Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Norden och Sverige allt viktigare för finländska företag – men få kan kommunicera på svenska

Från 2021
En fladdrande svensk flagga mot blå himmel
Bild: Maryna Zaborina / Mostphotos

Många finländska företag som har försökt expandera sin verksamhet till Sverige har missat att göra webbsidor på svenska. Ofta har företagen fått en dyr läxa och tvingats inse att det inte räcker med finska och engelska.

Kjell Skoglund, verkställande direktör på Finsk-svenska handelskammare, säger att många företag i dagens värld tycker att det är självklart att försöka klara sig överallt på engelska.

– Då gör man det kanske med samma koncept och strukturer som man går ut i övriga världen eller som man försöker marknadsföra och sälja i det egna hemlandet. Det kan bli en dyr hemläxa. Många av dessa företag har fått återvända hem för att fundera på varför det har haft utmaningar i Sverige.

– Efter det har en del lyckats göra en bra comeback och lyckats i Sverige. I dag klarar sig många finländska varumärken bra i Sverige, säger han.

Sämre språkkunskaper

Men det är ett problem att Finländarnas kunskaper i Svenska har blivit sämre under många år.

– Attityderna mot svenskan försämrades när vi på mitten av 90-talet gick med i EU. Då siktade vi direkt in oss på de stora marknaderna i Mellaneuropa, och många kände att de äntligen slapp gå via Sverige som vi alltid har varit beroende av när vi har riktat oss västerut.

Kjell Skoglund tycker också det var ett misstag att slopa den obligatoriska svenskan i studentskrivningarna.

– Jag har sett ganska många som inte har den grund man behöver för att ganska snabbt lära sig ett nytt språk. Jag har också sett många exempel på personer som har skrivit svenskan i studenten och tack vare det lärt sig svenska och andra skandinaviska språk.

Det här leder till att finländska företag ofta förlorar en fördel som de lätt kunde ha mot sina konkurrenter.

– För det första talar vi ju inte lika bra engelska som svenskarna, danskarna eller norrmännen. Om man talar kundens modersmål känner sig kunden ofta närmare säljaren. Vi har en gemensam identitet här i Norden. Det blir en närmare och vänskapligare kontakt på det psykologiska planet om vi talar svenska. Det ska inte underskattas i nordiskt näringslivssamarbete och när man försöker sälja, säger Kjell Skoglund.

– Konkurrensen inom andra områden som kvalitet, teknik och pris är stenhård. Då kan just den extra starka samhörighetskänslan som man kan få med Sverige bli det avgörande.

Det är klart att det finns branscher, ofta inom digitalisering och andra nya teknologier där man gör bra affärer också på engelska.

– Men på sikt och när det gäller small talk utanför styrelserummen och de offentliga handlingarna och framför allt i de traditionella branscherna i norra Sverige är det verkligen en stark konkurrensfördel att kunna förhandla på svenska, säger Kjell Skoglund.

Utanför Oslo S.

Norge på jakt efter svenskkunniga finländare

"Finland måste bestämma sig om svenska språket".

Svenskans betydelse har ökat igen på senare år

Speciellt viktig är svenskan när det gäller offentliga upphandlingar. Upphandlingsdokumenten ställer krav på att man ska kunna kommunicera på svenska i dialogen med svenska myndigheter.

Sverige är ingen obetydlig marknad för Finland. Kjell Skoglund säger att två av tre företag i Finland som vill börja expandera utomlands inleder sina försök att erövra världen just i Sverige.

– När vi Finland jämför oss med Sverige tänker vi ibland på oss som ungefär lika stora länder, men Sverige är dubbelt så stort som Finland. Den svenska marknaden har ett värde på ca 80 miljarder euro per år. Varför skulle vi inte då använda oss av en konkurrensfördel som i princip är gratis och tala kundens språk.

Då exporten till Ryssland har fallit starkt efter invaderingen av Krim 2014 har norden igen blivit viktigare. Kjell Skoglund säger att också Brexit, Trumps presidentperiod och nya tullhinder har ökat de nordiska ländernas betydelse som en första exportmarknad.

– Det är viktigt att hjälpa helt finskspråkiga företag som tidigare varit starka på ryska marknaden, men som nu får se sina marknadsandelar minska där. Jag tror allt fler finskspråkiga börjar förstå vikten av svenska.

Diskussion om artikeln