Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Dotter ville bli polis – kom inte in på Polisyrkeshögskolan på grund av pappans medlemskap i Hell's Angels

Från 2021
Helvetin enkelien liivit.
Bildtext Faderns medlemsskap i Hell's Angels satt stopp för dotterns ansökan till Polisyrkeshögskolan.
Bild: Hämeen poliisi

Personer som har närstående som är medlemmar i motorcykelgänget Hell's Angels löper större risk att råka ut för osaklig påverkan, enligt Polisyrkeshögskolan. En sökande som underkänts hade redan flyttat hemifrån när hennes pappa gick med i Hell's Angels.

Tavastehus förvaltningsdomstol har förkastat en ovanlig klagan som gäller Polisyrkeshögskolans val av studerande.

Polisyrkeshögskolan har valt att inte ta emot en sökande som klarat inträdesprovet eftersom hennes pappa är medlem i Hell's Angels.

De sökande som klarat inträdesprovet till utbildningen har bara valts villkorligt fram till dess att säkerhetspolisen genomfört en säkerhetsbedömning av dem. Efter utredningen väljer skolan vilka studerande som accepteras.

För en av de sökande har studieplatsen avslagits eftersom hennes pappa är medlem i Hell's Angels och det påverkar hur pålitlig den sökande är. Polisen klassar motorcykelgänget Hell's Angels som en organisation som sysslar med organiserad brottslighet.

Den sökande ville att beslutet skulle omprövas men Polisyrkeshögskolans styrelse förkastade hennes begäran.

– Förtroende beror inte bara på personens egna val utan också på sådana aspekter som den sökande inte kan påverka, motiverade Polisyrkeshögskolans styrelse beslutet.

Enligt den sökande hade pappan gått ur Hell's Angels efter att Polisyrkeshögskolan avslagit den sökandes studieplats.

Klanderfri sökande trots pappans gängbakgrund

Polisyrkeshögskolan har inte misstänkt att den sökande skulle ha sökt in till utbildningen av en olämplig anledning, till exempel för att spionera. Den sökande var en klanderfri och pålitlig person.

Ansökan avslogs för att sökande som har närstående som är medlemmar i Hell's Angels löper större risk att utsättas för osaklig påverkan, vilket kan äventyra polisens förmåga att sköta sina uppgifter på ett korrekt och oberoende sätt.

Poliserna kommer till exempel åt register som är kopplade till brottsutredningar vilket kan intressera den organiserade brottsligheten. De studerande som godkänns får därför inte ha sådana kopplingar som kan äventyra att polisuppgifterna sköts på ett korrekt och oberoende sätt.

Den sökande bedömde i sin klagan till förvaltningsdomstolen att det skulle vara väldigt osannolikt att hennes pappa skulle försöka driva sina egna intressen.

Poliisiammattikorkeakoulu syksyllä 2021.
Bildtext Polisyrkeshögskolan har sitt säte i Tammerfors.
Bild: Miikka Varila / Yle

Presterade väl under den frivilliga militärtjänstgöringen

Den sökande hade under en lång tid drömt om att bli polis. Hon deltog i kvinnornas frivilliga militärtjänstgöring och kom hem med lovvärda papper.

När den sökandes pappa gick med i Hell's Angels hade hon redan flyttat hemifrån. Kvinnan anser att hon inte växt upp under påverkan av Hell's Angels och att pappans organisation inte påverkar hennes liv.

Den klagande uppgav under en intervju i samband med säkerhetsutredningen att hennes pappa är medlem i Hell's Angels och att hon har regelbunden kontakt med pappan. Den sökande har deltagit i två av Hell's Angels sommarfester.

Pappan har känt till dotterns avsikter om att söka in till polisutbildningen.

I sitt klagomål uppger kvinnan att hon inte behandlats likvärdigt utifrån hennes egna värderingar, prestationer och livsstilar, utan istället blev fördomsfullt behandlad på grund av sin far. Sökanden ansåg att beslutet var diskriminerande eftersom hon själv inte kunde påverka sin tillförlitlighet, utbildning och möjligheterna i sitt liv.

Tavastehus förvaltningsdomstol förkastade hennes klagan i slutet av augusti. Enligt domstolen har beslutet vunnit laga kraft eftersom det inte har gjorts en uppföljande klagan.

Person med rysk-finskt medborgarskap blev också utan studieplats

Det här är inte första gången som Polisyrkeshögskolan har nekat en person studieplats på grund av att den sökande utgjort en potentiell säkerhetsrisk.

En sökande som hade dubbelt medborgarskap, både finskt och ryskt, bedömdes vara en säkerhetsrisk. Högsta domstolen godkände beslutet år 2020.

Också i det här fallet bedömde man att den sökandes personliga bakgrund eller egenskaper var klanderfria. Istället var der frågan om en riskbedömning där den sökande kunde ha pressats att använda eller avslöja hemlig information om hen hade blivit polis. Personen nekades studierätten eftersom hen inte ansågs uppfylla de tillförlitlighetskrav som krävs på grund av sin utländska anknytning, framgår i personsäkerhetsrapporten.

Högsta förvaltningsdomstolens beslut slår ändå fast att ryskt medborgarskap ensamt inte ska betraktas som en bindning som alltid, och som sådan, äventyrar ett korrekt och oberoende utförande av polisens uppgifter.

Artikeln är en förkortad och bearbetad version av Isän jäsenyys Helvetin enkeleissä vei tyttären opiskelupaikan poliisikoulussa skriven av Ari Hakahuhta. Översättning Anna Björkqvist.