Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Artist, kock och hälsovårdschef belönas på Svenska dagen

Från 2021
Christoffer Strandberg, Michael Björklund och Mika Salminen.
Bildtext Några av dagens pristagare.
Bild: Yle

I samband med Svenska dagen-festen i Mariehamn delades det ut en rad priser. Bland de belönade finns Christoffer Strandberg, Mika Salminen och Michael Björklund

Folktinget delade ut två egna priser; Folktingets garanters Bojan Sonntag-pris och Åland 100-priset Ålandsambassadör.

Bojan Sonntag-priset går i år till två organisationer: Skärgårdsungdomarnas intresseorganisation SKUNK (utdelas i Mariehamn 6.11) och Finlands Svenska Ungdomsförbund (FSU) för vidare utdelning till de finlandssvenska amatörteatrarna (utdelas i Helsingfors 5.11).

Coronapandemin innebär att det behövs meningsfull fritidsverksamhet

Motiveringen till att priset skulle gå till SKUNK är att coronapandemin har inneburit att aktiviteter och fritidssysselsättning ställts in under långa tider.

Isolationen har varit särskilt påfrestande för de unga och för en del har den sociala isolationen och distansundervisningen lett till ökad mental ohälsa. Genom Bojan Sonntag-priset vill Folktingets garanter bidra till att barn och unga i den åländska skärgården ska kunna delta i aktiviteter och i meningsfull fritidssysselsättning tillsammans med andra åländska ungdomar.

Ändamålet för priset till FSU är att stöda amatörteaterverksamheten i Svenskfinland. Vid fördelningen av priset till amatörteatrarna ska FSU särskilt ta i beaktande de utmaningar som coronapandemin inneburit för teaterverksamheten.

Bojan Sonntag-priset ges för en insats för det svenska språket i Finland. Sjuksköterskan Bojan Sonntag donerade sin kvarlåtenskap till Folktingets garanter. Hon brann för det svenska i Finland, och ville att hennes kvarlåtenskap skulle gå till att stöda åtgärder som främjar det svenska språkets bevarande. 

Övriga priser som delades ut:

Årets klimathöjare: Christoffer Strandberg

Skådespelaren Christoffer Strandberg sitter i Daniel Olins tv-studio
Bildtext Christoffer Strandberg
Bild: Marcus Rosenlund/Yle

Årets klimathöjare är ett pris som ges för en gärning där den finlandssvenska samhörigheten på något sätt görs känd i Finland, på ett vardagligt plan. Det handlar om att uppmärksamma någon som gör att klimatet inom det svenskspråkiga i Finland höjs och stärks.

Christoffer Strandberg får priset för sitt breda register som skådespelare och tv-profil. Han har ett sällsynt mod och funny bones av internationell karaktär, sägs det i prismotiveringen. Strandberg är en naturlig multitalang som jobbar hårt och går hem i stugorna oberoende av språk. Strandberg tar också ställning i viktiga frågor och kompromissar inte med sin identitet. Årets klimathöjare sprider värme med sin soliga personlighet och professionalitet.

 Folktingets samvetspris: Mika Salminen

Mika Salminen står utomhus. Han ler och tittar in i kameran.
Bildtext Mika Salminen
Bild: Tommi Pylkkö / Yle

Utmärkelsen tillfaller någon eller något som genom ord eller handling visat prov på civilkurage under det gångna året.

Utmärkelsen går i år till Mika Salminen, säkerhetschef vid Institutet för hälsa och välfärd. Under en epidemiologiskt osäker tid har det varit viktigt för alla att regelbundet, samtidigt och jämlikt få information på sitt modersmål, och Salminen har under coronapandemin varit en lugn och sansad röst, som också har lyft fram medmänsklighet och samhälleligt viktiga värderingar sägs det i motiveringen.

Ålandsambassadör: Michael Björklund

En man ler i ett kök med en äppelpaj i sina händer.
Bildtext Michael Björklund
Bild: Yle/Carina Ahlskog

Utmärkelsen Ålandsambassadör uppmärksammar en levande person, en Ålandsambassadör, som på ett föredömligt sätt har ökat kännedomen om Åland och/eller Ålands självstyrelse, lyft fram det svenska språket, den åländska kulturen, identiteten och varit en brobyggare mellan Åland och Finland/Norden/världen.

Michael Björklund definieras som en stolt ålänning som tar varje chans han får att synliggöra Åland på ett föredömligt sätt. Han har alltid 1000 järn i elden och kan förmedla sin glädje för mat till barn, ungdomar, vuxna och äldre på ett engagerat och positivt sätt.

Micke Björklund bjuder alltid på sig själv och under turnéer bland annat i finskspråkiga skolor får hans ”köksfinska” många att le stort. Han har ett gott hjärta och visar upp ålänningarnas ”riktiga jag” – att kämpa på, aldrig ge upp och ha flera ben att stå på. I hela Norden känner man till Micke, kocken och Robinssonvinnaren från Åland. Michael Björklund har verkligen satt Åland på kartan.

 

Om du missade direktsändningen från Folktingets svenska dagen-fest kan du nu se den här. Prisutdelningar, intressanta gäster, språkbad, besök runt om på Åland och musik med The Mamas, Ilon, Dan Karlström, Ulvens döttrar, Erik Sjöholm, Tuukka Leppänen och Julia Korkman samt husbandet under ledning av Jan Simons. Programledare är Sonja Kailassaari och Mårten Svartström och Thomas Lundin är reporter i minglet. - Spela upp på Arenan