Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Sjukvårdsdistriktet medger missförhållanden vid äldrepsykiatriska avdelningen i Kuppis – myndigheterna kräver tilläggsutredningar

Från 2021
En stor gulbrun stenbyggnad, Åbo stads äldrepsykiatriska avdelning i Kuppis.
Bildtext Nu krävs sjukvårdsdistriktet på tilläggsutredning om äldrepsykiatrivården i Kuppis.
Bild: Kimmo Gustafsson / Yle

På ÅUCS V1-avdelning för äldrepsykiatri har patienter behandlats dåligt bland annat genom övermedicinering och en överdriven användning av tvångsåtgärder. Yle har fått tag på dokumenten i fallet.

Yle har med hjälp av Offentlighetslagen fått tag på dokumenten angående vården på äldrepsykiatriavdelningen V1 i Kuppis i Åbo. Dokumenten omfattar både Regionförvaltningsverkets i Sydvästra Finland krav på tilläggsutredningar och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts svar till RFV.

I sitt svar medger sjukvårdsdistriktet en del av missförhållandena, bristerna och försummelserna.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts överläkare Mikko Pietilä säger ändå att de åldringar som finns på avdelningen eller deras anhöriga inte behöver vara oroliga.

– Verksamheten på avdelningen har varit korrekt. Jag har fått den uppfattningen att situationen på avdelningen är bättre än vad man skulle kunna tro om man lyssnar på den allmänna debatten.

Begäran om utredning av sjukvårdsdistriktet

Regionförvaltningsverket började i juni undersöka den anmälan om missförhållanden man fått angående verksamheten vid ÅUCS äldrepsykiatriska avdelning V1.

– Där fördes bland annat fram att det skulle ha förekommit övermedicinering och en överdriven användning av tvångsåtgärder. Vi ansåg att det fanns skäl att undersöka saken, säger Niina Tainio, jurist på Regionsförvaltningsverket i Sydvästra Finland.

En skylt på en tegelvägg, som meddelar att Åbo universitetscentralsjukhus psykiatri finns i denna byggnad.
Bildtext ÅUCS V1-avdelning är en av många psykiatriska avdelningar i Kuppis.
Bild: Kimmo Gustafsson / Yle

I de dokument som Yle begärt och fått finns det mycket specifikt antecknat hurdan verksamheten på V1-avdelningen har varit.

Enligt klagan har det väldigt ofta hänt att patienter ramlat. Dessutom säger den som gjort anmälan att patienter utsatts för osakligt bemötande och obefogade tvångsåtgärder. Hen misstänker också att avdelningens läkare äventyrar patienternas säkerhet, eftersom läkaren har en utländsk bakgrund.

Nu ska det utredas om det här stämmer.

Lång lista med frågor

Regionförvaltningsverket bad Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt om en utredning av verksamheten vid V1-avdelningen.

Ur dokumenten framgår att RFV särskilt vill ha svar på följande frågor:

 • Hur ställer sig sjukvårdsdistriktet till påståendet att patienter nästan utan undantag ramlar omkull på grund av övermedicinering?

 • Hur antecknas det i patientjournalerna att patienter ramlat omkull eller om andra farosituationer?

 • Hur har man försäkrat sig om en säker läkemedelsbehandling?

 • Hur förhåller sjukvårdsdistriktet sig till påståendena om läkarens språkkunskaper, om medicinering och om tvångsåtgärder?

 • Hur förhåller sjukvårdsdistriktet sig till påståendena om att patienter utsatts för osakligt bemötande?

 • Har avdelningen tillräckligt med personal med tanke på patientmängden?

Sjukvårdsdistriktets svar

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt skickade sitt svar till regionförvaltningsverket den 23 september. Där medger man att en del av påståendena stämmer.

I svaret konstateras bland annat följande saker:

 • Man har bett läkarna fästa mer uppmärksamhet vid tillfällen då dessa ordinerar läkemedel, eftersom det visat sig att åtminstone en skötare har varit mer benägen än andra att ge större läkemedelsdoser

 • En del skötare som haft hand om läkemedel har inte följt instruktionerna för medicinskåpen, och nycklar till skåpen har lämnats kvar i låset

 • Det finns inte sjukskötare på alla nattskift, men alla som jobbar med läkemedelsbehandling ska ha läkemedelstillstånd

 • Det är svårt att visa på ett direkt orsakssamband mellan övermedicinering och att patienter fallit, för det finns så många saker som påverkar fallen

 • Alla gånger då en patient fallit skrivs det in i patientjournalen. Fallen rapporteras också som Haipro-anmälningar

 • De gånger något fallit borde de också skrivas in i vårdtabellen, men i praktiken finns det ännu brister här

 • Vid tvångsåtgärder använder man principen om minsta olägenhet. Man strävar alltid efter att använda andra metoder först

 • Det är osannolikt att patientvården skulle ha misskötts eller dragit ut på tiden på grund av avdelningsläkarens språkkunskaper

Tilläggsutredningar krävs

Sjukvårdsdistriktets svar tillfredsställer inte helt Regionförvaltningsverket.

– Ärendet är ännu inte slutbehandlat, så jag kan inte utvärdera svaren. Vi har ändå på vissa punkter begärt tilläggsutredningar, exempelvis rörande medicineringen och användningen av tvångsåtgärder, säger jurist Niina Tainio.

Hon uppskattar att det räcker några månader innan regionförvaltningsverket har fattat beslut i ärendet. Tills vidare utreder man saken via alla dokument och svar, och inte exempelvis genom att göra besök på avdelningen.

– Det är i och för sig inte uteslutet. Då vi får in tilläggsutredningarna, så avgör vi vilka åtgärder som det finns skäl att ta till, säger Tainio.

Omfattande vanvård avslöjades 2016

Den tidigare G1-avdelningen blev ökänd när det förekom att patienter hade övermedicinerats, isolerats och misshandlats, vilket avslöjades av Turun Sanomat 2016.

Flera vårdare åtalades, och en dömdes i Egentliga Finlands tingsrätt till 14 månader villkorligt fängelse för grov misshandel. Vårdaren friades dock senare av Åbo hovrätt, som ansåg att bevisningen inte var tillräcklig.

Artikeln är delvis en översättning av Yle Uutisets artikel Sairaanhoitopiiri myöntää osan Kupittaan vanhuspsykiatrian osaston V1:n epäkohdista – aluehallintovirasto perää nyt lisäselvityksiä skriven av Yrjö Hjelt. Översättningen är gjord av Linus Hoffman.

Diskussion om artikeln