer.

Det visar sig ändå att den metangas som läcker från LNG-motorerna i slutändan leder till att klimatnyttan man hade hoppats få av LNG-drivna fartyg försvinner.  Metan orsakar ungefär 25 gånger så stor uppvärmningseffekt som koldioxid.

Helsingin Sanomat skriver på fredagen att den mängd metangas som läcker ut från LNG-fartygen ungefär motsvarar den mängd klimatutsläpp som en dieselmotor skulle orsaka. 

Skillnaden är att det inte är koldioxid, svavel eller andra partiklar utan växthusgasen metan som läcker ut. Det finns inga restriktioner kring hur mycket metan som får släppas ut i atmosfären. 

För lite råmaterial för biobränsle

För tillfället sitter man på rederierna och väntar på att nya tekniska lösningar och innovationer ska uppkomma. Viking Line håller tät konktakt med Wärtsilä, som producerar deras LNG-motorer.

Biogas är alternativet som Boijer-Svahnström hoppas på. De motorer som kör på LNG kan också köras på biogas.

– Biogas har precis samma molekylstruktur som LNG men det finns inte tillgängligt i de mängder vi behöver. Och om det skulle finnas är det inte ekonomiskt möjligt att använda det.

En kvinna i röd jacka står framför två av Viking Lines fartyg.
Bildtext Johanna Boijer-Svahnström är informationsdirektör vid Viking Line. Hon säger att LNG är ett övergångsbränsle tills något bättre hittas.
Bild: Marcus Boman

Wärtsilä Marines vd Roger Holm säger att man vid fabriken i Vasa redan testat på bränslen som grön metanol och grön ammoniak. Hittills har man testat att köra motorer med upp till 70 procent grön ammoniak som bränsle.

– Det är absolut vår framtid, att köra våra motorer på grönt bränsle. Ammoniak ska man vara försiktig med när man hanterar det men det används redan i dag i olika applikationer.

Kravet är dock att det ska vara ammoniak som produceras fossilfritt för att bränslet ska vara vänligt för klimatet och miljön.

– Det finns ännu ett tilläggsvärde i att köra med flerbränslemotorer. Då kan man köra på både diesel och gas, medan vi går mot ett ännu grönare bränsle.

Holm säger att dagens teknologi redan möjliggör grönare sjöfart än tidigare.

– Ser vi på helheten så går ändringarna i rätt riktning.

en man som ler
Bildtext Vid Wärtsilä Marine säger Roger Holm att grön ammoniak kan vara framtidens bränsle.
Bild: Tomi Parkkonen

LNG är ett tillfälligt bränsle

Henrik Saxén som är professor i värmeteknik vid Åbo Akademi säger att orsaken till att LNG introducerades var svavelrestriktionerna. Flytande naturgas är ett renare bränsle än till exempel diesel, men i praktiken vet man att redan små utsläpp av LNG kan minska bränslets miljöfördel.

Problemet är att det inte finns några alternativ. För att producera biogas och biodiesel i stora mängder krävs en enorm råmaterialkälla. Kontentan är att det de facto finns en massa bra bränslen ur klimatsynvinkel, men det finns inte tillräckligt av dem.

Henrik Saxén, en man med ljusr hår, glasögon och blå rock står en kylig vårdag vid ett torg med nubbstenar. I bakgrunden syns kala träd och en bro.
Bildtext Professor Henrik Saxén vid Åbo Akademi konstaterar att det tar tid att utveckla nya, fungerande bränslen.
Bild: Linus Hoffman/Yle

– Då måste man göra något som är lite mer miljövänligt än något annat. Vi kan inte sluta transportera saker i 50 år medan vi försöker lösa alla problem, säger Saxén.

Förstår du om folk känner sig lurade när rederierna talat om fina miljöfartyg men det ändå visar sig att de släpper ut metan som inte är bra för klimatet?

– Som ingenjör är jag på inget sätt lurad. När vi utvecklar ny teknologi tar det ett tag innan den fungerar, sedan hittar vi förbättringar. Det här är en naturlig utveckling.

Internationella sjöfartsorganisationen IMO har i sin strategi slagit fast att de årliga klimatutsläppen från den internationella sjöfarten ska minska med hälften fram till 2050 från 2008 års nivå. 

Fram till 2030 ska den totala utsläppsmängden från den internationella sjöfarten minska med 40 procent och 2050 ska man ha uppnått en minskning på 70 procent jämfört med 2008. 

Sjöfarten står för knappt 3 procent av de globala klimatutsläppen.

Aurora Botnia anländer till Vasa
Bildtext Också nya Aurora Botnia i Kvarken går på LNG.
Bild: Yle/Antti Haavisto

Johanna Boijer-Svahnströms titel korrigerades till informationsdirektör klockan 19.23 5.11.2021.

Rättelse klockan 5.11 21:54: I en tidigare version av artikeln stod det felaktigt att LNG inte orsakar några koldioxidutsläpp, och att metan orsakar ungefär 30 procent högre global uppvärmning än koldioxid. Koldioxidutsläppen är mindre jämfört med övriga fossila bränslen, och metan ger ungefär 25 gånger så stor uppvärmningseffekt som koldioxid.

Diskussion om artikeln