Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Social- och hälsovårdsministeriet: Kommunerna kan bevilja covidintyg åt vaccinerade från länder utanför EU

Från 2021
En kvinna visar upp ett covidintyg från telefonen, medan en annan scannar av det.
Bildtext Hopp om gemensamt kompatibelt covidintyg finns - vilket kommer att underlätta situationen för personer som bor utanför EU, men vistas i Finland en längre tid.
Bild: STELLA Pictures / ddp

Kravet på covidintyg på krogar restauranger och gym har skapat problem för personer från länder utanför EU som trots att de är vaccinerade stängts utanför delar av samhället. Nu rekommenderar Social- och hälsovårdsministeriet att kommunerna börjar bevilja EU:s covidinityg till de här personerna.

I torsdags rapporterade Svenska Yle om att utbytesstudenter i Helsingfors som kommer från länder utanför EU, har haft problem sedan covidintyget togs i bruk. Trots att de är dubbelvaccinerade är deras intyg inte giltiga i Finland.

I Finland fungerar endast EU:s gemensamma covidintyg. Intyg som har beviljats i tredje land duger inte i de fallen där landet inte har ett separat avtal med EU.  

Det här var fallet för Petar Jockovic och Milica Gavrilovic som fått tre vaccindoser, två av dem i Serbien och den tredje i Finland. 

Covidintyget som fås från Mina Kanta-sidor beviljas för vaccin som tagits i Finland. Men också personer som fått det sista vaccinet i Finland kan beviljas ett intyg för en full vaccinationsserie.

– Om man märker att informationen på covidintyget är felaktig eller om intyget inte fungerar ska man vara i kontakt med kommunens hälsocentral, säger specialsakkunnig Inari Otonkoski vid Social- och hälsovårdsministeriet.

Människor vid elielplatsen i Helsingfors
Bildtext Covidintyget ges inte till personer som bara vistas i Finland en kort tid. 
Bild: Mikko Ahmajärvi / Yle

Kommunerna kan bevilja covidintyg till personer från länder utanför EU

– Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar nu att kommunerna beviljar EU:s covidintyg till de personer som har fått vaccinet i ett tredje land eller i ambassaden som befinner sig i Finland.

Ministeriet rekommenderar ändå att intyget inte ges till personer som bara vistas i Finland en kort tid. 

Covidintyget kan också beviljas endast för de vaccin som Europeiska kommissionen har beviljat försäljningstillstånd för eller som är på Världshälsoorganisationens förteckning över nödanvändning.

Kommunerna håller nu på att ta fram rutinerna för hur EU:s covidintyg ska beviljas till personer från tredjeländer.

– Aktörerna inom kommunernas offentliga hälsovård informerar sina invånare hur ansökandet om beviljande av EU-intyget går till på deras hemort, säger Otonkoski.

Användningen av covidintyget begränsas inte endast till nattklubbar och barer. Den kan också användas i restauranger, gym och andra inomhushobbyer, simhallar och spa-anläggningar, nöjesparker, museer, för att nämna några.

Coronapass på en telefonskärm.
Bildtext EU förhandlar för tillfället med tredjeländer om ett kompatibelt gemensamt covidintyg.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

EU förhandlar om gemensamma intyg – med tidtabellen är oklar

Covidintyget fås alltså i första hand från landet där man fått vaccinet. EU förhandlar för tillfället med tredjeländer om ett kompatibelt gemensamt covidintyg.

När parterna kommit överens om kompatibiliteten kommer tredjeländers intyg att fungera på samma sätt i Finland som EU-intyget. För att intygen ska kunna vara förenliga krävs både teknisk och administrativ kompatibilitet, vilket kan ta tid att förverkliga. 

Hur långt EU kommit i förhandlingarna kan Otonkoski inte kommentera. 

– EU-kommissionen går förhandlingar med tredjeländer för tillfället, men informationen om förhandlingarna är inte offentlig. Finland får med jämna mellanrum en lägesrapport om hur de framskrider, säger hon. 

Opiskelijoita ruokajonossa Porthanian portaissa. Maskit.
Bildtext Stannar man längre, till exempel för utbytesstudier, lönar det sig att kontakta kommunens hälsovårdstjänster och be om ett covidintyg.
Bild: Katriina Laine / Yle

Finland kan inte påverka andra länders beredskap

Det som tar tid är att man i samband med förhandlingarna måste försäkra att intygens datainnehåll motsvarar varandras och att QR-koden är tekniskt kompatibel. Dessutom måste det försäkras att grunderna för beviljande är enhetliga och att intygets hantering är pålitlig. 

– Det är svårt att på förhand bedöma hur förhandlingarna fortskrider. Vissa länder har bättre teknisk och funktionell beredskap att ansluta sig till systemet, vilket påverkar hur allt framskrider, säger Otonkoski. 

För tillfället finns det alltså inte mycket man kan göra om man vaccinerats i länder utanför EU och under en resa i Finland vill gå på nattklubb.

Stannar man längre, till exempel för utbytesstudier, lönar det sig att kontakta kommunens hälsovårdstjänster och be om ett covidintyg.