Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Justitieombudsmannen ska avgöra tvist mellan Tehy och Helsingfors stad: Får sjukskötare jobba kvar med samma arbetsuppgifter, för bättre lön hos privata vårdföretag?

Från 2021
Uppdaterad 08.11.2021 06:01.
Sjukskötare vaccinerar en ung man iklädd munskydd.
Bildtext På de stora vaccinationsmottagningarna i Helsingfors arbetar de anställda för flera olika arbetsgivare, på olika arbetsvillkor.
Bild: Jorge Gonzalez / Yle

10 euro i timmen. Så stor kan skillnaden vara i lön mellan kommunala sjukskötare och sjukskötare vid ett vårdföretag som vaccinerar patienter på samma arbetsplats. Helsingfors stad har gjort upp avtal som ska hindra personalflykten, medan facket säger att man går åt grundläggande rättigheter.

Frågan om arbetskraftens fria rörlighet har lett till en omfattande tvist mellan Helsingfors stad och sjukskötarnas fackförbund Tehy. Den nyaste vändningen är att Justitieombudsmannen ska ta ställning till ett klagomål som Tehy har lämnat in.

Tvisten handlar om stadens upphandlingsavtal med privata vårdbolag. Enligt upphandlingsavtalen får vårdbolagen inte anställa personal som nyligen har jobbat för staden - en klausul som överraskat sjukskötare som försöker byta jobb.

De här situationerna har uppstått framför allt då staden köpt in en stor mängd tjänster av privata vårdbolag för att snabbt klara av vaccineringarna som kräver mycket personal.

För att staden ska få tilläggspersonal så har man i upphandlingsavtalen skrivit in att företagen inte får rekrytera personal direkt från Helsingfors stad förrän det förflutit mellan 3 och 6 månader, beroende på när upphandlingsavtalen är gjorda.

"Ingen informerade, dörren bara stängdes"

Flera arbetssökande sjukskötare har stött på den här överraskningen när de har försökt byta jobb, eller i samband med att de sökt extra jobb för att höja inkomsterna.

Sjukskötarfacket Tehy har samlat in tiotals exempel, och facket anser att det här strider mot den grundläggande rätten för arbetstagare att röra sig fritt på arbetsmarknaden.

– Utan att ens ha blivit informerade i förväg så har dörren stängts för sjukskötarna till de här arbetsplatserna, och de har inte heller kompenserats på något sätt, säger Tehys jurist Päivi Vanninen.

Skylt till coronavaccinering på gatan utanför Mässcentret i Helsingfors.
Bildtext Coronavaccineringarna har krävt extrainsatser av sjukvårdspersonal. Sjuskötare på samma vaccineringsplats kan ändå ha olika stor lön, beroende på arbetsgivaren.
Bild: Benjamin Suomela / Yle

På samma arbetsplats kan kollegan ha tio euro högre timlön

Skillnaden i lön kan vara stor. Enligt Tehy får en anställd vid staden 16 euro i timmen i medeltal, medan företagen kan erbjuda upp till 10 euro mera.

På Helsingfors stad säger man att löneskillnaderna är svåra att räkna ut eftersom de beror på vilka typs förmåner och arbetsvillkor som räknas in.

– Det skulle ha funnits en möjlighet för en sjukskötare som arbetar på stadens poliklinik dagtid att extraknäcka på en vaccinationsmottagning på helger. Här i Helsingfors är det svårt att leva på en grundlön på 2 500 euro och många behöver mera inkomster. Det här avtalet har hindrat det, säger Vanninen.

Staden: Vi vill inte ha ett nollsummespel

Enligt sektorchef Juha Jolkkonen är stadens förfarande en fråga mellan staden och företagen som säljer tjänsterna.

– Det handlar om att serviceproducenten inte får erbjuda jobb på exakt samma verksamhetsställe där arbetstagaren precis har arbetat för oss, men vi ser det inte som att vi begränsar arbetstagarnas rätt att söka jobb hos en annan arbetsgivare, säger Jolkkonen.

Han säger att staden vill undvika en situation som riskerar att bli ett nollsummespel.

– Det har förstås inte varit i vårt intresse att köpa tjänster av serviceproducenter som erbjuder samma tjänster med hjälp av personal som kommer från oss, utan vi anlitar företagen för att få tilläggsresurser, säger Jolkkonen.

Sjukskötare i skyddsutrustning tar coronaprov på patient.
Bildtext En vårdare tar coronatest i Helsingfors.
Bild: Silja Viitala / Yle

Han menar att det därtill har funnits särskilda skäl under coronapandemin.

Ur de arbetssökandes perspektiv - hur ser ni på att det har varit en överraskning för dem att de inte fritt kan byta arbetsgivare?

– Vi har gått igenom det här med våra personalrepresentanter. Vi har lärt oss att vi ännu aktivare borde informera om det här, att det ingår sådana här villkor i upphandlingarna. Det har vi utan vidare lärt oss.

Justitieombudsmannens avgörande har stor betydelse när upphandlingarna ökar

Jolkkonen säger att det är klart att staden vid behov rättar sig efter avgörandet som kommer från Justitieombudsmannen.

Justitieombudsmannens avgörande har en stor betydelse eftersom upphandlingarna blir allt vanligare, i synnerhet i akuta situationer som har uppstått under pandemin.

På Tehy säger jurist Päivi Vanninen att också anställda i andra kommuner kontaktat facket.

Vanninen hoppas att de kommunala arbetsgivarna skulle satsa på goda arbetsvillkor och bättre löner för sina egna anställda.

– Staden betalar nu till företagen för att få de här tjänsterna. Man borde diskutera vad man vill betala för. Vill man betala för att den egna personalen är nöjd, eller till något större företag som kan betala sådana här löner?

– Arbetsvillkoren borde vara goda, lönen borde kompensera för arbetet och vara tillräcklig, säger Vanninen.

Jolkkonen: Vi kommer att satsa på välmående och lönen ska vara på rätt nivå

På vilket sätt försöker ni förbättra den egna personalens arbetsvillkor och lön, Juha Jolkkonen?

– Vi gör hela tiden mycket för att den egna personalen ska räcka till. Vi stöder välmåendet och orken på arbetsplatserna. Förstås måste vi också hålla lönerna på rätt nivå. Vi har ett löneprogram och i det färska budgetförslaget ingår pengar för löneutveckling inom de områden där vi har särskilt stor personalbrist.

Enligt Tehy har åtminstone sex privata vårdföretag skrivit in villkoren om rekryteringsförbudet i avtalen med Helsingfors stad. Till dem hör bland andra Terveystalo. Svenska Yle ber en kommentar av Terveystalo, som bara svarar i korthet per e-post:

"Hos oss är de här bara en bråkdel av alla våra öppna jobb. Terveystalo har över 300 verksamhetsställen, dit vi hela tiden anställer vårdare, och vi har inget intresse av att begränsa rekryteringen av professionella inom hälsovården", skriver personalchef Minttu Sinisalo.